بروزرسانی : 20 تیر 1401

12 پیامک برای ارسال به شریک زندگی خود پس از یک دعوای بزرگ

12 پیامک برای ارسال به شریک زندگی خود پس از یک دعوای بزرگ

چه بخواهید پیامی زیرکانه از پشیمانی برای دور انداختن کارها ارسال کنید یا یک یادداشت ساده کـه بـه شـما کمک کند بعدا دوباره درگیر شوید، این مواردی اسـت کـه باید درنظر بگیرید.

پس دعوای بزرگی داشتی یک چیز منجر بـه دیگری شد. صداها بلند شد و کلمات تندی رد و بدل شد. هر چه شد، شد. همین حالا نمیتونی برگردی با این حال، کاری کـه می توانید انجام دهید این اسـت کـه آرام باشید، وقایع رخ داده را درنظر بگیرید و دست بـه کار شوید تا شکاف بین شـما و شریک زندگی خودرا ترمیم دهید.

با توجه بـه انچه اتفاق افتاده اسـت، ممکن اسـت فکر کنید کـه عذرخواهی ضروری اسـت یا خیر. خوب. اما باز کردن خطوط ارتباطی مهم اسـت. گاهی اوقات بهترین کاری کـه می توانید بعد از دعوا انجام دهید ارسال پیامک یا یک متن درست اسـت.

چگونه پس از دعوا افتادن با همسرمان همه چیز را درست کنیم؟

12 پیامک برای ارسال به شریک زندگی خود پس از یک دعوای بزرگ

 اجازه دهید ابتدا یک چیز را روشن کنیم: چه در حال عذرخواهی یا ابراز پشیمانی از بدتر شدن یک بحث باشید، حضوری همیشه بهترین راه اسـت. یک متن می تواند مانند یک پلیس بـه نظر برسد و اوضاع را بدتر کند. با این حال، مواقعی وجوددارد کـه منطقی اسـت.

اگر درست قبل از رفتن بـه محل کار، مثلا؛ یا در حال خنک شدن هستید، دعوا می کنید و می خواهید بـه شریک زندگی خود بگویید کـه مهم نیست چه اتفاقی افتاده اسـت، قول میدهید همه ی چیز را حل کنید، یک متن ارزشمند اسـت. همچنین می تواند بـه آرام کردن چیزها قبل از درگیر شدن مجدد کمک کند.

اختلافات و مشاجرات بخش هاي‌ اجتناب ناپذیر تقریبا هر رابطه اي هستند. در حالی کـه استرس زا اسـت، گاهی اوقات تصمیم گیری در مورد این کـه چه کاری باید انجام شود، چالش برانگیزتر اسـت. چه کسی یخ را خواهد شکست و نخستین حرکت را بـه سمت یک راه حل انجام خواهد داد؟

یک متن اغلب یک راه حل کم خطر برای ان سوال اسـت. نکته مهمی کـه باید بـه خاطر بسپارید این اسـت کـه متن باید قبل از مکالمه حضوری باشد. بنابر این، چه بخواهید عذرخواهی کنید، چه توضیح دهید کـه از هر اتفاقی کـه باهم افتاده عبور خواهید کرد، یا پیامی زیرکانه از پشیمانی برای دور انداختن کارها ارسال کنید، در این جا چند نمونه وجوددارد کـه باید بـه خاطر داشته باشید.

بیشتر بخوانید: راهکار برای حل دعواهای زن و شوهر

12نکته برای درست کردن همه چیز بعد از دعوا

12 پیامک برای ارسال به شریک زندگی خود پس از یک دعوای بزرگ

1. “من می خواهم این را بفهمم، و امیدوارم بتوانیم راهی برای انجام آن پیدا کنیم و در عین حال با یکدیگر مهربان باشیم.”

پس از یک مشاجره بزرگ، ممکن اسـت وسوسه شوید کـه چیزی مانند “من نمی‌خواهم دعوا کنم…” بنویسید، اما درج کلمه اي مانند “جنگ” در گفت و گو، حتی با بهترین نیت، می تواند نوسانی ایجاد کند. حتی ممکن اسـت بـه عنوان یک تهدید خفیف ظاهر شود، زیرا بـه این معنی اسـت کـه اگر بدون اختلاف نظر یا احساسات نتوان نتیجه را مشخص کرد، نتیجه نامشخص اسـت. در عوض، هدف خودرا پیشنهاد کنید کـه کارها را منطقی و مسالمت آمیز انجام دهید. در انجام اینکار، بر مهربانی تأکید میکنید و همان‌ گونه جایی برای اختلاف نظر محترمانه باقی می گذارید.

2. فرصتی می خواهم که همه چیز را توضیح دهم.

تنها دیدگاهی کـه می توانید ادعا کنید درک می کنید، دیدگاه خودتان اسـت. بنابر این تصور نکنید کـه با نتیجه گیری سریع بدانید کـه شریک یا همسرتان از کجا آمده اسـت. در عوض، با ایجاد شفافیت، برنامه خودرا برای حرکت رو بـه جلو بـه انها بگویید. این عبارت نشان می‌دهد کـه رابطه برای شـما مهم اسـت. “با تقاضای فرصتی برای توضیح خود، در حال صحبت با آنچه می توانید در ان لحظه موقعیت را ارائه دهید.” و اگر شریک زندگی شـما آماده شنیدن اسـت، از او برای این فرصت تشکر کنید.

بیشتر بخوانید: مشکل ساز شدن دعواهای زن و شوهری

3. “به من اطلاع دهید که در حال حاضر به چه چیزی نیاز دارید.”

شنیدن این کـه شـما علاقه‌مندید بعد از این کـه هر دوی شـما فرصتی برای رسیدگی بـه ان داشتید، دوباره بـه اختلاف نظر بپردازید، برای طرف مقابل آرامش‌بخش اسـت. «اگر خودتان بـه فضا و زمان نیاز دارید، در تقاضای ان مهربان باشید. گفتن چیزی مانند «ما میتوانیم [فردا، این آخر هفته، و غیره] را دوباره انتخاب کنیم، می تواند مفید باشد». اگر همسرتان بـه طور خاص تقاضای اتاق تنفس میکند، یا حتی اگر احساس میکنید کـه برای گرم کردن بـه زمان نیاز دارد، میتوانید بـه روشی انعطاف‌پذیر و صمیمانه بـه خودتان پیشنهاد دهید.

12 پیامک برای ارسال به شریک زندگی خود پس از یک دعوای بزرگ

4. “از اتفاقی که افتاده احساس بدی دارم.”

فرض کنید بـه گوشه هاي‌ خنثی خود بازگشته اید و فکر می کنید کـه شاید این شـما بودید کـه خراب کردید. بـه اندازه کافی منصفانه ارسال پیامک راهی عالی برای اعتراف بـه اشتباه و مسئولیت پذیری اسـت. اگر اشتباه میکنید و متوجه ان هستید، مسئولیت را بپذیرید و شرایط را برای یک عذرخواهی صادقانه و حضوری تنظیم کنید. این نوع واکنش تصدیق می کند کـه کاری کـه انجام دادید – یا نتوانستید انجام دهید – اشتباه و آزاردهنده بودو دوست دارید بـه جای بحث و جدل صحبت کنید. پس این غرور را ببلعید و اجازه دهید همسرتان حقیقت را بخواند.

5. “می خواهم بدانی که دوستت دارم.”

در متن پس از مشاجره، مهم اسـت کـه بـه شریک زندگی خود بگویید کـه چقدر برای شـما اهمیت دارد. پزشک پاوسیک می گوید: «خاطرجمعی دادن بـه شریک زندگی‌تان کـه این فقط یک دعوا بودو می خواهید مسائل را اصلاح کنید، این را تقویت می کند کـه دعوا منعکس‌کننده احساسات واقعی شـما نیست». «باوجود دعوا، عشق شـما بـه همسر یا شریک زندگی‌تان تغییر نکرده اسـت. می توانید تصدیق کنید کـه بحث سختی بود، اما میخواهید جلو بروید و مسائل را اصلاح کنید.»

6. “کسی که من در آن دعوا بودم، کسی نیست که می خواهم با شما باشم.”

وقتی تنش بالا میرود، حتی ملایم‌ترین شریک‌ها و همسران نیز میتوانند بـه یک هیولای دود‌آمیز تبدیل شوند کـه قادر بـه عقل، منطق یا تفکر منطقی نیست. اگر بـه نظر شـما شبیه اسـت، این تحول دردسرساز خودرا تصدیق کنید و سپس جبران کنید. در پذیرش مسئولیت اعمال خود صادق باشید. تو جوری رفتار کردی کـه خوب نبود. بـه شریک زندگی خود بگویید کـه متوجه شده اید کـه از مرز عبور کرده‌اید و می خواهید بهتر عمل کنید.”

12 پیامک برای ارسال به شریک زندگی خود پس از یک دعوای بزرگ

7. «من به بحث اهمیت نمی دهم. من به فکر خودمان هستم.»

ما انسانها عاشق پیروزی هستیم. بـه حدی کـه گاهی اوقات نمی توانیم ببینیم کـه اگر با کسی کـه دوستش دارید، برد یا باخت بی‌اهمیت اسـت. بـه همسرتان بگویید کـه فکر می کنید رابطه شـما بزرگ‌تر از جدول امتیازات اسـت و امتیازها مهم نیستند. بـه جای برد یا باخت، بر اهمیت رابطه تمرکز کنید. «رابطه شـما با شریک زندگی‌تان مهم‌تر از منیت شـما یا گفتن این کـه برنده شده‌اید اسـت. اگر رابطه شـما بـه خاطر چیزی پیش پا افتاده بـه اتمام برسد، مهم نیست کـه چه کسی برنده یا شکست خورده اسـت.»

8. «این افتضاح بود. متاسفم. اجازه دادم لحظه حالم را بهتر کند.»

گاهی اوقات ما بـه بحث هاي‌ بیرونی نگاه میکنیم و نمی توانیم باور کنیم کـه چقدر احمقانه بودند. یا، بـه یاد می‌آوریم کـه بحثی وجود داشته اسـت، اما ضعیف‌ترین تصور را در مورد ان نداریم. با این حال، در گرمای لحظه، هردو میتوانیم موافق باشیم کـه ترجیح می دهیم تقریبا هر جای دیگری باشیم. بپذیرید کـه بحث واقعاً چگونه بود. سپس اجازه دهید شریک زندگی خود بداند کـه اجازه دهید لحظه شـما را بهتر کند. شـما می توانید بابت نقش خود در جنون عذرخواهی کنید ودر عین حال زمینه هاي‌ مشترکی در مورد احساس هر دوی خود در طول مشاجره پیدا کنید.

9. قول می دهم این هفته هر شب شام بپزم.

شاید این کلمات دقیق نباشند، اگر اتفاقا آشپز بدی هستید. اما، اگر شـما کسی بودید کـه همه ی چیز را زیاده‌روی کردید، شرم‌آور نیست کـه رشوه بدهید تا بـه شرایط صحبت کردن بازگردید. فرار کردن پیشنهادی برای جبران خسارت، راه خوبی برای باز کردن گفت‌وگو اسـت. «این می تواند ژستی مانند ارائه کمک در انجام کارهای روزمره خاص یا چیزی حتی بزرگ‌تر باشد. نکته کلیدی این اسـت کـه نشان دهید مایلید بـه توافق برسید و احتمالاً دراین روند روحیه را کم کنید.”

12 پیامک برای ارسال به شریک زندگی خود پس از یک دعوای بزرگ

10. “وقتی نمی توانیم ارتباط برقرار کنیم، من را ناراحت می کند.”

خاطرجمعی از این کـه شریک زندگی شـما می‌داند کـه شـما در رابطه سرمایه گذاری کرده‌اید برای حفظ سلامت ان ضروری اسـت. با توضیح این کـه وقتی در همان صفحه نیستید، بـه طرف مقابلتان بگویید کـه برای شـما مهم اسـت. کلید این جا این اسـت کـه بـه شخص بفهمانید کـه برای او و رابطه‌تان ارزش قائل هستید و وقتی مشاجره می کنید تأثیر منفی بر شـما می گذارد. اگر نظر شریک زندگی خودرا نشنیده اید، یا می خواهید ان را بهتر درک کنید یا از کجا آمده اسـت، حتما کنجکاوی خودرا ابراز کنید.

11. “من می توانم – و خواهم کرد – همه چیز را بهتر کنم.”

بـه گردن گرفتن بخشی از سرزنش شـما برای یک مشاجره قابل تحسین اسـت، اما چه کاری می خواهید انجام دهید تا مطمئن شوید کـه ان دوباره تکرار نمی‌شود؟ گفتن چنین چیزی بـه طرف مقابل می فهماند کـه شـما انگیزه دارید روی چیزها کار کنید و سعی کنید از اشتباهات مشابه در آینده پیشگیری کنید. تمایل بـه التیام اغلب مهمتر از هر نتیجه اخیر اسـت. در حالی کـه نمی توانید صادقانه تضمین کنید کـه دیگر هرگز دعوا نخواهید کرد، حداقل میتوانید رویکرد خودرا – بـه طور جمعی – با بهره‌مندی از آینده نگری معنادار دوباره محاسبه کنید.

12 پیامک برای ارسال به شریک زندگی خود پس از یک دعوای بزرگ

12. “جوک داخلی را در اینجا درج کنید.”

یکی از بهترین بخش هاي‌ هر رابطه، شوخی هاي‌ درونی اسـت. اگر احساس می کنید لحظه مناسبی اسـت، از پیوندهای منحصربه‌فرد و بی‌نظیری کـه با شریک زندگی‌تان بـه اشتراک می گذارید، استفاده کنید تا مکالمه بعدی را شروع کنید. این یک مشکل اسـت.

اما، اگر بتوانید از پس ان بربیایید، استفاده از طنز زمان و محبت مشترک شـما را بـه یک دیگر منتقل می کند. هدف در این جا ایجاد حس حسن نیت و باهم بودن اسـت یا فقط لبخند زدن بـه طرف مقابل. از طعنه یا هر چیزی کـه ممکن اسـت اشتباه تعبیر شود خودداری کنید. اما گاهی اوقات حماقت چیزی اسـت کـه می تواند بـه ملاقات دو نفر دراین وسط کمک کند.

بیشتر بخوانید: چک کردن گوشی شوهر را فراموش کنید

در پایان

بهتر اسـت بعد از دعوا بعد از این کـه آرام و خنک شدید بـه صورت حضوری باهم حرف بزنید چون پشت تلفن حس واقعی خودتان را نمی توانید منتقل کنید. ولی اگر شرایطش را ندارید می توانید با دادن یک سری پیام ها از هم عذرخواهی کنید.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت