اس ام اس های فلسفی جالب (11)

اس ام اس های فلسفی جالب (11)

بزرگترین تراژدی زندگی انسانی اینه که :

داشته هامون رو قدر ندونستیم ، اما میخوایم نداشته ها رو بدست بیاریم . . .

** اس ام اس های فلسفی جالب **

سخت است حرفت را نفهمند،

سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند،

حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشد

وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ،

اشتباهی هم فهمیده اند.

“دکتر علی شریعتی”

** اس ام اس های فلسفی جالب **

آموخته ام هرگاه کسی یادم نکرد؛ من یادش کنم

شاید او تنهاتر از من باشد . . .

** اس ام اس های فلسفی جالب **

تاریخ فقط برای خواندن نیست، برای عبرت گرفتن هم هست

بدانید و به هوش باشید که اسلام، در فقر پا گرفت

و در طمع مسلمان‌نماها به خون نشست . . .

** اس ام اس های فلسفی جالب **

از روزهای تکراری ، استفاده ای غیر تکراری بکنید

شاید هدف از اینهمه تکرار همین باشد . . .

** اس ام اس های فلسفی جالب **

برادری به تعداد نیست ، به وفاداری است

یوسف یازده برادر داشت وحسین (ع ) ، تنها عباس (ع) را . . .

** اس ام اس های فلسفی جالب **

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن

دوست داشتن را برای تجربه

عاشق شدن را برای هدف

فراموش کردن را برای قبول واقعیت . . .

** اس ام اس های فلسفی جالب **

خدا دوستدار آشناست ، عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت . . .

(دکتر شریعتی)

** اس ام اس های فلسفی جالب **

هیچ ورزشی برای ” قلب”

مفید تر از خم شدن و گرفتن دست ” افتادگان” نیست . . .

** اس ام اس های فلسفی جالب **

از “یا حسین” تا ” با حسین ” فرسنگها فاصله است

کوفیان نیز ” یا حسین” گفتند ولی ” با حسین ” نماندند . . .

** اس ام اس های فلسفی جالب **

وقتی خدا مشکلت رو حل میکنه

به تواناییش ایمان داری

وقتی خدا مشکلت رو حل نمی کنه

به تواناییت ایمان داره . . .

** اس ام اس های فلسفی جالب **

سخت است یکرنگ ماندن

در دنیایى که مردمش براى پررنگ شدن حاضرند هزار رنگ باشند . . .

** اس ام اس های فلسفی جالب **

عادت یا بهترین خدمتکار ماست، یا بدترین اربابمان . . .

** اس ام اس های فلسفی جالب **

خیلی چیز ها هستند که وقتی به دستشان می آوری

دیگر آنها از تو نیستند .

تویی که در دست آنهایی . . .

** اس ام اس های فلسفی جالب **

در بدترین روزها امیدوار باش، که همیشه زیباترین باران از سیاه ترین ابر می بارد . . .

** اس ام اس های فلسفی جالب **

پرهیز باد تو را از “غضب” که آغازش سفاهت است و انجامش ندامت

** اس ام اس های فلسفی جالب **

گمشده این نسل اعتماد است نه اعتقاد

اما افسوس که نه بر اعتماد اعتقادیست و نه بر اعتقادها اعتماد . . .

** اس ام اس های فلسفی جالب **

عشق نخستین بخش از کتاب مفصل بیوفائی است . . .

** اس ام اس های فلسفی جالب **

هزاران معجزه میان آسمان و زمین معطل است

دستی باید تا معجزه ها را فرود آورد . . .

** اس ام اس های فلسفی جالب **

آدمـها را به انــدازه لــیاقــت آنها دوست بدار

و به انــدازه ظــرفــیت آنها ابراز کــن . . .

** اس ام اس های فلسفی جالب **

محبوبه یک پیر مرد بودن بهتر است تا کنیز یک مرد جوان بودن . . .

(انگلیسی)

** اس ام اس های فلسفی جالب **

همه بشرند اما فقط بعضی ها انسان اند . . .

(دکتر شریعتی)

** اس ام اس های فلسفی جالب **

اگربه یک سگ غذا بدی و ازش مراقبت کنی فکر میکنه که تو خدایی

اما اگر به یک گربه غذا بدی و ازش نگه داری کنی اون فک میکنه که حتما خداست

** اس ام اس های فلسفی جالب **

دکتر شریعتی:

خداوندا، مگذار آنچه را که حق می دانم

به خاطر آنچه که بد می دانند، کتمان کنم . . .

** اس ام اس های فلسفی جالب **

کسانی که معنی دوست داشتن ، عشق و ایثارو خلوص را میفهمند

و خوب می فهمند خدا را به آسانی می شناسند.

«شریعتی»

** اس ام اس های فلسفی جالب **

چه امید بندم در این زندگانی

که در نا امیدی سر آمد جوانی

سرآمد جوانی و ما را نیامد

پیام وفایی از این زندگانی . . .

** اس ام اس های فلسفی جالب **

عشق تنها کار بی چرای عالم است ، چه ، آفرینش بدان پایان می گیرد . . .

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت