اس ام اس های عاشقانه فاز غمگین در زمستان (10)

اس ام اس های عاشقانه فاز غمگین در زمستان (10)

در این بخش کلی اس ام اس عاشقانه غمگین براتون داریم.

به سلامتی‌ مترسک
که با لبخندی به پهنای وجودش
و دستهایی باز به فراخی آرزویش
در حسرت یک بغل گرم جان داد…

 

اس ام اس حسرت غمگین

 

خداوند ازم پرسید می خوري یا می‌بری؟
گفتم میخورم اما غافل از این‌که رسمش این بود که حسرت را می‌خورند و لذت را می‌برند!

 

اس ام اس حسرت داشتن

 

یک شب از دفتر عمرم صفحاتی خواندم
چون به نام تو رسیدم لحظاتی ماندم!
همه ی ي دفتر عمرم ورقی بیش نبود!
همه ی ي ي آن ورق حسرت ملاقات تو بود…

 

اس ام اس عاشقانه حسرت ملاقات

 

گاه دلتنگ می‌شوم
دلتنگتر ازهمه دلتنگی ها
گوشه اي می‌نشینم و حسرت ها را میشمارم
باختن ها وصدای شکستن ها را
کدامین امید را دلسرد کرده ام
کدامین خواهش را نشنیدم
به کدام دلتنگی خندیده ام
که اینچنین دلتنگم…

 

اس ام اس راجب حسرت

 

سرما زده و سوزه و پاییز فراری
در حسرت روزهای بهاری بغ کرده قناری!
اجاق خونه میسوزه وسرده!
ببین سرما چه کرده…

اس ام اس های عاشقانه فاز غمگین در زمستان (10)
اس ام اس در باره حسرت

بیا وقتی برای عشق، هورامیکشد احساس
به روی اجتماع بغض حسرت بمب اشک آور بیندازیم…

 

اس ام اس عاشقانه حسرت ناراحت

 

دیر آمدی بودنم در حسرت خواستنت به پایان رسید!

 

اس ام اس حسرت داشتن

 

یک زندگی گریبانگیر حسرت دارد
دلگیر شده از همه ی ي نفرت دارد!
لطفی کن و باز و بسته اش کن دو سه بار
این پنجره کمبود محبت دارد…

 

اس ام اس حسرت ملاقات

 

نردبانی که به اندازه دلتنگیه من قد بکشد،

پشت دیوار کسی یافت نشد،تکیه بر حسرت خود خواهم زد

 

اس ام اس حسرت ناراحت

 

یک دسته می روال ودر حسرت داشتنشان می مانی
دسته دیگر از چشمت می افتند و از زندگیت بیرونشان می کنی
خودت را از چشم کسی نینداز
بگذار همه ی ي وقت در حسرت بودنت بمانند…

 

اس ام اس راجب حسرت

 

در حسرت ناراحت و آینده سوختیم امروز رابه دلیل فردا فروختیم…

 

اس ام اس درمورد حسرت

 

در حسرت دست هاي گرمش ماندم
نگاه سردش جبران دست هاي گرمش بود
نگاهی که به یخ کشید گرمای دلم را!
دلی که برای همان نگاه سرد هم، تنگ هست!

اس ام اس های عاشقانه فاز غمگین در زمستان (10)

اس ام اس حسرت ملاقات

 

خاطره اگر در دوزخ هم باشد دل را تنگ دوزخ می کند

و تو با همه بهشتی بودنت در حسرت جهنمی…

 

اس ام اس حسرت ناراحت

 

شاید وقت این هست که
حسرت ناراحت هاي شیرین با تو بودن را بخورم…

 

اس ام اس حسرت داشتن

 

زندگی واسه ما آدما مانند یه دفتر میمونه
برگ اولش رو خوش خط می‌نویسی
و دوست داری به آخرش برسی!
وسطاش خسته میشی بد خط می نویسي
و همش برگه ها رو حروم می کني
اما آخرش که میرسه!
جا کم میاری حسرت می‌خوری
که چرا برگه هاشو حروم کردی…

 

اس ام اس برای حسرت

 

قلب من جایگاه رفیقی هست که شقایق ها حسرت آنرا می‌خورند!

 

اس ام اس درمورد حسرت

 

در حسرت ملاقات تو آواره ترینم
هرچند که تا خانه تو فاصله اي نیست…

 

اس ام اس حسرت پیامک حسرت

 

کاش چراغ قرمز بودی تادر حسرت سبز ڜدنت یک عمرنگاهت می‌کردم!

 

اس ام اس حسرت

 

جهان :
بازی هایت را سرم درآوردی
گرفتنی ها را گرفتی
دادنی ها را ندادی!
حسرت ها را کاشتی
زخمها را زدی!
دیگر بس هست چون چیزی نمانده ، بگذار بخوابم
محتاج یک خواب بی بیدارم…

 

اس ام اس حسرت داشتن

 

آدما از هم که دور میشن
درود سردم به زور میگن
آدما از مرگ و خون میگن
با صد تا حسرت به گور می‌رن!

 

اس ام اس حسرت قدیم ناراحت

 

حسرت یک چیز به دلم مانده هست
ان هم نمازیست که قسمتم شود!
بدون یادی از جهان، پر از ذکر خدا
دلم به دو رکعتش هم راضیست…

 

اس ام اس های عاشقانه فاز غمگین در زمستان (10)

اس ام اس راجب حسرت

 

کشیدی آه حسرت به زمانی که مث پروانه به دورت میچرخیدم دیگه دیره…

 

اس ام اس درمورد حسرت

 

آنروز که ما حسرت نان می خوردیم
سر در برهم به زیر پر می بردیم
تا سیر شدیم جدا زهم گردیدیم
اي کاش که از گرسنگی می مردیم!

 

اس ام اس راجب حسرت

 

همه ی ي ي ما فقط حسرت پایان یک رخداد ساده ایم
که جهان را بی جهت
یک جور عجیبی جدی گرفته ایم…

 

اس ام اس حسرت اخیر

 

شعر هایم همه ی ي آواره چشمان تو شد!
قافیه باز عزل ساخن و قربان تو شد
دستهایم ز تلاطم به قلم می فهماند!
لحظه ها، ثانیه ها حسرت هجران تو شد
هر سخن با تو به خط هیجان نزدیک هست!!
عقل از سر به رهانیدم و فرمان تو شد!!

 

اس ام اس حسرت داشتن

 

من واسه کارهای اشتباهم حسرت نمی خورم
حسرت میخورم برای کارهای درستی که واسه آدم هاي اشتباهی انجام دادم…

 

اس ام اس حسرت ناراحت

 

حسرت خیلی چیز بدیه
ولی بدتر از اون
آیینه ي دقی ک
هرروز
اون حسرتو
بهت یادآوری کنه!!!

 

اس ام اس حسرت داشتن

 

حسرت حقیقی را آن روزی می خوری!
که می بینی
به اندازه سن و سالت
زندگی نکرده اي…

 

اس ام اس حسرت ملاقات

 

تنهایی غم حسرت و بغض
دنیای مرا فرا گرفته اند!!
نهباید بهتر بگویم
دنیای اخیر مرا ساخته اند!

 

اس ام اس حسرت اخیر

 

هر شخصی یه نام تو زندگیش هست
که تا ابد در هر جایی بشنوه
ناخوداگاه برمیگرده به همون سوی
یا از روی ذوق
یا از روی حسرت
یا از روی نفرت…

اس ام اس های عاشقانه فاز غمگین در زمستان (10)

اس ام اس راجب حسرت

 

سفید شد موهایم در حسرت سرانگشتانی مهربان!

 

اس ام اس حسرت ناراحت

 

ازبس که تن زآتش حسرت گداخته هست
ازدیده خون گرم فشانم بجای اشک!
چون طفل هرزه پوی,به هرسوی میدویم
اشک ازقفای دلبرومن ازقفاى اشک
دیشب چراغ دیده ى من تاسپیده سوخت!
آتش فتادبی تو, به ماتم سرای اشک…

 

اس ام اس حسرت ناراحت

 

ما پاییزو برگای زردیم!
گل شالیز فصلای سردیم!
مانند ما تو نسلای بعد نیست!
ذاتی پاک و حرفای سنگین!!
عکس اصلی و رسما بگیر!
عکس قلبیمو حسرت ببین…