100 جمله زیبا درباره خانواده❤️ ؛ متن عاشقانه برای همسر و خانواده

100 جمله زیبا درباره خانواده❤️ ؛ متن عاشقانه برای همسر و خانواده

جملات زیبا در مورد مهر و محبت در خانواده

حس خوب خانواده یکی از ارزش‌هاي‌ بزرگ در زندگی اسـت. خانواده، جایی اسـت کـه ما احساس امنیت، عشق و تعلق بـه ان داریم. این حس خوب می تواند از تعاملات روزانه، اشتراک‌گذاری لحظات خوش و بد، حمایت از یک دیگر و ایجاد خاطرات مثبت بـه وجود آید. همچنین، حس خوب خانواده می تواند بـه ما کمک کند تا با چالش‌ها و مشکلات زندگی بهتر کنار بیایم.

 

مهر و محبت درخانواده یکی از ارزش‌هاي‌ بزرگ اسـت. این دو عامل، پایه‌هاي‌ ارتباطات خانوادگی را تشکیل میدهند و بـه ما کمک می کنند تا با یک دیگر بهتر ارتباط برقرار کنیم. مهر و محبت باعث می شود کـه اعضای خانواده بـه یک دیگر حمایت کنند. این حمایت میتواند در مواقع سخت و چالش‌برانگیز بـه کمک ما بیاید.

 

***

 

در زندگی خانوادگی، عشق روغنی اسـت کـه اصطحکاک ها را از بین میبرد
سیمانی اسـت کـه افراد را بـه هم نزدیک تر میکند
و موسیقی اي اسـت کـه هارمونی برای زندگی بـه ارمغان می آورد

 

***

هر کس بـه خانه اي برای زندگی نیاز دارد
اما این یک خانواده حامی ست کـه خانه می سازد

 

***

 

خانواده همیشه بـه هم خون بودن نیست
خانواده همان افرادی در زندگی شـما هستند کـه شـما را از خودشان می‌دانند
کسانی کـه شـما را همانگونه کـه هستید می پذیرند
کسانی کـه هر کاری می کنند تا لبخند شـما را ببینند

 

***

 

خانواده ما دایره اي از قدرت عشق اسـت
کـه با هر تولد و هر عضو جدید دایره بزرگ‌تر می شود

 

عکس نوشته در مورد عشق و علاقه به خانواده

 

عکس نوشته در مورد عشق و علاقه به خانواده

 


مطالب مشابه: متن های غمگین درباره دلتنگی برای خانواده و فامیل


 

***

 

هر کس بـه خانه اي برای زندگی نیاز دارد
اما این یک خانواده حامی ست کـه خانه می سازد.

 

***

در زندگی خانوادگی، عشق روغنی اسـت کـه اصطحکاک ها را از بین می‌برد

سیمانی اسـت کـه افراد را بـه هم نزدیک تر می‌کند

و موسیقی اي اسـت کـه هارمونی برای زندگی بـه ارمغان می آورد

 

***

خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن بـه ان
خانواده یعنی داشتن کسی کـه بـه تو عشق می ورزد
و داشتن هر دوی ان ها نعمت و خوشبختی اسـت

 

***

 

جزو خانواده بودن یعنی تو بخشی از چیزی بسیار شگفت انگیز هستی
یعنی تو برای باقیمانده عمرت عاشق خواهی بودو بـه تو عشق خواهند ورزید

 

100 جمله زیبا درباره خانواده

 

عکس پروفایل در مورد عشق و علاقه به خانواده

 

***

 

امروز و هرروز بعد از ان بـه خانواده خود فکر کن، اجازه نده دنیای شلوغ امروزی تو را از نشان دادن عشق و قدردانی ات نسبت بـه خانواده غافل کند

 

***

 

خانواده همیشه بـه هم خون بودن نیست. خانواده همان افرادی در زندگی شـما هستند کـه شـما را از خودشان میدانند. کسانی کـه شـما را همان طور کـه هستید می پذیرند، کسانی کـه هر کاری می کنند تا لبخند شـما را ببینند

 

***

 

خانواده ما دایره اي از قدرت عشق اسـت، کـه با هر تولد و هر عضو جدید دایره بزرگ‌تر می شود

 

***

 

وقتی بـه زندگی تان نگاه میکنید، بزرگترین خوشبختی ها، خوشبختی هاي‌ خانوادگی اسـت

 

متن ادبی در مورد عشق و علاقه به خانواده

 

متن ادبی در مورد عشق و علاقه به خانواده

100 جمله زیبا درباره خانواده

 

خانواده یعنی دایره‌اي از قدرت عشق

کـه با هر تولد و هر عضو جدید بزرگتر میشود

 

***

خانواده ما مانند شاخه هاي‌ یک درخت اسـت،

ممکن اسـت در جهت هاي‌ مختلف رشد کنیم

اما هنوز ریشه هاي‌ ما یکی اسـت!

 

***

​شـما خانواده خودرا انتخاب نمی‎کنید

ان‌ها هدیه خدا بـه شـما می‌باشند،

همان‌ طور کـه شـما هدیه بـه ان‌ها می‌باشید.

 

***

 

خانواده

جایی کـه زندگی آغاز می شود

و‌ عشق هرگز بـه اتمام نمیرسد.

 

متن احساسی در مورد عشق و علاقه به خانواده

 

متن احساسی در مورد عشق و علاقه به خانواده

 

***

 

خانواده دنیای کوچکی اسـت کـه با عشق ساخته شده اسـت

 

***

 

عشق درخانواده مانند قطب نمایی اسـت
کـه وقتی دریک اقیانوس گم میشوید
شـما را راهنمایی میکند

 

***

 

خانواده من ترکیبی از عشق، علاقه و باهم بودن اسـت

 

***

 

عشق زندگی اسـت
و زندگی خانواده اسـت
خانواده با عشق یکی اسـت

 

متن عاشقانه در مورد عشق و علاقه به خانواده

 

متن عاشقانه در مورد عشق و علاقه به خانواده

 

***

 

جزو خانواده بودن یعنی تو بخشی از چیزی بسیار شگفت انگیز هستی، یعنی تو برای باقیمانده عمرت عاشق خواهی بودو بـه تو عشق خواهند ورزید.

 

***

 

امام محمد باقر می فرماید:گرامى‌ترين شـما نزد خداوند، كسى اسـت كه بيشتر بـه همسر خود احترام بگذارد.

 

***

 

خانواده من زندگی من اسـت و هر چیزی غیر از ان در درجه دوم اهمیت برای من قرار دارد

 

***

 

افراد بـه زندگی ما می‌آیند و از زندگی مان میروند اما زیبایی زندگی این اسـت کـه خانواده ما همیشه اینجاست

 

شعر احساسی در مورد عشق و علاقه به خانواده

 

شعر احساسی در مورد عشق و علاقه به خانواده

100 جمله زیبا درباره خانواده

 

یک خانواده شاد، بهشتی اسـت کـه زودتر از موعد بـه ما رسیده اسـت.

 

***

 

خانواده، آزمون آزادی اسـت؛ چرا کـه خانواده تنها چیزیست کـه یک انسان آزاد با اختیار خود و برای خود ایجاد میکند.

 

***

 

شـما بـه دنبال کسب درآمد از خانه خود خارج می‌شوید و وقتی بـه ان رسیدید، بـه خانه بازمی‌گردید و ان رابا خانواده خود بـه اشتراک میگذارید.

 

***

چه ان را قبیله بنامید، چه شبکه، و چه ان را خانواده بنامید، هرچه کـه می‌گویید و هر کس کـه هستید، بـه یکی از انها احتیاج دارید.

 

جملات زیبا در مورد عشق و علاقه به خانواده

 

جملات زیبا در مورد عشق و علاقه به خانواده

 


مطالب مشابه: کپشن های زیبای انگلیسی درباره خانواده « به همراه ترجمه »


 

***

 

راز یک خانواده خوشبخت این اسـت کـه اعضای خانواده یاد گرفته اند کـه بـه یک دیگر عشق بورزند

 

***

یه خانواده خوشبخت و شاد بهشت زودتر از موعد اسـت

 

***

خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن بـه ان
خانواده یعنی داشتن کسی کـه بـه تو عشق می ورزد
و داشتن هر دوی ان ها نعمت و خوشبختی اسـت

 

***

خانواده یعنی عشق، یعنی جریان زندگی

 

جملات احساسی در مورد عشق و علاقه به خانواده

 

جملات احساسی در مورد عشق و علاقه به خانواده

 

***

 

خانواده دنیای کوچکی اسـت کـه با عشق ساخته شده اسـت

 

***

 

عشق درخانواده مانند قطب نمایی اسـت
کـه وقتی دریک اقیانوس گم می‌شوید
شـما را راهنمایی میکند

 

***

 

خانواده من ترکیبی از عشق، علاقه و باهم بودن اسـت

 

***

 

عشق زندگی اسـت
و زندگی خانواده اسـت
خانواده با عشق یکی اسـت

 

جملات به یاد ماندنی در مورد خانواده ی گرم

 

جملات به یاد ماندنی در مورد خانواده ی گرم

 

***

 

خانواده از کجا شروع می شود ؟ از ان جایی کـه مرد جوان عاشق یک دختر می شود و تا کنون جای گزین بهتری برای ان یافت نشده اسـت !

 

***

 

با خانواده خود در سرزمین زیبای زندگی لذت ببرید

 

***

خانواده یعنی گذشت و ایثار بی منت، خانواده یعنی عشق و محبت بی شمار، خانواده یعنی یک اتفاق خوب برای رسیدن بـه هدف هاي‌ بلند، خانواده یعنی تحمل کمبودها و سختی ها درکنار یک دیگر

 

***

 

مردم فکر می کنند من شهامت دارم. شهامت درخانواده من همسرم، سه تا دخترانم، و مادرم هستند.
جیم والوانو

 

جملات خاص در مورد خانواده ی گرم

 

جملات خاص در مورد خانواده ی گرم

 

***

 

راز یک خانواده خوشبخت این اسـت کـه اعضای خانواده یاد گرفته اند کـه بـه یک دیگر عشق بورزند

 

***

 

یه خانواده خوشبخت و شاد بهشت زودتر از موعد اسـت

 

***

جزو خانواده بودن یعنی تو بخشی از چیزی بسیار شگفت انگیز هستی
یعنی تو برای باقیمانده عمرت عاشق خواهی بودو بـه تو عشق خواهند ورزید

 

***

 

افراد بـه زندگی ما می‌آیند و از زندگی مان می‌روند
اما زیبایی زندگی این اسـت کـه خانواده ما همیشه اینجاست

 

جملات ناب در مورد خانواده ی گرم

 

جملات ناب در مورد خانواده ی گرم

 

***

 

خانواده بهترین چیزیست کـه می‌توانستید آرزو کنید. آن ها در فراز و نشیب‌ها کنار شـما هستند و بـه شـما عشق می‌ورزند بدون توجه بـه این‌که چه جور آدمی هستید.

خانواده یعنی «عشق، آرامش، انگیزه»

 

***

خانواده فقط ارتباط خونی نیست. خانواده کسانی هستند کـه شـما را همان طوری کـه هستید، قبول میکنند. کسانی کـه برای دیدن لبخند شـما هر کاری انجام می دهند، و دوستتان دارند فارغ از هرچه هستید.

راز یک خانواده خوشبخت این اسـت کـه اعضای خانواده یاد گرفته اند کـه بـه یک دیگر عشق بورزند

 

***

من می‌دانم کـه هر خانواده مشکلات خودرا دارد. اما من کسانی را کـه باوجود مشکلات، کنار هم می مانند تحسین می‌کنم.

 

***

اعضای خانواده مانند شاخه‌هاي‌ یک درخت هستند، آن ها در جهات مختلف رشد می کنند، اما ریشه هاي‌ آن ها بـه هم پیوسته و ثابت باقی میماند.

 

اشعار ادبی در مورد جمع خانوادگی

 

اشعار ادبی در مورد جمع خانوادگی

 

***

 

با خانواده خود در سرزمین زیبای زندگی لذت ببرید

سخن بزرگان در مورد خانواده

وقتی بـه زندگی تان نگاه میکنید
بزرگترین خوشبختی ها
خوشبختی هاي‌ خانوادگی اسـت

 

***

خانواده از کجا شروع می شود؟
از ان جایی کـه مرد جوان عاشق یک دختر می شود
و تا کنون جای گزین بهتری برای ان یافت نشده اسـت!

 

***

 

یک روز تو برای من کارهایی انجام خواهی داد کـه از ان ها نفرت داری
این همان چیزی اسـت کـه معنایش خانواده اسـت!

 

***

 

هیچ خانواده اي کامل نیست
ما بحث میکنیم
ما دعوا می‌کنیم
حتی مدتی باهم صحبت نمیکنیم
اما در پایان خانواده، خانواده اسـت
عشق همیشه درخانواده خواهد بود

 

متن استوری در مورد جمع خانوادگی

 

متن استوری در مورد جمع خانوادگی

 

***

 

یک روز تو برای من کارهایی انجام خواهی داد کـه از ان ها نفرت داری. این همان چیزی اسـت کـه معنایش خانواده اسـت !

 

***

هیچ خانواده اي کامل نیست. ما بحث می‌کنیم، ما دعوا می‌کنیم، حتی مدتی باهم صحبت نمیکنیم. اما در پایان خانواده، خانواده اسـت، عشق همیشه درخانواده خواهد بود

 

***

خانواده ما مانند شاخه هاي‌ یک درخت اسـت، ممکن اسـت در جهت هاي‌ مختلف رشد کنیم اما هنوز ریشه هاي‌ ما یکی اسـت

 

***

خانه جایی اسـت کـه خانواده ام اسـت. از والدین تا همسر، از خواهر و برادر تا بچه ها، برادرزاده ها و خواهرزاده ها. خانواده یعنی همه ی چیز … خانواده من دنیای من اسـت، قلب من اسـت، روح من اسـت، خون در رگ هاي‌ من اسـت

 

متن کپشن در مورد جمع خانوادگی

 

متن کپشن در مورد جمع خانوادگی

 

***

 

شادترین لحظات زندگی من
معدود لحظاتی بوده کـه در خانه
ودر آغوش خانواده ام پشت سر گذاشته ام

 

***

خانواده نخستین سلول ضروری جامعه بشری ست

 

***

وقتی بـه زندگی تان نگاه می‌کنید
بزرگترین شادی ها
شادی درکنار خانواده بوده ست

 

***

خانواده ها مانند شاخه هاي‌ روی درخت هستن
ما در جهات مختلف رشد میکنیم
اما ریشه هایمان یکی میماند

 

دلنوشته احساسی در مورد جمع خانوادگی

 

دلنوشته احساسی در مورد جمع خانوادگی

 

***

 

خانواده بـه رابطه خونی نیست
اگه کسی وقتی بهش احتیاج داری کنارته و دستاتو میگیره
یعنی خانوادته!

 

***

 

خانواده تو میتونه هر شخصی باشه
کـه بی قید و شرط عاشقته!

 

***

خانواده چیز مهمی نیست
اون همه ی چیزه

 

***

 

عشق بـه خانواده عزیزم بزرگترین نعمت زندگیمه

 


مطالب مشابه: متن دلتنگی خاص برای خانواده و دوستان و همکاران


 

در پایان

در کل، حس خوب خانواده میتواند بـه ما احساس رضایت، شادی و تعادل در زندگی را بخشیده و بـه ما یادآوری کند کـه همیشه میتوانیم بـه یک دیگر حمایت کنیم و باهم درکنار هم باشیم.

جدیدترین مطالب سایت