متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی برای عشقم

متن عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی برای عشقم

نوشته های زیبای عاشقانه به زبان انگلیسی

متن عاشقانه میتواند تأثیرات عمیقی بر روابط و احساسات داشته باشد. این نوع متون اغلب با هدف بیان و ابراز عشق، احساسات مثبت و صمیمیت نوشته می شوند و میتوانند بـه عنوان یک راه برای اشتراک‌گذاری احساسات عاشقانه با شخصی عزیز استفاده شوند. متن‌هاي‌ عاشقانه می توانند شامل شعرهای عاشقانه، پیام‌هاي‌ عاشقانه، نثر عاشقانه و حتی متونی با مضامین رمانتیک باشند.

نوشتن متن عاشقانه میتواند بـه شخص دیگر نشان دهد کـه چقدر وی را دوست دارید و از ارتباطی کـه با او دارید لذت میبرید. این جملات می توانند روحیه و انرژی مثبت را در رابطه تقویت کنند و بـه همسر یا شریک عاشق احساس خاص و ویژه کردن کنند. علاوه بر این، نوشتن متن عاشقانه می تواند یک شیوه خلاقانه برای بیان احساسات عمیق و دلنشین باشد.

You’re my midnight sunshine lady

You’re my guiding light

You’re the brightest star I’ll ever see

And though the day is dark and cloudy

I’m gonna e all right

When my midnight sunshine touches me

تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی

شمع فروزان راهنمای من.

درخشانترین ستاره‌اي هستی کـه دیده‌ام

حتی در روزهای تاریک و ابری

همه ی چیز روبراه می شود

وقتی کـه خورشید نیمه شب مرا لمس کند

In the path of love-play, calamity is safety and ease;

Wounded be that heart that with «on account of» pain desireth a plaister!

در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست

ریش باد ان دل کـه با درد تو خواهد مرهمی

He wants the wineof kiss from me

To my hopeful heart what shall I say

He is solely interested in pleasure , bu!

I am in search of eternal pleasure if I may!

او شراب بوسه می‌ خواهد ز من

من چه گویم قلب پر امید را

او بـه فکر لذت و غافل کـه من

طالبم ان لذت جاوید را

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی برای همسرم

عکس نوشته عاشقانه انگلیسی برای همسرم

مطالب مشابه: 66 متن ناب عاشقانه برای همسر، عشق و مخاطب خاص

The world is so perfect because of you
Without you, the world would be meaningless

دنیا بـه خاطر تو خیلی عالیه
بدون تو دنیا بی معنیه

Your voice makes my day beautiful
You are the only one I love and care about

صدای تو روز مرا زیبا می کنه
تو تنها کسی هستی کـه دوستش دارم و بهش اهمیت میدم

Your love is like a warm blanket
that protects me from the misery and pain that engulfs the world

عشق تو مثل پتوی گرمیه
کـه من رو از بدبختی و دردی کـه جهان رو فرا گرفته محافظت می کنه

You can do no wrong in my eyes
You are perfect

از نظر من تو هیچ اشتباهی نمیتونی بکنی
چون تو کاملی!

عکس پروفایل عاشقانه انگلیسی برای همسرم

عکس پروفایل عاشقانه انگلیسی برای همسرم

It’s so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love,
But it’s not always easy, To recognize Love, Even when we hold it…. In our hands
آسان اسـت اسـت فکر کردن بـه عشق، صحبت از عشق، خواستن عشق.
اما اصلا آسان نیست تشخیص دادن عشق، حتی وقتی گویی عشق را نگه داشته‌ایم … در دستانمان

From My Heart
A million stars up in the sky
one shines brighter I can’t deny
A love so precious a love so true
a love that comes from me to you
The angels sing when you are near
within your arms I have nothing to fear
just talking to you makes my day
I love you with all of my heart
together forever and never to part
از قلب من
یک میلیون ستاره در آسمان
یکی روشن‌تر می‌درخشد و من نمیتوانم انکارش کنم
یک عشق با ارزش، یک عشق درست
عشقی کـه از من بـه طرف تو می آید
فرشتگان آواز می خوانند زمانی کـه تو دراین نزدیکی هستی
در آغوشت چیزی برای ترسیدن وجود ندارد
فقط صحبت کردن با تو روز من را می‌سازد
من تو را دوست دارم با تمام قلبم
باهمیم برای همیشه و هرگز جدا نمی شویم.

Every time I see you, I fall in love all over again.
.هر بار کـه می‌بینمت، حس می کنم دوباره عاشقت شدم

I love all the stars
in the sky,
but they are nothing
compared to the ones
in your eyes!
Love U!
.تمام ستاره‌هاي‌ آسمان را دوست دارم
.اما ان‌ها در مقایسه با ان‌هایي کـه در چشمانت هستند هیچند
.دوستت دارم

اس ام اس عاشقانه انگلیسی برای همسرم

اس ام اس عاشقانه انگلیسی برای همسرم

I see you in my dreams every night,
even when you are far away,
I will never stop thinking about you
You are the only one for me. I love you so much
هر شب خوابتو میبینم؛
حتی وقتی ازم خیلی دوری،
بازم نمی تونم از فکر کردن بهت دست بردارم
تو تنها کس منی، بی نهایت عاشقتم

Let the sun that shines,
shines on our love to bloom more and the rain that wets,
to wets it and makes it grow
Love you sweetheart!
بگذار خورشید بتابد
بتابد بر عشق مان تا بیشتر شکوفه کند
و بگذار باران بزند
باران بزند بر عشق مان تا رشد کند
دوستت دارم عشق من

My life is so beautiful because I have the sweetest husband to share it with
زندگی من خیلی زیباست چون بهترین شوهر دنیا رو دارم کـه زندگیمو باهاش قسمت کنم!

You are not just my friend
you’re my love
You’re not just my love
you’re my heart
You’re not just my heart
you’re my life
You’re not just my life
you’re my everything
تو فقط دوست من نیستی؛
تو عشق منی؛
تو فقط عشق من نیستی؛
تو قلب منی
تو فقط قلب من نیستی،
تو تموم زندگی منی
تو فقط زندگی من نیستی،
همه ی چیز منی!

پیامک عاشقانه انگلیسی برای همسرم

پیامک عاشقانه انگلیسی برای همسرم

Dearest sweetheart, my nights are made beautiful because I have an angel like you beside me and my mornings are made wonderful because I wake up finding your beautiful smile every day. I rise by the day with the hope of your love still kindled in my heart. Your love had deeply touched my heart in a beautiful way, thank you for loving me this marvelous way.

عزیزترینم ؛ شبهای من زیبا شده اند چرا کـه من فرشته اي مثل تو در کنارم دارم و صبحهایم فوق العاده شده اند، زیرا من هر روز با دیدن لبخند زیبای تو از خواب بیدار میشوم. هر روز بـه امید عشق تو کـه در قلبم روشن شده اسـت از خواب بیدار میشوم. عشق تو قلبم را عمیقا بـه شکلی زیبا لمس کرده اسـت، ممنونم کـه مرا اینچنین شگفت انگیز دوست می داری.

You are the sweetest part of my life, loving you gives me beautiful feelings that no words can explain; I will always love with all my heart.

تو شیرین ترین بخش زندگی من هستی، دوست داشتن تو حس زیبایی بـه من میدهد کـه هیچ کلمه اي نمیتواند آن ها را توضیح دهد. من همیشه با تمام وجود دوستت خواهم داشت.

ou have all my love for you, I live and breathe for you, and for you, I will always be, I love you.

تمام عشق من برای توست، من برای تو زندگی می کنم و نفس میکشم، و همیشه برای تو خواهم بود، دوستت دارم.

The first time I set my eyes on you I know I have found an eternally sweet love, it was love at first sight when I first saw you, and ever since then your love has continued to blossom in my heart, I love you so much.

نخستین باری کـه نگاهم بـه تو افتاد می‌دانستم کـه یک عشق ابدی شیرین پیدا کرده ام، وقتی برای نخستین بار تو را دیدم این عشق در نگاه اول بود ؛ و از ان زمان بـه بعد عشق تو همان‌ گونه در قلب من شکوفا می شود. خیلی دوستت دارم.

اشعار عاشقانه انگلیسی برای همسرم

اشعار عاشقانه انگلیسی برای همسرم

Your Words Are My Food, Your Breath My Wine, You Are Everything

کلماتت غذای من هستند, نفست مشروب منه، تو همه ی چیز منی

If I don’t Know What True Love Is? How Will I Find It

اگر ندونم عشق واقعی چیه؟ چطور من ان را پیدا خواهم کرد؟

Every day I Look at You and I Feel Love and Inspiration

هر روز بـه تو نگاه می کنم و احساس عشق و الهام بخشی بـه من دست میدهد.

I Don’t Even Think About What Life Would Be Like Without You

حتی نمی خواهم بـه این این کـه دنیا بدون تو چه شکلی اسـت فکر کنم

اشعار احساسی انگلیسی برای همسرم

اشعار احساسی انگلیسی برای همسرم

, In the name of god who create the life with death

created colorless friendships,

created life with colors,

the love colorful,

the rainbow in 7 colors,

the moth in 100 colors

&

created me nostalgic

بـه نام خدا کـه مرگ و زندگی را آفرید،

دوستی‌هاي‌ کم‌رنگ را بـه وجود آورد،

زندگی رابا رنگ‌ها آفرید،

عشق را رنگارنگ کرد،

رنگین کمان را در هفت رنگ آفرید،

ماه را در ۱۰۰ رنگ پدید آورد،

و

مرا دلتنگ تو آفرید.

Truly love you endlessly

Every day without you is like a book without pages.

I love you, I will always do, for the rest of our earthly and heavenly life.

از ته دل دوستت دارم تا آخر خط،

روزهای بی تو هم چون کتاب بدون صفحه اسـت.

دوستت دارم، همیشه دوستت خواهم داشت برای مابقی این زندگی دنیوی و زندگی کـه در بهشت خواهیم داشت.

I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it
چشامو وقتی تو بهشون نگاه می‌کنی دوست دارم،
اسممو وقتی دوست دارم کـه تو صداش می‌کنی،
قلبمو وقتی دوست دارم کـه تو دوسش داشته باشی،
زندگیم رو وقتی دوست دارم کـه تو توش هستی . . .

To Luv some1 is madness, 2b loved by some1 is a Gift
Loving some1 who loves u is a duty,
but being loved by some1 whom u luv is LIFE
دوست داشتن یه نفر دیوونگیه، دوست داشته شدن توسط یه نفر یک هدیه ست
دوست داشتن کسی کـه دوست داره وظیفست،
اما دوست داشته شدن توسط کسی کـه دوسش داری زندگیه!

جملات رمانتیک انگلیسی برای عشقم

جملات رمانتیک انگلیسی برای عشقم

Gift me with your heart and I will treasure it forever .

قلبت را بـه من هدیه کن و من برای همیشه مانند گنج از ان محافظت خواهم کرد..

A hundred hearts would be too few to carry all my love for you .

صد قلب برای حمل همه ی ي عشق من بـه تو بسیار اندک اسـت.

Life has never been better, thanks to you, sweetheart

زندگی از این بهتر نمیشه، ممنونم عزیزم

There is no remedy for love but to love more

هیچ چاره اي برای عشق وجود ندارد بـه جز دوست داشتن بیشتر

اشعار رمانتیک انگلیسی برای عشقم

اشعار رمانتیک انگلیسی برای عشقم

مطالب مشابه: متن عاشقانه سنگین + متن های عاشقانه و رمانتیک

wait for the one who is constantly reminding you how he cares a bout you & how much lucky he’s to HAVE YOU

در انتظار کسی باش کـه بی وقفه بـه یاد تو بیاورد کـه تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و چقدر خوشبخت اسـت کـه تو را در کنارش دارد

In life luv is neither planned nor does it happen for

a reason but when the luv is real

it becomes your plan for life n reason for living.

توی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفته

اما وقتی کـه عشق حقیقی باشه تبدیل میشه بـه برنامه ي زندگیتون و دلیل زنده بودنتون!

I’m going to write on all the bricks I MISS U

and i wish that one falls on ur head,

so that u know how it hurts

when u miss someone special like u.

دلم میخواد روی تمام آجر ها بنویسم کـه دلم واست تنگ شده

و آرزو میکنم کـه یکیش اصل بخوره وسط فرق سرت

تا بفهمی چه دردی داره..وقتی کـه آدم دلش واسه یکی مث تو تنگ میشه.

You make my heart warm and happy.

تو بـه قلبم گرما و شادی می بخشی

اشعار خاص و عاشقانه خارجی برای شوهرم

اشعار خاص و عاشقانه خارجی برای شوهرم

We try to hide our feeling but forget our eyes speak

احساسات مان را مخفی میکنیم اما یادمان میرود کـه چشمان مان حرف میزنند.

You make my heart skip a beat.

برای تو قلبم را از ضربان باز می‌ایستد.

Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی اسـت کـه دو ساحل را به یک دیگر پیوند میدهد
دوستت دارم

To the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

متن استوری رمانتیک خارجی برای شوهرم

متن استوری رمانتیک خارجی برای شوهرم

The only thing I never get enough with is loving you, you rock my world
تنها چیزی کـه هر چقدر هم داشته باشم بازم کمه، دوست داشتن توئه!
تو دنیای منو بـه لرزه انداختی عشق من!

I swear I couldn’t love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow
قسم می‌خورم کـه دراین لحظه، بیشتر از این نمیشه عاشقت باشم و میدونم کـه فردا هم همینطوره!

There are only two times that I want to be with you—now and forever
من فقط توی دو لحظه دوست دارم با تو باشم: اکنون و همیشه!

As long as there’s breath in me, I will always love you more than ever before
تا زمانی کـه نفسی درمن هست، همیشه بیشتر از قبل دوستت خواهم داشت

متن کپشن رمانتیک خارجی برای شوهرم

متن کپشن رمانتیک خارجی برای شوهرم

Your love awakens my soul and it makes me reach for more. It’s like it is burning my heart for you. I love you.

عشق تو روحم را بیدار میکند و باعث می شود بـه چیزهای بیشتری برسم. مثل این کـه قلبم را برای تو می سوزاند. دوستت دارم.

We were meant for each other

ما قسمت هم دیگر بودیم

I love you more with each passing day

هر روز کـه می گذرد بیشتر دوستت دارم

Your love is all I’ll ever need

عشق تو تمام ان چیزی اسـت کـه بـه ان احتیاج خواهم داشت

متن طنز و رمانتیک خارجی برای شوهرم

متن طنز و رمانتیک خارجی برای شوهرم

“The way you smile gives me butterflies…”

ان گونه کـه تو لبخند می‌زنی بـه من احساس پروانگی می‌دهد…”

“I look at you and see the rest of my life in front of my eyes.”

بـه تو نگاه می کنم و مابقی زندگیم را پیش چشمم می‌بینم.”

You are my future

تو آینده من هستی

You are the best thing in my life

تو بهترین چیز در زندگی من هستی

دلنوشته عاشقانه انگلیسی برای استوری

دلنوشته عاشقانه انگلیسی برای استوری

You always, think of me and I am
Alive as long as I think of you
تو بـه فکر منی همیشه و من
تا بـه تو فکر می کنم، هستم

قیصر امین پور

Do you want to know a secret

Every night before I sleep

I think of you

میخوای یه رازی رو بدونی

هر شب قبل از خواب

بـه تو فکر می‌ کنم

, In the name of god who create the life with death

created colorless friendships,

created life with colors,

the love colorful,

the rainbow in 7 colors,

the moth in 100 colors

&

created me nostalgic.

بـه نام خدا کـه مرگ و زندگی را آفرید،

دوستی‌ هاي‌ کم‌ رنگ را بـه وجود آورد،

زندگی رابا رنگ‌ ها آفرید،

عشق را رنگارنگ کرد،

رنگین کمان را در هفت رنگ آفرید،

پروانه را در ۱۰۰ رنگ پدید آورد،

و

مرا دلتنگ تو آفرید.

Being far away from you is a pain for me

that its remedy is in you…!

مرا دردى ست دور از تو

كه نزد توست درمانش …!

دلنوشته احساسی انگلیسی برای استوری

دلنوشته احساسی انگلیسی برای استوری

“It hurts to love someone and not be loved in return
but what is the most painful is to love someone and
never find the courage to let the person know how you feel.” —Earl King
این کـه کسی را دوست بداریم و او ما را دوست نداشته باشد ؛ آسیب زننده اسـت
اما چیزی کـه از ان دردناک تر اسـت ؛ این اسـت کـه کسی را دوست داریم
اما هرگز جرات گفتن ان را نداشته باشیم.

Making a hundred friends is not a miracle
The miracle is to make a single friend who will
stand by your side even when hundreds are against you
داشتن صدها دوست معجزه نیست
معجزه این اسـت کـه یک دوست داشته باشی تا زمانی کـه
صد نفر مخالف تو هستند کنارت باشد

You always, think of me and I am
Alive as long as I think of you
تو همیشه بـه فکر منی و من
تا زمانی کـه بـه تو فکر می کنم، زنده هستم

People live
,People Die
,People laugh
,People cry
,some give up
,some will try
,some say hi
,some say bye
,others may forget u
.But never will I
مردم زندگی میکنند،
مردم می میرند،
مردم می خندند،
مردم گریه میکنند،
بعضی ها تسلیم می شوند،
بعضی ها تلاش خواهند کرد،
بعضی ها می‌گویند کـه سلام،
بعضی ها میگویند خدانگهدار
دیگران شاید تو را فراموش کنند،
اما من هرگز

دلنوشته احساسی انگلیسی برای وضعیت واتساپ

دلنوشته احساسی انگلیسی برای وضعیت واتساپ

“It matters not who you love, where you love
.why you love, when you love, or how you love
It matters only that you love.” —John Lennon
اصلاً اهمیتی ندارد کـه عاشق چه فردی هستی، کجا را دوست داری،
برای چه دوست داری، چه زمانی دوست داری یا چگونه دوست داری.
تنها این اهمیت دارد کـه چیزی را دوست داری.

In the path of love-play, calamity is safety and ease
!Wounded be that heart that with «on account of» pain desireth a plaister
در راه عشقبازی امن و آسایش بلاست
ریش باد ان دل کـه با درد تو خواهد مرهمی

Every day I look at you and feel love and inspiration
هر روز تو را می نگرم و احساس عشق و الهام بخشی می کنم.

You’re my midnight sunshine lady
You’re my guiding light
You’re the brightest star I’ll ever see
And though the day is dark and cloudy
I’m gonna e all right
When my midnight sunshine touches me
Shel Silverstein
تو آفتاب درخشان نیمه شب منی
چراغ فروزان راهنمای من.
روشن ترین ستاره‌اي هستی کـه دیده‌ام
حتی در روزهای تاریک و ابری
همه ی چیز درست میشود
وقتی کـه آفتاب نیمه شب مرا لمس کند

مطالب مشابه: گلچینی از جملات و متن عاشقانه و با احساس

در پایان

این متون طبق معمولً شامل عبارت‌ها و کلماتی هستند کـه احساسات قوی عاشقانه را بـه نمایش می گذراند و می توانند بـه صورت شیرین، رمانتیک، تأثیرگذار و یا حتی شوخ طبع باشند. ان‌ها می توانند برای بیان احساسات عمیق و واقعیت‌هاي‌ روابط عاشقانه مورد استفاده قرار بگیرند ودر متن پیام‌ها، کارت‌هاي‌ تبریک، سخنرانی‌ها، شعرها و حتی در مکالمات روزمره استفاده شوند.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت