اس ام اس عاشقانه از فريدون مشيري

اس ام اس عاشقانه از فريدون مشيري

روزهايي که بي تو مي گذرد
گرچه با ياد توست ثانيه هاش
آرزو باز ميکشد فرياد
در کنار تو مي گذشت ايکاش

 

* *  اس ام اس عاشقانه از فريدون مشيري  * *

 

تو را دارم اي گل جهان با من است
تو تا با مني جان جان با من است
چو مي تابد از دور پيشاني ات
کران تا کران آسمان با من است

 

* *  اس ام اس عاشقانه از فريدون مشيري  * *

 

نرسد دست تمنا چون به دامان شما
مي توان چشم دلي دوخت به ايوان شما
از دلم تا لب ايوان شما راهي نيست
نيمه جاني است درين فاصله قربان شما

 

* *  اس ام اس عاشقانه از فريدون مشيري  * *

 

تنها
غمگين
نشسته با ماه
در خلوت ساکت شبانگاه
اشکي به رخم دويد ناگاه

روي تو شکفت در سرشکم

ديدم که هنوز عاشقم آه

 

* *  اس ام اس عاشقانه از فريدون مشيري  * *

 

يک لحظه نشد خيالم آزاد از تو

يک روز نگشت خاطرم شاد از تو
داني که ز عشق تو چه شد حاصل من
يک جان و هزار گونه فرياد از تو

 

* *  اس ام اس عاشقانه از فريدون مشيري  * *

 

در پي آن نگاه هاي بلند ،
حسرتي ماند و
آه هاي بلند!

 

* *  اس ام اس عاشقانه از فريدون مشيري  * *

 

از بس که غصه تو قصه در گوشم کرد
غمهاي زمانه را فراموشم کرد
يک سيـــنه سخن به درگهت آوردم
چشمان سخنگوي تو خاموشم کرد

 

* *  اس ام اس عاشقانه از فريدون مشيري  * *

 

عشق تو به تار و پود جانم بسته است
بي روي تو درهاي جهانم بسته است
از دست تو خواهم که برآرم فرياد
در پيش نگاه تو زبانم بسته است

 

* *  اس ام اس عاشقانه از فريدون مشيري  * *

 

گفتم دل را به پند درمان کنمش
جان را به کمند سر به فرمان کنمش
اين شعله چگونه از دلم سر نکشد
وين شوق چگونه از تو پنهان کنمش

 

* *  اس ام اس عاشقانه از فريدون مشيري  * *

 

اي چشم ز گريه سرخ خواب از تو گريخت
اي جان به لب آمده از تو گريخت
با غم سر کن که شادي از کوي تو رفت
با شب بنشين که آفتاب از تو گريخت

 

* *  اس ام اس عاشقانه از فريدون مشيري  * *

 

کجايي اي رفيق نيمه راهم
که من در چاه شبهاي سياهم
نمي بخشد کسي جز غم پناهم
نه تنها از تو نالم کز خدا هم

 

* *  اس ام اس عاشقانه از فريدون مشيري  * *

 

هزار بوسه به سوي خدا فرستادم
از آنکه ديدن تو قسمت خدايي بود
شب از کرانه دنياي من جدا شده بود
که هر چه بود تو بودي و روشنايي بود

 

* *  اس ام اس عاشقانه از فريدون مشيري  * *

 

امروز را به باد سپردم
امشب کنار پنجره بيدار مانده ام
دانم که بامداد
امروز ديگري را با خود مي آورد
تا من دوباره آن را
بسپارمش به باد

 

* *  اس ام اس عاشقانه از فريدون مشيري  * *

 

ديدي آن را که تو خواندي به جهان يارترين
سينه را ساختي از عشقش سرشارترين
آنکه مي گفت منم بهر تو غمخوارترين
چه دلآزارترين شد چه دلآزارترين

 

* *  اس ام اس عاشقانه از فريدون مشيري  * *

 

دلم به ناله در آمد که
اي صبور ملول
درون سينه اينان نه دل
که گِل بوده ست

 

* *  اس ام اس عاشقانه از فريدون مشيري  * *

 

هيچ و باد است جهان
گفتي و باور کردي
کاش يک روز به اندازه هيچ
غم بيهوده نمي خوردي
کاش يک لحظه به سرمستي باد
شاد و آزاد به سر مي بردي

 

* *  اس ام اس عاشقانه از فريدون مشيري  * *

 

عشق پيروزت کند بر خويشتن
عشق آتش مي زند در ما و من
عشق را درياب و خود را واگذار
تا بيابي جانِ نو، خورشيدوار

 

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

 

جدیدترین مطالب سایت