اس ام اس های جدید و تیکه دار (16)

اس ام اس های جدید و تیکه دار (16)

اس ام اس های جدید و تیکه دار (16)

 

به”پایت” افتادم

تا به ” دستت “بیارم

 

Ξ اس ام اس های جدید و تیکه دار Ξ

 

هرگز نگران اینکه قلب مردی رو شکستی نباش

دربدترین حالت رگ به رگ شده

و روز بعد مثل ساعت کار میکنه

خدا این موجودات سخت جان و سخت عنصرو ازمون نگیره

 

Ξ اس ام اس های جدید و تیکه دار Ξ

 

بترسید از گناه کردن در حضور شاهد ،

آن هم شاهدی که فردا

خودش “قاضی” است …

 

Ξ اس ام اس های جدید و تیکه دار Ξ

 

کسـیکـه چشـم بـه راهـه،

از کســیکـه تـو راهــه

خستـــه تـــره!!!!

 

Ξ اس ام اس های جدید و تیکه دار Ξ

 

شبهایم درد دارد وقتی نمیدانم”شب بخیر”را

برای کدام لعنتی میفرستی…

 

Ξ اس ام اس های جدید و تیکه دار Ξ

 

از من گذشت اما دیگه…

کسی رو وابسته نکن

کسی رو با زخم زبون

از زندگی خسته نکن…

 

Ξ اس ام اس های جدید و تیکه دار Ξ

 

حرفای بعضی آدمارو باید قالب گرفت

بس که حرفاشون عکس از آب درمیاد

 

Ξ اس ام اس های جدید و تیکه دار Ξ

 

صـبــح کــه بـیــدار می شـــوم

مــوهــایــم آشــفـتـه اســت . . . !

مــن هــر شــب . . .

خـــواب ســر انگـشــتان تــو را میـبـیـنـم . . . !

 

Ξ اس ام اس های جدید و تیکه دار Ξ

 

نماز وقت خداست

آن را به دیگران ندهیــــــــــــــــــم!

 

Ξ اس ام اس های جدید و تیکه دار Ξ

 

ما فقط یه کیس مناسب داریم

اونم رو میــــز کامپیوتره!!!

 

Ξ اس ام اس های جدید و تیکه دار Ξ

 

کفنم را مشکی ببافید،

تنهاهمدردم شب بود…

نمیخواهم خیانتم راببیند …

 

Ξ اس ام اس های جدید و تیکه دار Ξ

 

این روزها پرخور شده ام.

دلم عجیب غصه میخورد!!

 

Ξ اس ام اس های جدید و تیکه دار Ξ

 

مـن کـہ مـے دانـم . . .

بـہ کـودکـے هـم اگـر بـرگـردم

تـو هـمـان شـیـشـہ ے شـیـر گـمـشـده ام مـے شـوی !

 

Ξ اس ام اس های جدید و تیکه دار Ξ

 

سیگارت را پشت دست من داغ کن !!!!!!!

بگذار این داغ نشانی باشد برای ب دیگری دل نبستن …

 

اس ام اس های تیکه دار جدید (خرداد 94)

اس ام اس تیکه دار عاشقانه و رمانتیک (13)

اس ام اس های تیکه دار و سنگین جدید (15)

جدیدترین مطالب سایت