اس ام اس خیانت و غمگین بودن (11)

اس ام اس خیانت و غمگین بودن (11)

اس ام اس خیانت و غمگین بودن جدید سری یازدهم

 

آنقــدر مرا سرد کرد

از خودش

از عشق

کــه حالا بــه جای دلبستن یخ بسته ام

روی احساسم پا نگذاریــد لیز می‌‌خوریــد

 

∏ اس ام اس خیانت و غمگین بودن ∏

 

عجب جوش و خروشی بود عشقت

خراب باده نوشی بود عشقت

بهشتم را به سیبی داد بر باد

عجب آدم فروشی بود عشقت

 

∏ اس ام اس خیانت و غمگین بودن ∏

 

نردبان بودم

کم کم زی پا له م کردی تا خــــودت را بالا ببـــــری

 

∏ اس ام اس خیانت و غمگین بودن ∏

 

سوت پایان را بزن

من حریف هرزگی تو

و احمق بودن خودم نمی شوم

 

∏ اس ام اس خیانت و غمگین بودن ∏

 

دار بزن

خاطرات کسی که  تـو را دور زده

حالم خوب است

امّا گذشته ام درد می کند

 

∏ اس ام اس خیانت و غمگین بودن ∏

 

نمی تونم ببخشمت

دور شو برو نبینمت

تیکه ای بودی از دلم

گندیدی و بریدمت

 

∏ اس ام اس خیانت و غمگین بودن ∏

 

نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق درآمدی

نفرین بر آن مرامی که اینگونه  به اعتمادم خیانت کرد

 

∏ اس ام اس خیانت و غمگین بودن ∏

 

کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده

باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست

به نامردانی چون تو دیگر دل نخواهم بست

 

∏ اس ام اس خیانت و غمگین بودن ∏

 

با عشق به من به من  خیانت کردی

دل دادم و تو رد امانت کردی

رفتی و چه آسوده ز من دل کندی

هر دو قلمت خورد اگر برگردی  !

 

∏ اس ام اس خیانت و غمگین بودن ∏

 

هر که را دیدم  خیانت کرد و رفت

هر که با من بود یار من نبود

هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت

خود ندانستم از این غم ها چه سود

 

∏ اس ام اس خیانت و غمگین بودن ∏

 

کاش هرگز در محبت شک نبود

تک سوار مهربانی تک نبود

کاش بر لوحی که بر جان دل است

واژه تلخ خیانت حک نبود

 

∏ اس ام اس خیانت و غمگین بودن ∏

 

بی وفایی کن وفایت می کنند

با وفا باشی خیانت می کنند

مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست

مهربان باشی رهایت می کنند

 

اس ام اس خیانت و نامردی (9)

اس ام اس خیانت و دل شکستن جدید (8)

اس ام اس های خیانت و شکست عشقی (7)

جدیدترین مطالب سایت