اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

هر دومون خیانت کردیم
من شب ها با گریه می خوابیدم
و تو با غریبه!

 

اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

 

پچ پچ دوستت دارم های تو در گوش او به گوشم میرسد
بازیچــه ام یا باز بچــه فرضم کرده ای ؟

 

اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

 

شک کرده بـودم کسی بین ماست
حالا یقین دارم من بین دو نفر بودم
چقدر تفاوت وجود داشت بین واقعیت و طرز فکر من

 

اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

 

تن من زخمی است
یک خراش کمتر یا بیشتر
چه فرقی دارد…؟
راحت باش

 

اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

 

جدیداً اسم خیانت شده یه اشتباه
که باید ببخشی و فراموش کنی
وگرنه محکوم میشی به کینه ای بودن

 

اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

 

دیگر بازی بس است
بیا شمشیرها را کنار بگذاریم
دستهایمان را بشوریم و چیزی بخوریم
اما چرا دست های تو خونیست و پشت من می سوزد ؟

 

اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

 

دختر گفت: بشمار پسرک چشمانش را بست
و شروع کرد به شمردن: یک…دو… سه …چهار…
دخترک رفت پنهان شود
آن طرفتر پسردیگری را دید که گرگم به هوا بازی می کند
برّه شد و با گرگ رفت
پسرک قصه هنوز می شمارد

 

اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

 

 

حرفش را ساده گفت : من لایق تو نیستم
اما نمیدانم خواست لیاقتم را به من یادآوری کند
یا خیانت خودش را توجیه

 

اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

 

 

بوی گند خیانت تمام شهر را گرفته
مردهای چشم چران
زن های خائن
پس چه شد … ؟
چیدن یک سیـب و این همه تقـــاص ؟
بیچاره آدم
بیچاره آدمیت

 

اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

 

 

کلمات هم بازیچهء من و تو شده اند
من برایِ تو می نویسم
تو برایِ او می خوانی

 

اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

 

 

هر که را دیدم خیانت کرد و رفت
هر که با من بود یار من نبود
هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت
خود ندانستم از این غمها چه سود

 

اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

 

 

دانه هایی از عشق کاشتم
و خوشه هایی از غم برداشتم
خیانت
تکرار
و رویش نفرت. …

 

اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

 

 

یک روز…
حسرت خواهی خورد…
روزی که در آ غو ش دیگری…
با فکر کردن به من…
آرام می شوی…

 

اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

 

 

ای نارفیق.. به کدامین گناه ناکرده.. تازیانه می زنی بر اعتمادم
زیر پایم را زود خالی کردی . سلام پر مهرت را باور کنم.یا پاشیدن زهر خیانتت را

 

اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

 

 

اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد این اشتباه از اوست ، اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد این اشتباه از توست ! (شکسپیر)

 

اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

 

 

هر آنکه از رفاقت دم میزند / ولی ناخودآگاه از خیانت دم میزند .

 

اس ام اس خیانت و دلشکستگی جدید (6)

 

 

چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار خیانتش
همه وجودت له شده ….

 

اس ام اس نامردی و خیانت (5)

 

اس ام اس خيانت

 

اس ام اس خيانت كردن

جدیدترین مطالب سایت