اس ام اس های با حال عاشقانه جدید

اس ام اس های با حال عاشقانه جدید

کفر می گویم تا سنگ شوم !
آن گاه کودکی بازیگوش مرا بردارد
و محکم بر شیشه ی تان بزند تا بفهمی که سنگ

شیشه را می شکند …

اس ام اس باحال عاشقانه سال 95

امروز یک مرده شور را دیدم
آنچنان زیبا می شست
که لکه ای هم باقی نمی ماند
اما نمیدانم چرا  پدرم از او خوشش نمی آید !
و مدام گریه میکند و مادرم نیز  نفرینش
او که مرد خوبی است
من دوستش دارم فقط
کاش ناخن هایش را می گرفت
تمامِ بدنم را زخم کرد …

اس ام اس باحال عاشقانه سال 95

یقه بالا می دهیم
دست ها در جیب
سیگار به ته رسیده میان لب
به دیوار تکیه می دهیم
نه که کارآگاه باشیم
یا عضو مافیا
نه بدبختیم!

اس ام اس باحال عاشقانه سال 95

بـــــــــــــــــــــــــه رویـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من

نمی خندد امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیدم

اس ام اس باحال عاشقانه سال 95

امروز عکسهایش را می سوزانم…!
کاری که مدت هاست عکسهایش با من می کند . . .

اس ام اس باحال عاشقانه سال 95

چه خوب است
ممنوعه ها را نمی شناسی
و گر نه تو هم

هیچگاه از اسمانم عبور نمی کردی !

اس ام اس باحال عاشقانه سال 95

بـه هر چه نمیخواستم رسیدم …
جز تو  که میخواستمت !

اس ام اس باحال عاشقانه سال 95

ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ …
ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺸﻮﻡ
ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮﻡ ﻫﻢ …

ﺑﻪ ﭼﻬﻠﻤﻢ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ

اس ام اس باحال عاشقانه سال 95

بی تو زیستن
چیزی جز مرور مردن نیست

اس ام اس باحال عاشقانه سال 95

برایت سیب چیده ام برگرد ..
اینجا مرا بی تو آدم
حساب نمی کنند ..

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت