اس ام اس جدید و زیبای فصل پاییز

اس ام اس جدید و زیبای فصل پاییز

اس ام اس جدید و زیبای فصل پاییز

 

باغبان خویش باش

در چهار فصل زندگی انسان

پاییز کمین کرده است

 

اس ام اس جدید و زیبای فصل پاییز

 

هرگز مغرور نشو

برگ ها وقتی می ریزن که فکر می کنند طلا هستند

 

اس ام اس جدید و زیبای فصل پاییز

 

کسی که رنگ پریدگی پاییز را دراک کرده باشد

به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد سپرد

 

اس ام اس جدید و زیبای فصل پاییز

 

مثل درخت باشید که در تهاجم پاییز هرچه بدهد

روح زندگی را برای خویش نگه می دارد

 

اس ام اس جدید و زیبای فصل پاییز

 

در خراب غفلت آبادیم ما

در خزان زندگی شادیم ما

از بهاران غافلیم و دلخوشیم

همچنان بی حاصلیم و دلخوشیم

 

اس ام اس جدید و زیبای فصل پاییز

 

وقتی می رفتی بهار بود

تابستون نیومدی پاییز شد

پاییز که نیومدی پاییز ماند

زمستان که نیای باز پاییز می ماند

ترو خدا فصل ها رو به هم نریز و زودتر بیا

 

اس ام اس جدید و زیبای فصل پاییز

 

اینجا آسمان ابریست

آنجا را نمی دانم

اینجا شده پاییز

آنجا را نمی دانم

اینجا دلی تنگ است

آنجا را نمی دانم

 

اس ام اس جدید و زیبای فصل پاییز

 

میان همهمه ی برگ های خشک پاییزی

فقط ما مانده ایم که هنوز از بهار لبریزیم

 

اس ام اس جدید و زیبای فصل پاییز

 

زرد است که لبریز حقایق شده است

تلخ است که با درد موافق شده است

شاعر نشدی وگرنه می فهمیدی

پاییز بهاری است که عاشق شده است

 

اس ام اس جدید و زیبای فصل پاییز

 

برای من که دلم چون غروب پاییز است

صدای گرم تو از دور هم دل انگیز است

 

اس ام اس جدید و زیبای فصل پاییز

 

این هوا

هوای دلگیریست

فصل قلبم پاییزیست

آسمان قلبم ابری است

دلم گرفته

این چه دردیست ؟

 

اس ام اس جدید و احساسی با عطر پاییز

اس ام اس زیبای باران و پاییز (11)

اس ام اس های احساسی و زیبای پاییز (7)

 

جدیدترین مطالب سایت