خرید و فروش در اینترنت

اس ام اس های تبریک عید غدیر خم

اس ام اس های تبریک عید غدیر خم
شبی در محفلی ذکر علی بود

شنیدم عارفی فرزانه فرمود

اگر آتش به زیر پوست داری

نسوزی گر علی را دوست داری

خورشید شکفته در غدیر است علی

باران بهار در کویر است علی

بر مسند عاشقی شهی بی همتاست

بر ملک محمدی امیر است علی
 

** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
مدح علی و آل علی بر زبان ماست / گویا زبان برای همین در دهان ماست
 
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
 
عید کمال دین .سالروز اتمام نعمت وهنگامه اعلان وصایت و ولایت

امیر المومنین علیه السلام

بر شیعیان وپیروان ولایت خجسته باد
 

** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
خورشید چراغکی ز رخسار علیست / مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست

هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسایه دیوار به دیوار علیست

عید غدیر مبارک
 

** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
روز عید غدیرخم از شریف ترین اعیاد امت من است.

پیامبر اکرم(ص)
 

** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد

همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد

عید غدیر خم مبارک باد
 

** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
خدایا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان

فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک

دلا امشب به می باید وضو کرد / و هر ناممکنی را آرزو کرد

عید بر شما مبارک
 

** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
علی در عرش بالا بی نظیر است

علی بر عالم و آدم امیر است

به عشق نام مولایم نوشتم

چه عیدی بهتر از عید غدیر است؟
 

** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
آنان که علی خدای خود پندارند / کفرش به کنار عجب خدایی دارند
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
چون نامه ی اعمال مرا پیچیدند

بردند به میزان عمل سنجیدند

بیش از همه کس گناه ما بود ولی

آن را به محبت علی بخشیدند

عیدتان مبارک
 

** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
تمام لذت عمرم در این است / که مولایم امیرالمومنین است

عیدشما مبارک
 

** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد

ناشر حکم ولایت به ولی می نازد

گر بنازد به علی شیعه ندارد عجبی

عجب اینجاست خدا هم به علی می نازد
 

** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است… هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد. (خطبه ی غدیریه)
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد

ایمان به جز از حب علی پایه ندارد

گفتم بروم سایه لطفش بنشینم

گفتا که علی نور بود سایه ندارد

عید غدیر مبارک
 

** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
 
روز مـحـشــر پـرسـیـد ز مـن رب جـلــــــــی

گفت تو غـرق گنـاهی؟ گفتمش یـا رب بلی

گفت پس آتش نمیـگیرد چـرا جـسم و تنـت

گفتمش چون حـک نمودم روی قلبم یا علی
 

** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
شبی در محفلی ذکر علی بود ، شنیدم عاشقی مستانه فرمود ، اگر آتش به زیر پوست داری ، نسوزی گر علی را دوست داری . عید غدیر خم بر شما مبارک
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
نام علی : عدالت — راه علی : سعادت — عشق علی : شهادت — ذکر علی : عبادت — عید علی : مبارک
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
ما زین جهان از پی دیدار میرویم ، از بهر دیدن حیدر کرار میرویم ، درب بهشت گر نگشایند به روی ما ، گوییم یا علی و ز دیوار میرویم
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
عجب تمثیلی است این که علی مولود کعبه است . . . یعنی اینکه باطن قبله را در امام پیدا کن . عید غدیر خم مبارک
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
ای خدای مرتضی ، گردی از گامهای فتوت مرتضی را بر سر جهانیان بپاش تا ریشه نامردی در جهان بخشکد . عید غدیر خم ، عید ولایت و امامت مبارک
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
اگر خلق عالم علی را می شناختند ، دوستش میداشتند و اگر خلق عالم علی را دوست میداشتند ، جهنم آفریده نمیشد .
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
به روز غدیر خم از مقام لم یزلی ، به کائنات ندا شد به صوت جلی . که بعد احمد مرسل به کهتر و مهتر ، امام و سرور و مولا علیست علی ، عید غدیر خم بر شما مبارک
 
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
علی در عرش بالا بی نظیر است
علی بر عالم و آدم امیر است
به عشق نام مولایم نوشتم
چه عیدی بهتر از عید غدیر است؟
 
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
خورشید چراغکی ز رخسار علیست / مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست
هرکس که فرستد به محمد صلوات / همسایه دیوار به دیوار علیست
 
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
عید کمال دین .سالروز اتمام نعمت وهنگامه اعلان وصایت و ولایت
امیر المومنین علیه السلام
بر شیعیان وپیروان ولایت خجسته باد
 
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
روز عید غدیرخم از شریف ترین اعیاد امت من است.
پیامبر اکرم(ص)
 
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
نازد به خودش خدا که حیدر دارد / دریای فضائلی مطهر دارد
همتای علی نخواهد آمد والله / صد بار اگر کعبه ترک بردارد
 
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
خدایا به حق شاه مردان / مرا محتاج نامردان مگردان
فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک
دلا امشب به می باید وضو کرد / و هر ناممکنی را آرزو کرد
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
چون نامه ی اعمال مرا پیچیدند
بردند به میزان عمل سنجیدند
بیش از همه کس گناه ما بود ولی
آن را به محبت علی بخشیدند
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
تمام لذت عمرم در این است / كه مولایم امیرالمومنین است
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
نام علی : عدالت — راه علی : سعادت — عشق علی : شهادت — ذكر علی : عبادت — عید علی : مبارك
 
اس ام اس های تبریک عید غدیر خم
نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد
ناشر حكم ولایت به ولی می نازد
گر بنازد به علی شیعه ندارد عجبی
عجب اینجاست خدا هم به علی می نازد
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است… هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد. (خطبه ی غدیریه)
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
شبی در محفلی ذكر علی بود ، شنیدم عاشقی مستانه فرمود ، اگر آتش به زیر پوست داری ، نسوزی گر علی را دوست داری
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
رسولی كز غدیر خم ننوشد ، ردای سبز بعثت را نپوشد
 
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
قرآن به جز از وصف علی آیه ندارد
ایمان به جز از حب علی پایه ندارد
گفتم بروم سایه لطفش بنشینم
گفتا كه علی نور بود سایه ندارد
 
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
شبی در محفلی ذکر علی بود
شنیدم عارفی فرزانه فرمود
اگر آتش به زیر پوست داری
نسوزی گر علی را دوست داری
خورشید شکفته در غدیر است علی
باران بهار در کویر است علی
بر مسند عاشقی شهی بی همتاست
بر ملک محمدی امیر است علی
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
ما زین جهان از پی دیدار می رویم ، از بهر دیدن حیدر كرار می رویم ، درب بهشت گر نگشایند به روی ما ، گوییم یا علی و ز دیوار می رویم
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
مدح علی و آل علی بر زبان ماست / گویا زبان برای همین در دهان ماست
 
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
روز مـحـشــر پـرسـیـد ز مـن رب جـلــــــــی
گفت تو غـرق گنـاهی؟ گفتمش یـا رب بلی
گفت پس آتش نمیـگیرد چـرا جـسم و تنـت
گفتمش چون حـك نمودم روی قلبم یا علی
 
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
اگر خلق عالم علی را می شناختند ، دوستش میداشتند و اگر خلق عالم علی را دوست میداشتند ، جهنم آفریده نمیشد .
 
اس ام اس های تبریک عید غدیر خم
به روز غدیر خم از مقام لم یزلی ، به كائنات ندا شد به صوت جلی . كه بعد احمد مرسل به كهتر و مهتر ، امام و سرور و مولا علیست علی
 
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
 
عید کمال دین , سالروز اتمام نعمت و هنگامه اعلان وصایت و ولایت امیر المومنین علیه السلام بر شیعیان وپ یروان ولایت خجسته باد
 
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
مدح علی و آل علی بر زبان ماست / گویا زبان برای همین در دهان ماست
 
 
** اس ام اس های تبریک عید غدیر خم **
 
نخواهم گل که گل بی اعتبار است
تمام عمر گل فصل بهار است
تو را خواهم من از گلهای عالم
که عطر تو همیشه ماندگار است
 
 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب