اس ام اس شهادت امام جعفر صادق (ع)

اس ام اس شهادت امام جعفر صادق (ع)

الا اي لاله ي خوشبو، عزيز آل پيغمبر
که بهر دين و قرآنت چنين گرديده اي پرپر
شده زين غم، گل خاتم، مدينه غرق در ماتم
دوصد لعنت به آنکس باد که مسمومت نمود از زهر

 

**اس ام اس شهادت امام جعفر صادق (ع) **

 

بار ديگر ظالمانه، خيل جلادان شبانه
با دو دست بسته بردند يک غريبي را ز خانه
بار ديگر دست گلچين در مدينه آتش افروخت
بار ديگر آشياني در ميان شعله ها سوخت
داغ يک دسته شقايق، بر دل خونين صادق
بار ديگر شد شکسته حرمت قرآن ناطق

 

**اس ام اس شهادت امام جعفر صادق (ع) **

 

امام صادق عليه السلام:

کسي که دوست دارد بداند آيا نمازش پذيرفته شده است يا آن را نپذيرفته اند،

با تامل بنگرد که آيا نمازش او را از فحشا و منکر باز داشته؟ پس به اندازه اي که او را بازداشته از او پذيرفته مي شود.

 

**اس ام اس شهادت امام جعفر صادق (ع) **

 

بنال اي دل که در ناي زمان، فرياد را کشتند
بهين آموز گار مکتب ارشاد را کشتند
اساتيد جهان بايد به سوگ علم بنشينند
که در دانشگه هستي، بزرگ استاد را کشتند

 

**اس ام اس شهادت امام جعفر صادق (ع) **

 

امام جعفر صادق-ع:
چهار چيز نشانه نفاق است:
سنگ دلي
اشک نريختن
اصرار بر گناه
و حرص بر دنيا.

 

**اس ام اس شهادت امام جعفر صادق (ع) **

 

شهادت ششمين شمع روشنگر و وصي پيغمبر، تسليت و تعزيت.

 

**اس ام اس شهادت امام جعفر صادق (ع) **

 

امام صادق-ع:
مايه ي زينت ما باشيد، نه مايه عيب ما
با مردم نيکو سخن بگوييد و زبان خود را نگاه داريد
و آن را از حرف هاي بيهوده و سخنان زشت باز داريد.

 

**اس ام اس شهادت امام جعفر صادق (ع) **

 

خدايا بحق امام صادق-ع، ايمان عارفانه و عمل صادقانه به همه ما عنايت بفرما/ آمين.

 

 

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

 

جدیدترین مطالب سایت