اس ام اس شب هاي قدر

اس ام اس شب هاي قدر

خير، برکت، خرسندي، سلامت، خوشبختي و سعادت دنيا و آخرت، توشه شب قدرتان باد.

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

 

امشب …
از آسمان باران انا انزلنا بر فرق زمين مي بارد …
امشب چشمانم را با آب توبه مي شويم
و کلام قرآن در دهانم مي ريزم
تا خواب چشمانم را نيازآرد …

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

 

مبادا ليلة القدرت سر آيد
گنه بر ناله ام افزونتر آيد
مبادا ماه تو پايان پذيرد
ولي اين بنده ات سامان نگيرد

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

 

شب قدر، فصل نزول انوار رحماني بر بوستان جانهاي روحاني است.

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

شب قدر، آبستن سپيده فلاح و رستگاري انسانهاي دل سپرده به مهر مهربانترين مهربانان است.

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

شب قدر، شب حضور روح و ملايك در محضر امام زمان (عج) است.

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

شب قدر، شبي است كه در عرصه آن انسان، ره صد ساله را يك شبه طي مي كند.

** اس ام اس شب هاي قدر **

شب قدر، حاوي نهر نوري است كه در زلال پر بركت آن جان مؤمنان از گناه تطهير مي شود.

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

شب قدر، طلايه دار فلاح و رستگاري عارفان عاشق و عاشقان بيدل در بين شبهاي سال است.

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

شب قدر، آواي ايمان را در گوش جان مؤمنان به غيب نجوا مي كند.

** اس ام اس شب هاي قدر **

شب قدر، شب شناخت قدر خويش است!

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

شب قدر شبي است که بايد شکواييه هجران را درنورديد و به اميد وصل و ديدار، بيدار نشست و از جام طهور «سلام» تا مطلع «فجر» سرمست بود.

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

شب قدر، فصل نزول آيات رحماني بر بوستان جان‌هاي روحاني است.

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

شب قدر، گاه رويش جوانه‌هاي الغوث الغوث بر عرصه لب‌هاي تائب است.

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

شب قدر، بهترين منزلگاه نيايش‌گران سرسپرده به مهر حق است.

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

شب قدر، وقت شناخت قدر خويش است.

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

شب قدر، بهترين گاه آرايش صحيفه دل مؤمنان به زيور ذکر خداست.

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتر است و يک اتفاق ويژه مي افتد و آن اينکه امشب دست ملکوت به طرف زمين کشيده مي شود.

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

 

کجاييد خاکيان سدره نشين و زمينيان آسماني که ملکوتيان امشب شيفته شمايند؟!

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

 

شب قدر، سرنوشت يکسال ما تعيين مي شود. اين شبها را از دست ندهيم. براي تعجيل در فرج مولايمان دعا کنيم.

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

يا رب ز تو امروز عطا مي طلبم
هشياري و بخشش خطا مي طلبم
مقبولي روزه و نماز و طاعات
از درگه لطفت به دعا مي طلبم

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

ز مردم دل بکن ياد خدا کن
خدا را وقت تنهايي صدا کن
در آن حالت که اشکت مي چکد گرم
غنيمت دان و ما را هم دعا کن

 

** اس ام اس شب هاي قدر **

شب قدر است و من قدري ندارم
چه سازم توشه ي قبري ندارم . . .

 

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

 

جدیدترین مطالب سایت