فال شیرین حافظ – بهترین فال حافظ

فال شیرین حافظ - بهترین فال حافظ

 

ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.  برای شادی روح حافظ، صلوات یا فاتحه ای نثار نماییم!

 


 

 

 

برای گرفتن فال نیت کنید و بر روی تصویر زیر کلیک نمایید و فال را مشاهده نمایید.
 
تشخیص و پذیرفتن خوب و بد از محتوای غزل، بستگی به وضعیت روحی، عاطفی و باور صاحب فال دارد. در هر صورت در هر غزل حافظ بیتی وجود دارد که صاحب فال آن را مناسب آرزو و نیت خود می یابد و همان را به عنوان وصف الحال و جواب حافظ می پذیرد و به آرامش خاطر دست می یابد.
 
فال شیرین حافظ - بهترین فال حافظ
 

تفریحی و سرگرمی