23 مهرماه روز بزرگداشت نابينايان و عصای سفيد

۱۵ اکتبر مصادف با ۲۳ مهر ماه روز جهانی نابینایان گرامی پانزدهم اكتبر، ۲۳ مهرماه بـه عنوان روز بزرگداشت نابينايان و عصای سفيد، نامگذاری شده […]

عکس و متن ویژه روز جهانی نابینایان (23 مهر روز جهانی عصای سفید)

23 مهر روز جهانی عصای سفید 15 اکتبر یا 23 مهر بعنوان روز جهانی نابینایان یا قانون عصای سفید نام گذاری شده است. «درسال هاي‌ […]

پیامک های روز جهانی عصای سفید

گرامی داشت روز جهانی عصای سفید با بزرگداشت این روز جهانی عصای سفید شاید اندکی با بستن چشم هایتان بتوانید مقداری از دشواری کار آنها را […]

جدیدترین مطالب سایت