بیشتر زنان افغانی در کشورشان هویت ملی ندارند !

چرا زنان افغانستانی هویت ملی ندارند ؟    طی خبر های حواشی نسبت به خاک افغانستان گفته شده هست که 63 درصد از زنان افغانی […]

زندگی آسان زن افغان بدون دست + تصاویر

این زن با تمام محدودیت هایی که به خاطر نداشتن دست هایش دارد ، همچنان سعی می کند مثل یک انسان معمولی زندگی کند و […]

جدیدترین مطالب سایت