عکس های جالب از بزرگ ترین شهر خشتی دنیا

عکس های جالب از بزرگ ترین شهر خشتی دنیا

شهری که بزرگترین شهر خشتی دنیا لقب دارد. این شهر با معماری خاص خودش به شهر خشتی معروف است.

 

تالاب، شهر خشتی و گسترده چان چان در کشور پرو بزرگ‌ترین شهر این منطقه تا پیش از ورود آمریکایی‌ها به این نواحی بوده است. مصالح به کار برده شده در ساخت آن آجر یا خشت خام بوده و بناها غالبا با تزئینات و پیرایه‌هایی با نقوش برجسته و تقریبا نزدیک به سبک عربی مزین شده بودند.

 

مرکز شهر شامل تعدادی قلعه و استحکامات بوده که اتاق‌هایی برای تشریفات، تالارهای تدفین و معابد را در برمی‌گرفتند. این شهر توسط چیمو (Chimu) در حدود 850 پس از میلاد ساخته شده و تا زمانی که توسط امپراتوری اینکا در 1470 تسخیر شد پابرجا باقی ماند. برآوردها نشان می‌دهد حدود 30.000 نفر در این شهر سکنی گزیده بودند.

 

عکس های جالب از بزرگ ترین شهر خشتی دنیا

شهر خشتی

 

عکس های جالب از بزرگ ترین شهر خشتی دنیا

بزرگ ترین شهر خشتی دنیا

 

عکس های جالب از بزرگ ترین شهر خشتی دنیا

شهر خشتی چان چان

 

عکس های جالب از بزرگ ترین شهر خشتی دنیا

عکس های شهر خشتی چان چان

 

عکس های جالب از بزرگ ترین شهر خشتی دنیا

شهری از جنس خشت

 

عکس های جالب از بزرگ ترین شهر خشتی دنیا

مکان های تاریخی

 

عکس های جالب از بزرگ ترین شهر خشتی دنیا

آثار باستانی

 

عکس های جالب از بزرگ ترین شهر خشتی دنیا

مکان های تاریخی جهان

 

عکس های جالب از بزرگ ترین شهر خشتی دنیا

معماری بی نظیر

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت