روستایی دیدنی که از سنگ ساخته شده است

روستایی دیدنی که از سنگ ساخته شده است
در ایران هم روستای کندوان شباهت زیادی با این روستای سنگی دارد.
 
در پایان سه مطلب از روستاهای شگفت انگیز ایران را براتون آماده کردیم که امیدواریم ببینید و لذت ببرید.
 
تالاب : این روستای سنگی در کشور پرتغال واقع شده است و سازندگان خانه های این روستا تلاش کرده اند تا در بافت سنگ ها کمترین تغییرات را به وجود بیاورند. تا زیبایی های این روستا که به وجود این تخت سنگ های عظیم است از بین نرود.

 

روستایی دیدنی که از سنگ ساخته شده است

روستایی دیدنی که از سنگ ساخته شده است
 
روستایی دیدنی که از سنگ ساخته شده است

روستایی دیدنی که از سنگ ساخته شده است

روستایی دیدنی که از سنگ ساخته شده است

روستایی دیدنی که از سنگ ساخته شده است

روستایی دیدنی که از سنگ ساخته شده است

روستایی دیدنی که از سنگ ساخته شده است

روستایی دیدنی که از سنگ ساخته شده است

روستایی دیدنی که از سنگ ساخته شده است

روستایی دیدنی که از سنگ ساخته شده است

روستایی دیدنی که از سنگ ساخته شده است
 
 

 

 

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت