کوهستان های خطرناک جهان

کوهستان های خطرناک جهان

اگر مایل هستید به کوهستان های پر خطر سفر کنید و یک تجربه ای متفاوت را کسب کنید به خطرناک ترین کوهستان های معرفی شده در این مطلب سفر کنید.

 

1- كوهستان ايگر؛ سوييس:

به آلپ مي‌رويم. بسياري از صخره نوردان ،‌دامنه شمالي كوهستان ايگر را به دليل سختي و خطرناك بودن آنمي‌شناسند. پس از فتح شدن اين قله در سال 1938تاكنون اين دامنه شمالي، مورد توجه و علاقهبسياري از صخره نورداني قرار گرفت كه اين كوه 3970 متري را ديواره مرگ نام نهاده بودند.

 

 

با اين وجود، و برخلاف چهره مرگبار خود، اينكوه زيبايي دلچسبي نيز دارد و آن خط آهني استكه از تونل وسط كوه عبور مي‌كند.

 

 

در مسير اين خط آهن دو ايستگاه قرار دارد كهمسافران مي‌توانند با هربار توقف قطار در ايندو مقطع از طريق پنجره‌اي كه روي ديواره كوهنصب شده مناظر بيروني آن را به وضوح تماشاكنند. اين راه آهن به ايستگاهي به نامجونگفروجوك،‌ مرتفع‌ترين ايستگاه راه آهناروپا ختم مي‌شود.

 

 

2- كوهستان كانگچنجونگا؛ نپال، هند:‌

 

اين كوه با ارتفاع هشت هزار و 586 متري خود،سومين كوه مرتفع جهان ناميده شده است.

 

 

نرخ حوادث جاني در اين كوهستان طي سال‌هاياخير به 22 درصد رسيده كه منجر شده است كوهستان پنج گنجينه برفي” برخلاف روال جاري،متاسفانه داراي شمار بالاي حوادث منجر به مرگباشد.

 

حوادثي كه در بيشتر مواقع به دليل شرايط بد وسخت آب و هوايي آن به وجود آمده اند. اين كوهبراي اولين بار در سال 1955 توسط يك تيم كوهنورد انگليسي فتح شد، اما آنها به دليل احترامبه عقايد ساكنان بومي اين منطقه كه قله رامكاني مقدس مي شمردند، آن را به صورت كامل فتحنكرده و چند متري پايين‌تر از آن را انتخابكردند. سنتي كه از آن روز به بعد توسط ديگرفاتحان اين كوه نيز رعايت شد.

 

کوهستان های خطرناک جهان

 

3- كوهستان نانگا پاربات؛ پاكستان:

 

اين كوهستان كه ارتفاعي هشت هزار و 126 متريدارد، نهمين قله مرتفع جهان بوده و از نظرسعود سومين كوه پر خطر جهان به شمار مي رود.

 

 

اين قله كه در رقابت تنگاتنگي با k2 از لحاظمشكلات فني صعود است، بخوردار از راه‌هاي ومسيرهاي باريك و صعب العبوري است كه رسيدن بهنوك قله را براي كوهنوردان بسيار مشكل و سختكرده است. بلندترين دامنه اين كوهستان تا سطحزمين را مي‌توان در ضلع جنوبي آن جست، جايي كهبه دامنه روپال شهرت داشته و ارتفاع آن باكوهپايه بيش از 4600 متر است.

 

 

لازم به ذكر است به دليل مشكلات و سختي‌هايصعود به قله و به دليل دامنه خطرناك آن، ناماين كوه را ” آدم خوار”‌گذاشته اند.

 

کوهستان های خطرناک جهان

 

 

4- كوهستان كي2؛ پاكستان، چين:

 

كوهستان كي 2 در سلسله جبال كاراكورام،‌ دومينقله مرتفع جهان با ارتفاع هشت هزار و 611 متربه شمار مي‌رود. اين كوه كه ” كوهستان وحشي” لقب گرفته يكي از خطرناكترين قله‌هاي جهان نيزنام گرفته است.

 

عبور از يخچال‌هاي پر پيچ و خم، صعود ازصخره‌هاي پر شيب و طي كردن مسيري با ستون‌هاييخي كه هر لحظه خطر سقوطي ناگهاني را در بردارند، ساده ترين راه‌هايي هستند كه كوهنوردانرا به قله رهنمون مي‌كنند. آمار حوادث مرگباردر اين كوهستان بسيار بالا است به نحوي كه ازهر چهار كوهنورد، تنها سه نفر زنده به قله دستپيدا مي‌كنند.

 

کوهستان های خطرناک جهان

 

جدیدترین مطالب سایت