کلیپ دیدنی دختر بچه نابغه در سرعت محاسبات اعداد بالا

مجموعه : کلیپ و فیلم
کلیپ دیدنی دختر بچه نابغه در سرعت محاسبات اعداد بالا

کلیپ دیدنی دختر بچه نابغه در سرعت محاسبات اعداد بالا

این دختر نابغه در جمع زدن اعداد و محاسبات اعداد زیاد در سرعتی عجیب نابغه است . معلم او در حال دادن اعداد بالا به این دختر بچه می‌باشد. این کلیپ دیدنی از دست ندهید.