تصاویرملکه زیبایی لبنان در یک فیلم ایرانی

تصاویرملکه زیبایی لبنان در یک فیلم ایرانی
دارین حمزه بازیگر لبنانی فیلم کتاب قانون و ۳۳ روز قرار است به زودی در یک فیلم ایرانی بازی کند. وی که اخیرا بازی در یک سریال مصری را به پایان رسانده قرار است به زودی از بیروت به تهران سفر کند…
 
تصاویرملکه زیبایی لبنان در یک فیلم ایرانی
 
دارین حمزه بازیگر لبنانی فیلم کتاب قانون و ۳۳ روز قرار است به زودی در یک فیلم ایرانی بازی کند. وی که اخیرا بازی در یک سریال مصری را به پایان رسانده قرار است به زودی از بیروت به تهران سفر کند تا در فیلمی جدید در ایران بازی کند.
 
تصاویرملکه زیبایی لبنان در یک فیلم ایرانی
 
به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع، دارین حمزه بازیگر لبنانی فیلم کتاب قانون و ۳۳ روز قرار است به زودی در یک فیلم ایرانی بازی کند. وی که اخیرا بازی در یک سریال مصری را به پایان رسانده قرار است به زودی از بیروت به تهران سفر کند تا در فیلمی جدید در ایران بازی کند.
این روزنامه اعلام کرده است دارین حمزه برای حضور در این فیلم بیش از یک ماه در ایران خواهد بود تا در این فیلم که گفته شده کاری بزرگ است، بازی کند.
 
 
تصاویرملکه زیبایی لبنان در یک فیلم ایرانی
 

وی که در جهان عرب دارای آثار متعددی است سال پیش در فیلمی مستهجن و البته سیاسی بازی کرد که پخش آن در لبنان ممنوع شد.

 
فیلم های دیگر از دارین حمزه
 
 
تصاویرملکه زیبایی لبنان در یک فیلم ایرانی
 
تصاویرملکه زیبایی لبنان در یک فیلم ایرانی
 
تصاویرملکه زیبایی لبنان در یک فیلم ایرانی
 
تصاویرملکه زیبایی لبنان در یک فیلم ایرانی
 
 
 
 
برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت