بروزرسانی : 7 آبان 1397

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر

ایرانیان مردمانی مهمان نواز ؛ وطن دوست و صلح طلب هستند با تاریخی چندین هزار ساله ….

کوروش هخامنشی یکی از پادشاهان بزرگ ایرانی که توانسته بود وسعت کشور ایران را به یکی از بزرگترین کشورهای جهان برساند و همچنین خدمات بزرگی را به ایران و ایرانی کرد که هنوز بعد از گذشت 2500 سال برای ما ایرانیان یک دستاورد مهم تاریخی و فرهنگی میباشد.

از جمله دستاوردهای کوروش کبیر تدوین اولین منشور حقوق بشر در جهان میباشد ؛ افتخاری بی نظیر برای صلح جهانی و حقوق بشر برای ایرانیان…

چرا  که دراین روز قانون حقوق بشر در سازمان ملل به تصویب رسید و می دانیم که کوروش کبیر نویسنده ي منشور حقوق بشر ؛ افتخار ما ایرانیها در زمینه ي حقوق بشر و عدالت و انصاف است .

مجله تالاب: همچنین شایان ذکر است روز ۷ آبان «۲۹ اکتبر» که تاریخ نویسان ان را روز ورود کوروش به بابل و صدور منشور کوروش می دانند به پیشنهاد سازمان بین‌ المللی نجات پاسارگاد٬ روز کوروش کبیر انتخاب و نام‌گذاری شده است.

این روز به مناسبت پایان تصرف امپراتوری بابل به دست سپاه هخامنشیان «۲۹ اکتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد» و پایان دوران ستمگری در جهان باستان انتخاب شده‌است.

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

خلاصه زندگی کوروش بزرگ

کوروش دوم که به کوروش بزرگ و کوروش کبیر معروف است، بنیان‌گذار و اولین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود که در میان سال‌هاي‌ ۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد، بر نواحی گسترده‌اي از آسیا حکومت می کرد.

کوروش در استوانهٔ خود که در بابل کشف شده، خودش را «فرزند کمبوجیه، شاه بزرگ انشان، نوادهٔ کوروش، شاه بزرگ انشان، نوادهٔ چیش‌پیش، شاه بزرگ انشان، از خانواده‌اي که همیشه سلطان بوده‌است» معرفی می کند.

به گفتهٔ هرودوت «اولین تاریخ‌نگار یونانی زبان» ؛ کوروش نسب شاهانه داشته‌است و به‌جز کتزیاس، دیگر نویسندگان یونانی، ماندانا دختر آستیاگ را مادر کوروش دانسته‌اند و گزارش داده‌اند که کوروش حاصل ازدواج کمبوجیه یکم و ماندانا بوده‌است.

عده اي از مورخان امروزی این روایت را معتبر می دانند اما برخی دیگر اعتقاد دارند رواج این روایت ریشه‌هاي‌ سیاسی داشته‌است و هدفش این بوده که از بنیان‌گذار شاهنشاهی هخامنشی، مردی نیمه‌مادی بسازد تا مادها رابا فرمانروایی پارس‌ها آشتی دهد و اصولاً رابطه‌اي بین ماندانا دختر آستیاگ و کوروش قائل نیستند و ان را افسانه میدانند.

دربارهٔ کودکی و جوانی کوروش و سال‌هاي‌ اولیهٔ زندگی او روایات متعددی وجوددارد؛ اگر چه هر یک سرگذشت تولد او را به شرح خاصی نقل کرده‌اند، اما شرحی که آن ها دربارهٔ ماجرای زایش کوروش ارائه داده‌اند، بیشتر شبیه افسانه‌است.

هرودوت در مورد دستیابی کوروش به قدرت، چهار داستان نقل می کند. ولی فقط یکی از آن ها را معتبر میداند. طبق نظر گزنفون از قرن پنجم تا چهارم پیش از میلاد مسیح یک سلسله داستان‌هاي‌ متفاوت دربارهٔ کوروش نقل می‌شده‌است.

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

کوروش ابتدا علیهٔ شاه ماد طغیان کرد و سپس به پایتخت حکومت ماد در هگمتانه یورش برد و با کمک‌هایي که از درون سپاه ماد به او شد، هگمتانه را فتح کرد. سپس کرزوس، شاه لیدیه را شکست داد و به‌سوی سارد لشکر کشید و پس از دوهفته، شهر سارد به اشغال نیروهای ایرانی درآمد.

کوروش مسئولیت فتح دیگر شهر های آسیای صغیر رابه فرماندهانش واگذار کرد و خود به اکباتان بازگشت و به‌سوی «پارت»؛ «زرنگ»؛ «هرات»؛ «خوارزم»؛ «باختر»؛ «سغد»؛ «گندار»؛ «ثه‌تَ‌گوش» و «اَرَخواتیش» لشکر کشید. جزئیات این جنگ‌ها در تاریخ ثبت نشده‌است و اطلاع کمی دربارهٔ کیفیت این نبردها وجوددارد.

در بهار سال ۵۳۹ پیش از میلاد، کوروش موزیک تسخیر بابل را کرد و وارد جنگ با بابل شد. به گواهی اسناد تاریخی و عقیدهٔ پژوهشگران، فتح بابل بدون جنگ بوده‌است و توسط یکی از فرماندهان کوروش به‌نام گئوبروه در شب جشن سال نو انجام شد.

هفده روز پس از سقوط بابل، در روز ۲۹ اکتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد، خود کوروش وارد پایتخت شد.

استوانهٔ کوروش پس از شکست دادن نبونعید و تصرف بابل، نوشته شده و به منزلهٔ سند و شاهد تاریخی پرارزشی‌است. درسال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل متحد استوانهٔ کوروش رابه همه یٔ زبان‌هاي‌ رسمی سازمان منتشر کرد و بدلی از این استوانه در مقر سازمان ملل در شهر نیویورک قرار داده شد.

هرودوت گزارش می دهد که کوروش در جنگ با ماساگت‌ها کشته شد؛ ولی این دیدگاه را اکثر مورخان جدید رد می کنند و معتقدند که داستان هرودوت ساختگی است.

تنها منبع موثق کهنی که غیرمستقیم به مرگ کوروش اشاره می کند، دو لوح و سند گلی یافت‌شده در بابل است که اولین ان مربوط به دوازدهم اوت ۵۳۰ پیش از میلاد است که تاریخ ان «نهمین سال کورش، شاه کشورها» را نشان می دهد.

سند دوم که مربوط به سی و یکم اوت ۵۳۰ پیش از میلاد است، «سال آغاز فرمانروایی کمبوجیه، شاه کشورها» را بر خود دارد. این دو سند که در ظاهر اهمیت چندانی ندارند، در واقع نشان می دهند که کوروش در فاصلهٔ بین ۱۲ تا ۳۱ اوت سال ۵۳۰ پیش از میلاد درگذشته‌است و یا حداقل، خبر درگذشت وی و بر تخت‌نشینی کمبوجیه دراین تاریخ به بابل رسیده‌است.

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

مجله تالاب این روز خجسته رابه همه ی ي ایرانیان و صلح دوستان جهان شاد باش می گوید…

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

 اس ام اس روز کوروش کبیر « ۷ آبان ماه »

کوروش دوم به کوروش کبیر معروف است اولین سلطان هخامنشی بود که بر نواحی گسترده اي از آسیا حکومت کرد .۷ آبان به منظور پایان دوران ستمگری در دنیای باستان می باشد و تصرف امپراطوری بابل تکمیل شده است .

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

7 آبان روز کوروش کبیر

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی هاي‌ بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

تبریک روز کوروش کبیر

باورها و هر انچه از دیدگان اندیشه هایمان می گذرد رابه زنجیر می‌کشند..

روز جهانی کوروش بزرگ، مردی که زنجیرها را پاره کرد، شاد و مبارک باد

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

جملات زیبای کوروش کبیر

انچه جذاب است آسانی نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به آسانی است .

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

7 آبان ماه روز بزرگداشت کوروش کبیر

وقتی توبیخ رابا تمجید پایان میدهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما …

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

پیام برای روز کوروش

وقتی زندگی چیز زیادی بشما نمیدهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از ان نخواسته اید .

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

تبریک روز کوروش

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقی مانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

اس ام اس روز بزرگداشت کوروش کبیر

کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش به‌ دنبال می‌آید .

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

اس ام اس روز بزرگداشت کوروش کبیر

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر در 7 آبان

بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى ؛ محبت اوست پس ؛محبت کنید چه به دوست ؛ چه به دشمن! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. “کوروش بزرگ”

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

اس ام اس تبریک روز کوروش در هفت آبان

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از ان است که انسان را از بین می‌برد .

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

جملات زیبا از کوروش کبیر

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه اي را می‌گیرید که همیشه میگرفتید .

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

اس ام اس تبریک روز کوروش

قبل از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی قبل از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

 اس ام اس جدید تبریک روز کوروش

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که ان رابه کارهای کوچک تر تقسیم کنیم .

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

 اس ام اس روز کوروش

انسان همان می‌شود که اغلب به ان فکر می کند .

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

جملات زیبای کوروش کبیر

دشوارترین قدم، همان قدم اول است .

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

جملات زیبای کوروش کبیر

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

اس ام اس جدید روز کوروش

عمر شما از زمانی شروع میشود که اختیار سرنوشت خویش را در دست میگیرید .

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

دستانی که کمک می کنند پاکتر ز دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

کوروش بزرگ

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن

کوروش بزرگ

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

سخنان کوروش کبیر در مورد ایران

اگر می خواهید دشمنان خودرا تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

کوروش بزرگ

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

انچه جذاب است آسانی نيست، دشواري هم نيست، بلکه دشواري رسيدن به آسانی است .

کوروش بزرگ

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

سخنان کوروش کبیر در مورد ایران

وقتي توبيخ رابا تمجيد پايان مي دهيد، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر مي کنند، نه رفتار و عملکرد شما .

کورش بزرگ

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

اس ام اس زیبا درباره کوروش کبیر

سخت کوشي هرگز کسي را نکشته است، نگراني از ان است که انسان را از بين مي برد .

کوروش بزرگ

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

جملات زیبا درباره کوروش کبیر

دشوارترين قدم، همان قدم اول است .

کوروش بزرگ

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

آفتاب به گياهي حرارت مي دهد که سر از خاک بيرون آورده باشد .

کورش بزرگ

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

متن زیبا درباره کوروش کبیر

پيش از آنکه پاسخي بدهي با يک نفر مشورت کن ولي پيش از آنکه تصميم بگيري با چند نفر .

کوروش بزرگ

7 آبان روز بزرگداشت کوروش کبیر | اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر

متن تولد کوروش

تنها راهي که به شکست مي انجامد، تلاش نکردن است .

کوروش بزرگ

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت