ساخت جعبه لوازم آرایشی با جعبه کارتون بازیافتی

مجموعه : هنرهای دستی
ساخت جعبه لوازم آرایشی با جعبه کارتون بازیافتی

آموزش تصویری ساخت جعبه لوازم آرایشی با لوازم بازیافتی و دور ریختنی

 

ساخت جعبه لوازم آرایشی با جعبه کارتون بازیافتی

یک جعبه زیبا و بازیافتی و بدون هیچ هزینه ای

ساخت جعبه لوازم آرایشی با جعبه کارتون بازیافتی

دو بورش 18 در 30 تا خورده برای زیر و پشت کار

ساخت جعبه لوازم آرایشی با جعبه کارتون بازیافتی

دو برش دالوار دار برای طرفین

ساخت جعبه لوازم آرایشی با جعبه کارتون بازیافتی

دو برش برای طبقه ها

ساخت جعبه لوازم آرایشی با جعبه کارتون بازیافتی

قبل چینش برش ها را با پارچه یا کاغذ کادو یا هر چیز دیگر میپوشانیم

آموزش چینش برش ها

ساخت جعبه لوازم آرایشی با جعبه کارتون بازیافتی

ساخت جعبه لوازم آرایشی با جعبه کارتون بازیافتی

ساخت جعبه لوازم آرایشی با جعبه کارتون بازیافتی

ساخت جعبه لوازم آرایشی با جعبه کارتون بازیافتی

ساخت جعبه لوازم آرایشی با جعبه کارتون بازیافتی

برای آموزش های بیشتر به سایت تالاب مراجعه نمایید.

ساخت جعبه لوازم آرایشی با جعبه کارتون بازیافتی

 

 

 

تهیه و تنظیم : بخش فرهنگ و هنر تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت