'گردشگری

آموزش های اخلاقی

مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی
گالری عکس

آموزش های اخلاقی

شعر طنز درباره شب یلدا

مجموعه : شعر و ترانه
شعر طنز درباره شب یلدا

شعر طنز درباره شب یلدا

 

شب یلدا کـــه رفتم ســــوی خـانه

گرفتـــــــم پرتقـــــــــــــال و هندوانه

خیـــــار و سیب و شیرینی و آجیل

دوتـــــا جعبه انــــــــــــــار دانه دانه

 

گـــــــز و خربوزه و پشمک که دارم 

ز هــــــــر یک خاطراتی جــــــاودانه

شب یلدا بــــــــوَد یا شـــــــام یغما

و یــــــــــــــا هنگــــــــام اجرای ترانه

 

به گوشم می رسد از دور و نزدیک

نوای دلکـــــــــش چنگ و چغــــــانه

پس از صرف طعام و چــــای و میوه

تقاضــــــــا کردم از عمّـــــــه سمانه

 

که از عهــــــد کهـــــــــن با ما بگوید

هم از رسم و رســــــــــوم آن زمانه

چه خوش میگفت و ما خوش میشنیدیم

پس از ایشان مرا گـــــــل کرد چانه

 

شعر طنز درباره شب یلدا

 

نمی دانم چـــــــرا یک دفعـــــه نامِ- 

“جنیفر لوپز” آمــــــــــــــــد در میانه

عیالم گفت:خواهــــــــــان منی ت

و یا خواهــــــــان آن مست چمانه؟

 

به او با شور و شوق و خنده گفتم

عزیزم با اجــــــــازه، هــــــــــر دُوانه!!

نمی دانی چه بلوایی به پـــــا شد

از آن گفتــــــــــــــــار پاک و صادقانه

 

به خود گفتم که”بانی” این تو بودی

که دست همســـــــرت دادی بهانه

خلاصه آنچنــــــــــــــان آشوب گردید

کـــــــــه از ترسم برون رفتم ز خانه

 

ز پشت در زدم فریـــــــــــاد و گفتم:

“مدونا” هم کنارش، هر سه وانه!!

و آن شب در به روی مــن نشد باز

شدم چـــــــــون مرغ دور از آشیانه

 

شب جمعــــــــــــه برای او نوشتم 

ندامت نامـــــــــــــه، امّـــا محرمانه

نمی دانم پس از آن نامــــــه دیگر

عیالم کینه بــــــــــــا من داره یا نِه

 

ولی بگذار- بــــــــــــــا صد بار تکرار

بگویم آخرین حرفــــــــــــــم همانه!!

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب


شعر و ترانه

بیشتر بخوانید
شعرهای زیبای با عطر شب یلدا شعرهای زیبای با عطر شب یلدا، در این شب زیبا کنار خانواده خود شاد باشید و از این شب لذت ببرید. شب یلدا ز راه آمـــــــــــد دوبـــــــــاره بگیر ای دوست! از ...

تفریحی و سرگرمی

جدیدترین مطالب سایت

دیده شدن شیطان در تصویر سونوگرافی زن حامله (عکس)
مشاهده بیشتر