جملات زیبای برای زود قضاوت نکردن

مجموعه : سخنان بزرگان
جملات زیبای برای زود قضاوت نکردن

جملات زیبای در مورد زود قضاوت نکردن

نمون هاي از خوشگل ترین جملات آموزنده در مورد قضاوت نمود رابرای شما عزیزان فراهم نموده ایم 

 

جملات درباره قضاوت

انسانها را از روی تصویر هایشان
قضاوت نکنید
هیچ انسانی از
دلتنگی‌هایش تصویر نمی گیرد

 

قضاوت كردن در مورد ديگران

وقتی دیگران را قضاوت می کني
انها را نه، بلکه خودت را تعریف می کني…!

 

قضاوت كردن در مورد ديگران, قضاوت

جملات درباره قضاوت

 

از زندگی آموختم تا با کفش کسی راه نرفتم؛رفتنش را قضاوت نکنم….

 

قضاوت كردن در مورد ديگران, قضاوت

سخن گهربار در مورد قضاوت

 

بچه که بودیم
قضاوت نمیکردیم
و همۀ یکسان بودیم
بزرگ که شدیم
قضاوت هاي درست و غلط
باعث شد که اندازه
دوست داشتنمون تغییر کنه…
کاش هنوز همۀ رو
به اندازه بچگی دوست داشتیم

 

قضاوت از نظر بزرگان

 

چقدر دردآور هست می‌خواهی مفید باشی
که می خواهي با همۀ مهربان باشی
اما بد فهمیده شوی و بد قضاوت شود
اما با تمام این قضاوت ها مهم نیست
من برای خودم زندگی می کنم

 

قضاوت كردن در مورد ديگران, قضاوت

,سخن بزرگان قضاوت دیگران

 

شخصی در ڪاباره ميميرد
و شخصی ديگر در مسجد
شاید اولی برای نصیحت داخل رفته بود
و دومی برای دزدیدن ڪفشها
پس انسانها را به میل خود قضاوت نڪنیم

 

زود قضاوت نکردن

 

انسان ها برای این که خود
قضاوت نشوند
در قضاوت دیگران عجله می‌کنند

قضاوت كردن در مورد ديگران, قضاوت

قضاوت كردن در مورد ديگران

موقعیتی که هرگز
در اون نبودی رو قضاوت نکن

 

عدالت در قضاوت

 

هیچ کس اونقدر بی گناه نیست
که بتونه زندگی دیگران رو قضاوت کنه
پس سکوت لطفا…

 

سخن گهربار در مورد قضاوت

 

وظیفه ما نیست که خطای دیگران را جستجو کنیم و دیگران را قضاوت کنیم.
تمام نیروی خویش را باید برای قضاوت در کار خود ما صرف کنیم
و سعی کنیم تمامی خصوصیات و صفات بدمان را تغییر دهیم

 

قضاوت عجولانه

 

کسی را قضاوت نکنید ،
فقط برای این که گناهانش با گناه هاي شما فرق دارد…

قضاوت كردن در مورد ديگران, قضاوت

جملات درمورد قضاوت

قضاوت و پیش‌داوری درمورد
یک شخص،
مشخص نمی کند
او کیست؛
مشخص میکند
شما کیستید…!

 

قضاوت كردن در مورد ديگران

 

هیچ کس دراین جهان کامل نیست
اگر از آدمها بخاطر
اشتباهاتشان دوری کنی
همۀ وقت تنها خواهی ماند
پس کمتر قضاوت کن
و اکثر عشق بورز.

 

جدیدترین مطالب سایت