بروزرسانی : 8 آبان 1396

سخنان پند آموز کوروش کبیر به مناسبت سالروز او

سخنان پند آموز کوروش کبیر به مناسبت سالروز او

اس ام اس های جدید کوروش کبیر 

کوروش کبیر یکی از بزرگان ایران و ایرانی بوده هست که 7 آبان سال روز این مرد بزرگ هست و ایرانی هاي زیادی این روز را بزرگ می دانند . 

کوروش دوم سرشناس به کوروش کبیر اولین پادشاه هخامنشی بود که بر نواحی گسترده اي از آسیا حکومت کرد.۷ آبان به غرض پایان زمان ستمگری در دنیای باستان میباشد و تصرف امپراطوری بابل تکمیل شده هست .در این مطلب زیباترین جملات کوروش کبیر و  اس ام اسهای روز کوروش کبیر « ۷ آبان ماه » رو بخونید و لذت ببرید .

برای ربایش افرادی که بشما وفادار باشند تلاش کنید. اگرچه این کوشش با جور ستم, زور و قدرت یافت نمی‌شود بلکه با یاری به دیگران, کارهای نیک و رفتار پسندیده به دست  می اید.

سخنان کوروش کبیر

اگر برای اداره امور کشوری نیاز به یاری داشتید همکاران خودرا از میان اشخاص شریف و اصیل برگزین.

سخنان کوروش کبیر

هم میهنان بی شک از خارجیان و مردمان کشور های دیگر بهتر به کشورشان خدمت می‌کنند و به ما نزدیک ترند.

سخنان کوروش کبیر

اگربخواهید دشمنان خودرا خوار کنید، به رفقا خویش نیکی نمایید.

سخنان پند آموز کوروش کبیر

باید این درس را نیک آموخت که خوشی و سعادت انسان به رنج و زحمتی که در تحصیل آن بکار برده هست، بستگی و تماس دارد.

سخنان پند آموز کوروش کبیر

سخنان پند آموز کوروش کبیر به مناسبت سالروز او

کار و مرارت، چاشنی خوشبختی هست.

جملات کوروش کبیر,کوروش کبیر سخنان,برترین سخنان کوروش کبیر

برماست که با تمام جهد و قوا، اسباب بزرگی و مردانگی را آماده و حفظ کنیم تا آسودگی خاطر که برترین و گرامیترین نعمت‌هاست، به دست آید و از غم و محنت‌هاي سخت، در امان باشیم.

سخنان پند آموز کوروش کبیر

دنیا‌گیری کار عظیمی هست اما دنیا‌داری کاری بس عظیمتر هست. به چنگ آوردن امپراتوری در اثر جسارت و جنگ‌آوری هست اما حفاظت آن بدون حزم و درایت و مواظبت مستمر محال هست.

سخنان پند آموز کوروش کبیر

به اعتقاد من،‌ زمامدار باید بر دیگر افراد از این جهت امتیاز و برتری داشته باشد که نه فقط از زندگی سهل و آسان روگرداند، بلکه عاقبت‌اندیش و با تدبیر و پرکار باشد.

سخنان پند آموز کوروش کبیر

انسان همان میشود که غالباً به آن فکر میکند.

سخنان پند آموز کوروش کبیر

اي پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد.

سخنان پند آموز کوروش کبیر

اي پسر من بشنو تو را می‌گویم که برترین بخشش ها تعلیم و تعلم هست زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند.

سخنان پند آموز کوروش کبیر

دختر شرمگین را دوست بدار و وی را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مثل زمین نیکی هست که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان ازآن به عمل آید.

سخنان پند آموز کوروش کبیر

با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و وی را دوست بدار وخود برای خود زن گزینه کن و زن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد.

سخنان پند آموز کوروش کبیر

مردی رابه دامادی خود برگزین که نیکخو, درست و دانا باشد، اگر بسیار مسکین هست بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد.

سخنان پند آموز کوروش کبیر

چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد.

سخنان پند آموز کوروش کبیر

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم تولید، من خوشی هاي بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من هست.

سخنان پند آموز کوروش کبیر

باورها و هر انچه از دیدگان اندیشه هایمان می گذرد رابه زنجیر می‌کشند..

روز جهانی کوروش بزرگ، مردی که زنجیرها را پاره کرد، خوشحال و خجسته باد

 برپایی روز کوروش

انچه جذاب هست آسانی نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به آسانی هست .

 برگزاری روز کوروش

وقتی توبیخ رابا تحسین پایان میدهید، افراد درمورد رفتار و عملکرد خود فکر میکنند، نه رفتار و عملکرد شما …

متن پیام برای روز کوروش

وقتی زندگی چیز زیادی بشما نمیدهد، بخاطر این هست که شما چیز زیادی ازآن نخواسته اید .

تبریک روز کوروش

اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر در 7 آبان

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقی مانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.

::…:: اس ام اس روز بزرگداشت کوروش کبیر ::…::

کارتان را شروع کنید، توانایی انجامش به‌ دنبال می‌آید .

::…:: اس ام اس روز بزرگداشت کوروش کبیر ::…::

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن هست .

 اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر در 7 آبان

بیادتان مى آورم تا همه ی وقت بدانید که زیباترین منش آدمى ، محبت اوست پس ؛محبت کنید چه به دوست ، چه به دشمن! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. “کوروش بزرگ”

 اس ام اس روز کوروش

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته هست، نگرانی ازآن هست که انسان را از بین میبرد .

::…:: اس ام اس تبریک روز کوروش کبیر ::…::

اگر همان کاری را انجام دهید که همه ی وقت انجام می دادید، همان نتیجه اي را میگیرید که همه ی وقت میگرفتید .

::…:: اس ام اس تبریک روز کوروش ::…::

قبل از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی قبل از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

::…:: اس ام اس اخیر تبریک روز کوروش ::…::

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن رابه کارهای کوچک تر تقسیم کنیم .

::…:: اس ام اس روز کوروش ::…::

انسان همان میشود که غالباً به آن فکر میکند .

::…:: جملات زیبای کوروش کبیر ::…::

دشوارترین قدم، همان قدم اول هست .

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت