بروزرسانی : 15 مهر 1397

سخنان زیبا از کوروش کبیر در مورد زندگی

سخنان زیبا از کوروش کبیر در مورد زندگی

با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار وخود برای خود زن انتخاب کن و زن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد.

سخنان زیبا از کوروش کبیر در مورد زندگی

مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو, درست و دانا باشد، اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد.

 سخنان زیبا از کوروش کبیر در مورد زندگی

** سخنان کوروش کبیر **

چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد.

** سخنان کوروش کبیر **

برای جذب افرادی که به شما وفادار باشند تلاش کنید. البته این کوشش با جور ستم, زور و قدرت یافت نمی شود بلکه با یاری به دیگران, کارهای نیک و رفتار پسندیده به دست می اید.

** سخنان کوروش کبیر **

اگر برای اداره امور کشوری نیاز به یاری داشتید همکاران خود را از میان اشخاص شریف و اصیل برگزین.

** سخنان کوروش کبیر **

هم میهنان بدون شک از خارجیان و مردمان کشورهای دیگر بهتر به کشورشان خدمت می کنند و به ما نزدیک ترند.

سخنان زیبا از کوروش کبیر در مورد زندگی

اگربخواهید دشمنان خود را خوار کنید، به دوستان خویش نیکی نمایید.

** سخنان کوروش کبیر **

باید این درس را نیک آموخت که خوشی و سعادت انسان به رنج و زحمتی که در تحصیل آن به کار برده است، بستگی و ارتباط دارد.

** سخنان کوروش کبیر **

کار و مرارت، چاشنی خوشبختی است.

** سخنان کوروش کبیر **

برماست که با تمام جهد و قوا، اسباب بزرگی و مردانگی را آماده و حفظ کنیم تا آسودگی خاطر که بهترین و گرامیترین نعمت‌هاست، به دست آید و از غم و محنت‌های سخت، در امان باشیم.

** سخنان کوروش کبیر **

جهان‌گیری کار عظیمی است اما جهان‌داری کاری بس عظیمتر است. به چنگ آوردن امپراتوری در اثر جسارت و جنگ‌آوری است اما حفاظت آن بدون حزم و درایت و مراقبت پیوسته محال است.

سخنان زیبا از کوروش کبیر در مورد زندگی

به عقیده من،‌ زمامدار باید بر دیگر افراد از این جهت امتیاز و برتری داشته باشد که نه فقط از زندگی سهل و آسان روگرداند، بلکه عاقبت‌اندیش و با تدبیر و پرکار باشد.

** سخنان کوروش کبیر **

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند.

** سخنان کوروش کبیر **

ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد.

** سخنان کوروش کبیر **

ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند.

** سخنان کوروش کبیر **

دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید.

منبع: asemooni.com

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت