متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی – جملات زیبا

مجموعه : سخنان بزرگان
متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی – جملات زیبا

متن هاي زیبا در مورد خوشبختی و آرامش و شادی در زندگی

 

عده ای از مردم ،تماشاگر خوشبختي اند و طول حياتشان صحبت از خوشبختي مي شنوند ، اما هرگز بدون آنكه واقعا آنرا بشناسند از جهان مي روند.

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

جملاتی زيبا در مورد خوشبختی و آرامش

 

آرزو يك خوشبختي بزرگ‌تر ، پيوسته ما را از لذت خوشبختي كه ازآن بهره منديم باز مي دارد.

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

آرزوی خوشبختی و آرامش

 

یاد بگیریم راحت بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛

خودرا رها کنید و به اشتباهات خود بخندید.

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

« جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی و آرامش »

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

متن هایي زيبا در مورد خوشبختی و آرامش

 

خوشبختی و آرامش چیزی نیست که بخواهی آن رابه تملک خود درآوری

خوشبختی و آرامش کیفیت تفکر است؛

حالت روحی است…

خوشبختی و آرامش

وابسته به جهان درون توست!

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

راه هاي خوشبختی و آرامش

 

كاش خوشبختی و آرامش هم

مانند مرگ

حق هر انسان بود

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

احساس خوشبختی و آرامش

 

هنگامیکه دری از خوشبختی و آرامش به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می‌شود ولی ما

اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمیبینیم

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

جملاتی در مورد خوشبختی و آرامش

 

خوشبختی و آرامش هایم رابا عجله در سرنوشتم نوشته بودند

بد خط بود

روزگار نتوانست آنها را بخواند

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

جملاتی زيبا در مورد خوشبختی و آرامش

 

آموخته ام…

زندگی همیشه عالی و کامل نیست؛

اما همیشه همانی است که تو میسازی…

پس آن رابه یادماندنی بساز،

و هرگز اجازه نده کسی خوشبختی و آرامش تو را از تو بگیرد.

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

جمله در مورد خوشبختی و آرامش

 

غـم را خدا نـیـافـریـد، انسان آفـریـد

خوش بختی ، تـنـهـا پیشنهاد خدا به انسان بود

اما انسانها زشتیهـا را خلق کردند و امروز پژواک گذشته خویش را ملاقات می‌کنند

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

اس ام اس خوشبختی و آرامش

 

خوشبختي وجود ندارد و ما خوشبخت نيستيم، اما مي توانيم اين حق رابه خود دهيم كه در آرزوي آن باشيم

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

راز خوشبختی و آرامش

 

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم بـودن هاست !

همین دوست داشـتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست !

همین ثانیه هاییست که در شـتاب زندگی گمشـان کرده ایم .

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

احساس خوشبختی و آرامش

 

خوشبختی و آرامش بر سه پایه استوار است!

فراموش کردن تلخی هاي دیروز

غنیمت شـماردن شـیرینی هاي امروز !

امیدواری به فرصت هاي فردا .

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

جملات خوشبختی و آرامش

 

یک قدم تا خوشبختی و آرامش فاصله !

اما

کفشهایم پاره و نفسهایم نای رفتن ندارند !

بـگذار بـگریم در حسرت رسیدن.

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

راه هاي خوشبختی و آرامش

 

خوشبختی و آرامش چیز عجیبی است !

وقتی میاد گامهایش آن قدر آرام است

که شـاید صدای پایش راﻫﻢ نشـنوی !

اما وقتی نیست دردش را تا مغز

استخوان ﺣﺲ ﻣﻴﻜنی .

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

جملاتی زيبا در مورد خوشبختی و آرامش

 

دوستَت دارم را من، دلـاویزترین شعر جهان یافته ام

این گل سرخ من است !

دامنی پر کن از این گل که دهی هدیه بـه خلـق

که بـری خانه ي دشمن، که فشانی بـر دوست !

راز خوشبختی و آرامش هر کس بـه پراکندن اوست.

 

اگر فکر میکنی

خوشبختی و آرامش دوراز معرض است،

بدان :بزرگ ترین خوشبختی و آرامش مخلوق بودن

“انسان بودن”است

و شانس آنرا خداوند در

میان‌مخلوقاتش؛ به تو داده است!

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

متن درباره خوشبختی و آرامش

 

خوشبختی و آرامش ات رو خودت

باید با دستای خودت بسازی.

در جستجوی اون نباش

چون نیست…

کسی هم قرار نیست برات بیاره

کار خودته!فقط خودت….

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

جملاتي زيبا در مورد خوشبختي

 

خوشبختی و آرامش به چقدر داشتن نیست…

“به چقدر لذت بردن از داشته هاست”

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

راه هاي خوشبختی و آرامش

 

هر صبح طلوع دوباره خوشبختی و آرامش

و امید دیگری است

بگشای دلت رابه مهربانی

و عشق رادر قلبت مهمان کن

بدون شک شکوفه هاي خوشبختی و آرامش

در زندگیت گل خواهدکرد

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

خوشبختی و آرامش یعنی چه

 

چه زیباست

زندگی کردن با امید…

نه امید بخود؛

که غرور است !

نه امید به دیگران؛

که تباهی است !

بلکه امید به خدا؛

که خوشبختی و آرامش است

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

راز خوشبختی و آرامش

 

هفت راز خوشبختی و آرامش

متنفرنباش…خشمگین نشو…

ساده زندگی کن…

کم توقع باش…همیشه لبخند بزن….

ببخش و یک عشق خوب داشته باش.

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

متن درباره خوشبختی و آرامش

 

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست..

همین دوست داشتن هاست..

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست.

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم.

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

جملاتي در مورد خوشبختي

 

خیلیها می خواهند

اول به آسایش و خوشبختی و آرامش برسند

بعد به زندگی لبخند بزنند.

ولی نمی‌دانند تا به زندگی لبخند نزنند؛

به آسایش و خوشبختی و آرامش نمیرسند…

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

متن درباره خوشبختی و آرامش

 

برای خوشبختی و آرامش باید ؛

توکل بہ خدا داشٺ

به وسعت عالم

تفکر مثبت داشٺ

به تعداد هر فکر

تدبیر مناسب داشٺ

به تعداد هر اقدام

صبر و تحمل داشٺ

در کل مسیر زندگی

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

اس ام اس آرزوی خوشبختی و آرامش

 

چه دلنشین است صبحگاهی که

با لبخند و امید همراه باشد

امیدوارم امروز از زمین و زمان مانند

باران برایتان خوشبختی و آرامش و برکت و امید ببارد

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

جملاتي زيبا در مورد خوشبختي

 

خوشبختی و آرامش را نجو که هرگز نخواهی یافت… خوشبختی و آرامش همین لحظه توست…لحظه ای که دنیا رابا عمق بیشتری نگاه کردی، آنگاه در می‌یابی که الان همه ی چیز در وجود خودم هست…

تنها كافيست عميقا شاهد زندگي باشي…

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

احساس خوشبختی و آرامش

 

خوشبختی و آرامش را تعقیب نکنید

ودر جدال برای رسیدن به

خوشبختی و آرامش نباشید.

زندگی را زندگی کنید

خوشبختی و آرامش پاداش مهربانی

و گذشت شماست…

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

متن درباره خوشبختی و آرامش

 

در زندگی فقط يک خوشبختی و آرامش وجوددارد:

عشق بورزيم و به ما عشق بورزند.

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

خوشبختی و آرامش چیست

 

امروز خدای مهربان

در انتظار توست

تا حرکت کنی و

برکتی بی‌نهایت تو را دهد …

پس قدمی بردار به سوی خوشبختی و آرامش

حرکت از تو ، برکت از او

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

راز خوشبختی و آرامش

 

امشـب نـگاه کن به اطرافت

به خوشبختی و آرامش هایـت

به کسانی که می دانـی

دوستـت دارنـد

و به خـدایی کـه

هـرگـز تنهایـت

نخواهد گذاشـت.

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

متن درباره خوشبختی و آرامش

 

هنگامیکه دری از خوشبختی و آرامش به روی ما بسته میشود، دری دیگر باز میشود، ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم میدوزیم که درهای باز را نمی بینی

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

احساس خوشبختی و آرامش

 

خوشبختی و آرامش همین درکنار هم

بودن هاست

همین دوست داشتن هاست

خوشبختی و آرامش همین لحظه هاي ماست

همین ثانیه هاییست که در شتاب

زندگی گمشان کرده ایم

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

راه هاي خوشبختی و آرامش

 

امشب نگاه کن به اطرافت

به خوشبختی و آرامش هایـت

به کسانی که می دانـی

دوستـت دارنـد

و به خـدایی کـه

هـرگـز تنهایـت

نخواهد گذاشـت.

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

جملاتي زيبا در مورد خوشبختي

 

گاهی یک مرد

بهانه دلخوشی یک زن میشود و

یک زن بانی خوشبختی و آرامش یک مرد…

زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

 

متن های زیبا در مورد خوشبختی و شادی در زندگی - جملات زیبا

متن درباره خوشبختی و آرامش

 

خوشبختی و آرامش یعنی:

توانایی سپاسگزاری

و لذت بردن از انچه که هستید

و انچه که دارید

 

جدیدترین مطالب سایت