بروزرسانی : 6 آبان 1402

سخنان زیبای کوروش کبیر + عکس نوشته جملات زیبا کوروش کبیر

سخنان زیبای کوروش کبیر + عکس نوشته جملات زیبا کوروش کبیر

کوروش کبیر، اولین پادشاه هخامنشیان، پادشاه 28 کشور آسیایی و شاه شاهان اسـت. کوروش بزرگ از خود، منشور کوروش را بـه عنوان میراث برای ایرانیان برجای گذاشت اسـت. کوروش سخنان و جملاتی درباره ایران، زن، عشق و دوستی بیان کرده اسـت. ما گلچینی از انها را دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب منتشر کرده ایم.

کوروش کبیر کیست؟

بـه واقع کوروش، بزرگ مرد تاریخ ایران زمین و از جمله نوادری بود کـه تاریخ جهان بـه خود دیده اسـت . انسانی والا و ابرمردی بی همتا کـه میتوان گفت نام ایران باوجود او ایران شد و از بنیانی کـه او بنا نهاد برای هزاران سال ملتی واحد از اقوام آریایی واقع در فلات ایران شکل گرفت کـه طی قرنها تمام تمدن ها و قدرتهای کوچک و بزرگ را تحت شعاع خود قرار داد.

هویت ایرانی متشکل از مادهای آذربایجان و کردستان و پارسهای جنوب و پارتهای شرق ایران زمین کـه ملت واحد ایران را تشکیل دادند و تاریخ چندین هزار ساله خودرا دوشادوش یک دیگر ودر کنار یک دیگر رقم زدند بـه همراه هم از این خاک و هویت دفاع کردند و با افتخار ایرانی بودن خودرا بـه جهانیان اعلام نمودند.

*******

حتی اگر آسمان از زانوهایم کوتاهتر بود، زانو نمی زدم.

کورش کبیر

*******

لذت انسان از همه ی چیزهای خوب دقیقاً بـه نسبت رنجی اسـت کـه برای بـه دست آوردن آن ها متحمل شده اسـت.

کورش کبیر

*******

همواره نگهبان کیش یزدان باش، اما هیچ قومی را مجبور مکن کـه از کیش تو پیروی کند و پیوسته بـه خاطر داشته باش کـه هر شخصی باید آزاد باشد تا از هر کیش کـه میل دارد پیروی کند.

*******

فرمان دادم بدنم را بدون تابوت ومومیایی بـه خاک سپارند

تـا تـکــه تـکــه ي بـدنـم قـسـمـتـی از خـاک ایـران شــود

جملات کوروش کبیر

جملات کوروش کبیر


مطالب مشابه: داستانی آموزنده از کوروش کبیر


*******

اي پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد

*******

اي پسر من بشنو تو را می‌گویم کـه بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم اسـت زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند

*******

فرمانروایی بر مردمان بـه شیوه اي نیک و والا بزرگ‌تر از هر کار دیگر اسـت.

*******

چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد.

جملات خاص کوروش کبیر

جملات خاص کوروش کبیر

*******

آفتاب بـه گیاهی حرارت میدهد کـه سر از خاک بیرون آورده باشد .

*******

وقتی زندگی چیز زیادی بـه شـما نمی‌دهد، بخاطر این اسـت کـه شـما چیز زیادی از ان نخواسته اید

*******

اگر شـما دوستان می‌جویید کـه پشتیبان باشند شـما را و پاس دارند اورنگ‌تان را، چه کس بیش از برادر درخور دوستی، کـه با شمایش یک پدر و یک مادر اسـت؟

*******

هنگامی کـه آبرادات نزد کوروش آمد تا بیان کند در خدمت کوروش اسـت، کوروش این چنین گفت:
من پیش کشی شـما خواهم پذیرفت، لیک دراین دم باید از نزد من رفته با همسر خود «پانته آ» شام خورش کنید…

جملات زیبای کوروش کبیر

جملات زیبای کوروش کبیر

*******

راه دل ربودن و دل بسته کردن مردمان نه با درشتی و تند خویی ست کـه با تیمار و اندوه خواری‌هاي‌ مهرورزانه اسـت.

کوروش کبیر

*******

کوروش از پدرش آموخته بود:

کسی را نیاز برآورده نخواهد شد کـه از یزدان محصولی فراوان پاداش خواهد اما هیچ دانه اي نیافشانده باشد. این نماز ها ناساز و ناهمگون با آیین آسمان اسـت.

کوروش کبیر

*******

بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید کـه زیباترین منش آدمى ؛ محبت اوست پس ؛محبت کنید چه بـه دوست ؛ چه بـه دشمن! کـه دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. “کوروش بزرگ”

*******

وقتی توبیخ رابا تمجید پایان می‌دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می‌کنند، نه رفتار و عملکرد شـما

عکس نوشته جملات زیبای کوروش کبیر

عکس نوشته جملات زیبای کوروش کبیر

*******

اگر برای اداره امور کشوری نیاز بـه یاری داشتید همکاران خودرا از میان اشخاص شریف و اصیل برگزین.

*******

باید این درس را نیک آموخت کـه خوشی و سعادت انسان بـه رنج و زحمتی کـه در تحصیل ان بـه کار برده اسـت، بستگی و ارتباط دارد.

*******

راه دل ربودن و دل بسته کردن مردمان نه با درشتی و تند خویی ست کـه با تیمار و اندوه خواری‌هاي‌ مهرورزانه اسـت.

*******

سخن کوروش بـه گبریاس کـه مخالف بود کـه کوروش در ابتدا بـه بابل حمله ببرد:

تو حق داری کـه احتیاط را توصیه می‌کنی ولی من عقیده دارم کـه راست بـه طرف بابل بروم. نخست آنکه این شهر مرکز قوای دشمن اسـت و سپس آنکه فتح هیچ گاه بسته بـه عده نبوده بلکه شجاعت باعث بهره مندی اسـت.

تصاویر جملات زیبای کوروش کبیر

تصاویر جملات زیبای کوروش کبیر

*******

انسان گاهی از خشم خویش آسیبی می‌­بیند کـه هیچ دشمنی قادر بـه وارد کردن ان نیست.

*******

من برای متنفر بودن از کسانی کـه از من متنفرند، وقتی ندارم.

زیرا گرفتار دوست داشتن کسانی هستم کـه مرا دوست دارند.

*******

ما خودمان را باوجود ایراداتمان دوست داریم و باید دوستانمان را نیز بـه همین شکل دوست داشته باشیم.

کورش کبیر

*******

ایجاز روح فرمان اسـت. صحبت زیاد حاکی از ناامیدی از سوی رهبر اسـت. کوتاه، قاطعانه و دقیق صحبت کنید، و خواسته‌هاي‌ خودرا با منطق طبیعی بیان کنید کـه هیچکس نتواند اعتراض کند. سپس ادامه دهید.

کورش کبیر

سخنان زیبای کوروش بزرگ

سخنان زیبای کوروش بزرگ

*******

منم کورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابـِل، شاه سومر و اَکـَد…؛ شاه چهار گوشه ي جهان

*******

آنگاه کـه بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه ی ي مردم گام هاي‌ مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابـِل بر تخت شهریاری نشستم. مردوک خدای بزرگ دل هاي‌ پاک مردم بابل را متوجه من کرد … زیرا من او را محترم و گرامی داشتم

*******

دختر شرمگین را دوست بدار و او را بـه مرد هوشیار و دانایی بـه عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی اسـت کـه چون تخم در ان بکارند حاصل نیک و فراوان از ان بـه عمل آید

*******

با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار وخود برای خود زن انتخاب کن و زن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد

سخنان کوروش بزرگ

سخنان کوروش بزرگ


مطالب مشابه: اس ام اس تبریک زادروز کوروش کبیر در 4 شهریور + زندگینامه کوروش کبیر


*******

همه ی مردان ضعف هاي‌ خودرا دارند. و هر کس بـه دنبال دوستی بی نقص بگردد، هرگز انچه را کـه می‌خواهد نخواهد یافت.

کورش کبیر

*******

شـما را نمیتوان در گمنامی دفن کرد: شـما دریک تئاتر بزرگ در دسترس دید جهان هستید. اگر اعمال شـما درست و خیرخواهانه اسـت، مطمئن باشید کـه باعث افزایش قدرت و شادی شـما خواهد شد.

کورش کبیر

*******

ارتش بزرگ من بـه صلح و آرامی وارد بابل شد نگذاشتم رنج و آزاری بـه مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و جایگاه هاي‌ مقدسش قلب مرا تکان داد

*******

من برده داری را بر انداختم، بـه بدبختی آنان پایان بخشیدم.

جملات ناب کوروش کبیر

جملات ناب کوروش کبیر

*******

مردی را بـه دامادی خود برگزین کـه نیکخو, درست و دانا باشد، اگر بسیار مسکین اسـت بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد.

*******

اي پسر من بشنو تو را میگویم کـه بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم اسـت زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند.

*******

با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار وخود برای خود زن انتخاب کن و زن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد.

*******

مردی را بـه دامادی خود برگزین کـه نیکخو, درست و دانا باشد، اگر بسیار مسکین اسـت بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد.

متن زیبا درباره کوروش کبیر

متن زیبا درباره کوروش کبیر

*******

«و آنگاه کـه» سربازان بسیار من دوستانه اندر بابل گام بر می‌داشتند، من نگذاشتم کسی «در جایی» در تمامی سرزمین‌هاي‌ سومر و اکد ترساننده باشد.

کوروش کبیر

*******

ياران من، بدانيد كه مرگ چيزى اسـت شبيه بـه خواب. در مرگ اسـت كه روح انسان بـه ابديت

مىپيوندد و چون از هر قيدى آزاد و از علايق جسمانى پاك و رها مىشود بر آتيه تسلط مىيابد.

کوروش کبیر

*******

فرمانروا، بـه باور من باید کـه نشان تفاوت‌اش با مردمان نه در زندگانی آسوده و پر آرایه باشد کـه در پیش‌اندیشی‌ها باشد ودر خِرَد ودر شوق وی بـه کار…

کوروش کبیر

*******

باید آگاه باشیم کـه بـه روزگاران پیش، آز تاراج کردن، سرنوشت بسی پیروز گران را دگرگون کرده اسـت. هر آنکه بـه تاراج میرود مرد نیست، استری اسـت بارکش!

کوروش کبیر

سخنان پند آموز کوروش کبیر

سخنان پند آموز کوروش کبیر

*******

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقی مانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

*******

تنها راهی کـه بـه شکست می انجامد، تلاش نکردن اسـت .

*******

مهر بورزید دوستان را، و این مهرورزی شـما را نیرویی خواهد داد کـه با ان دشمنانتان را بر اندازید.

*******

همیشه باهم یکدل و صمیمی بمانید تا اتحادتان موید و پایدار بماند.

سخنان انگیزشی کوروش کبیر

سخنان انگیزشی کوروش کبیر

*******

مردی را بـه دامادی خود برگزین کـه نیکخو, درست و دانا باشد، اگر بسیار مسکین اسـت بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد

*******

چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد

*******

اي انسان هرکه باشی و از هر جا کـه بیای می‌دانم خواهی امد من کوروشم کـه برای پارسی ها این دولت وسیع را بنا نهادم بدین مشتی خاک کـه تن مرا پوشاند رشک مبر.

*******

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی هاي‌ بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من اسـت.

سخنان کوروش کبیر در مورد عشق

 سخنان کوروش کبیر در مورد عشق

*******

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته اسـت، نگرانی از ان اسـت کـه انسان را از بین میبرد

*******

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته اسـت، نگرانی از ان اسـت کـه انسان را از بین میبرد

*******

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی هاي‌ بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من اسـت.

*******

عمر شـما از زمانی شروع میشود کـه اختیار سرنوشت خویش را در دست میگیرید .

سخنان کوروش کبیر در مورد پسرش

سخنان کوروش کبیر در مورد پسرش

*******

من مردان گرفتار مهر بسیار دیده‌ام، کـه گریسته‌اند از رنج مهرشان، و بندگان ان کسان بوده‌اند کـه بر ایشان مهر داشته‌اند، اگرچه پیش از ان کـه بـه مهری گرفتار آیند بندگی را زشت‌ترین اهریمنی‌ها می‌پنداشتند…

*******

اگر خواهیم کـه فرزندانمان نکو مردان باشند و آراسته بـه نیکی‌ها، چاره‌يي‌مان نیست جز آنکه نیک‌تر نمونه باشیم بهر ایشان. و چون فرزندان در برابر خویش جز نیکی نمیبینند، فرومایگی و پستی نمی‌شناسند و بسوی‌اش گام نمی‌نهند.

*******

مهر بورزید دوستان را، و این مهرورزی شـما را نیرویی خواهد داد کـه با ان دشمنانتان را بر اندازید.

کوروش کبیر

*******

اگر خواهیم کـه فرزندانمان نکو مردان باشند و آراسته بـه نیکی‌ها، چاره‌يي‌مان نیست جز آنکه نیک‌تر نمونه باشیم بهر ایشان. و چون فرزندان در برابر خویش جز نیکی نمی بینند، فرومایگی و پستی نمی‌شناسند و بسوی‌اش گام نمی‌نهند. و چون سخن زشت و شرم آور نمیشنوند، زشت و شرم آور نمیگویند. پس، ان گونه زندگانی پیش خواهند گرفت کـه نیکوست و زیباست.

کوروش کبیر

سخنان کوروش کبیر در مورد همسرش

سخنان کوروش کبیر در مورد همسرش

*******

باورها و هر انچه از دیدگان اندیشه هایمان می گذرد را بـه زنجیر می‌کشند..

روز جهانی کوروش بزرگ، مردی کـه زنجیرها را پاره کرد، شاد و خجسته باد

*******

چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد.

*******

جهان‌گیری کار عظیمی اسـت اما جهان‌داری کاری بس عظیمتر اسـت. بـه چنگ آوردن امپراتوری در اثر جسارت و جنگ‌آوری اسـت اما حفاظت ان بدون حزم و درایت و مراقبت پیوسته محال اسـت.

*******

بـه عقیده من،‌ زمامدار باید بر دیگر افراد از این جهت امتیاز و برتری داشته باشد کـه نه فقط از زندگی سهل و آسان روگرداند، بلکه عاقبت‌اندیش و با تدبیر و پرکار باشد.

سخنان کوروش کبیر در مورد عدالت

سخنان کوروش کبیر در مورد عدالت

*******

هنگامی کـه آبرادات نزد کوروش آمد تا بیان کند در خدمت کوروش اسـت، کوروش این چنین گفت:

من پیش کشی شـما خواهم پذیرفت، لیک دراین دم باید از نزد من رفته با همسر خود «پانته آ» شام خورش کنید…

*******

ما این کشوران بـه بیداد نگشوده ایم، ما بـه ستم دست نیانداختیم بر دیگر کشوران و بـه زور نتاختیم بر انها، کـه بر ما تاختند دیگران و ما بـه پدافند خویش ایستادیم

کوروش کبیر

*******

اگربخواهید دشمنان خودرا خوار کنید، بـه دوستان خویش نیکی نمایید.

*******

بودن با کسی کـه دوستش نداری و نبودن با کسی کـه دوستش داری، هردو رنج اسـت.


مطالب مشابه: عکس پروفایل کوروش کبیر + عکس نوشته روز کوروش بزرگ


در پایان

بنیان‌گذار و اولین شاه شاهنشاهی هخامنشی، کوروش دوم فرزند کمبوجیه و ماندانا بود کـه او را کوروش کبیر «کوروش بزرگ» نامیدند. کوروش کبیر بـه مدت 30 سال بر مناطق وسیعی از قاره آسیا حکومت کرد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت