خرید و فروش در اینترنت

سخنان جالب و آموزنده جین وبستر (2)

مجموعه : سخنان بزرگان
سخنان جالب و آموزنده جین وبستر (2)

چقدر دشت و صحرا پرماجرا است و لذت زندگی درآمیختن با این ماجراها است نه نوشتن آنها در كتاب. جین وبستر

 

** سخنان زیبا از بزرگان دنیا **

 

ناراحتی های بزرگ نیست كه صبر و بردباری نیاز دارد، بلكه این ناراحتی های خرد خرد و جگر سوراخ كن را با تبسم برگزار كردن، به راستی نیازمند روحیه است. جین وبستر

 

** سخنان زیبا از بزرگان دنیا **

 

با مردها سر و كله زدن به راستی نیازمند تدبیر است. اگر آدم نقطه ی حساس آنها را بیابد، مثل گربه خرخر می كنند و اگر برخلاف میل آنها رفتار كنی چنگ می زنند. جین وبستر

 

** سخنان زیبا از بزرگان دنیا **

 

همه كس آرزو دارد كه به رویدادهای غیر منتظره برخورد كند؛ این در زندگی بشر طبیعی است.

 

** سخنان زیبا از بزرگان دنیا **

 

آن روز كه ما زنها حقوق خود را به دست بیاوریم شما مردها باید حسابی مراقب خودتان باشید كه كلاه سرتان نرود. جین وبستر

 

** سخنان زیبا از بزرگان دنیا **

من با این فلسفه كه ناامیدی و نكبت و غم، نیروی اخلاقی را تقویت می كند مخالفم. افراد نیكبخت و شادمان هستند كه مهر و محبت می بخشند.  جین وبستر

 

** سخنان زیبا از بزرگان دنیا **

 

من زمستان را دوست دارم كه با برف باشد نه با باران. جین وبستر

 

** سخنان زیبا از بزرگان دنیا **

 

عیب كار اینجاست كه در دانشكده انتظار دارند آدم همه چیز را بداند. جین وبستر

 

** سخنان زیبا از بزرگان دنیا **

 

گاهی یتیم بودن هم مزایایی دارد. جین وبستر

 

** سخنان زیبا از بزرگان دنیا **

 

بسیار مشكل است كه آدم بخواهد تمام وقت مراقب خود باشد تا آنچه را احساس می كند نگوید. جین وبستر

 

** سخنان زیبا از بزرگان دنیا **

 

خدا آزادی را به كسانی می دهد كه در جستجوی آن هستند. جین وبستر

 

** سخنان زیبا از بزرگان دنیا **

 

هیچ چیز مثل نامه نمی تواند اصطلاحات ادبی و استعداد و قدرت تخیل شخص را برساند. جین وبستر

 

 

منبع:jomalatziba.blogfa.com