جملات زیبا و جالب از بزرگان

جملات زیبا و جالب از بزرگان

آنتوان چخوف : خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم ، اما می توانیم این حق را به خود دهیم که در آرزوی آن باشیم .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    جبران خلیل جبران : مردم ! هشدار ! که زیبایی زندگانی ست ، آن زمان که پرده گشاید و چهره برنماید .
    لکن زندگی شمایید و حجاب خود ، شمایید .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    زیبایی قامت بلند ابدیت است ، نگران منتهای خویش در زلال آینه .
    اما صراحت آینه شمایید و نهایت جاودانه شمایید .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    شوپنهاور : با مصلحت دیگران ازدواج کردن در جهنم زیستن است .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    فردریش نیچه :افراطی ترین صورت هیچ انگاری می تواند این دیدگاه باشد که همه باورها ؛ همهء چیزی را حقیقی انگاشتن ها لزوما” به خطا می روند ؛ به این علت ساده که هیچ دنیای واقعی در کار نیست .
    چنین است یک ظاهر دورنمایی که از درون ما سرچشمه گرفته است .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    برانچ کامل : خوشبین اظهار میدادر که ما در بهترین دنیای ممکنه به سر می بریم و بدبین بیمناک است که نکند سخن او راست باشد

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    شاتو بریان : خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    باربارا استراسیند : هرگز نمى خواهم به واسطه محدودیت هایم، محدود شوم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    بزرگمهر :اگر کسی نه در وقت ضرورت سخن گفت قدرش شکسته می شود .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    اُرد بزرگ : این دیدگاه اشتباست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون خود خواهد داشت .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    آنتوان چخوف : خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت نیستیم ، اما می توانیم این حق را به خود بدهیم که در آرزوی آن باشیم .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    شوپنهاور : اسرار شخص ، مانند زندانیانی است که چون رها شوند تسلط بر آنها غیر ممکن است .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    بوخوالد : تنها علاج عشق، ازدواج است.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    آنتوان چخوف : انسان همان چیزی است که باور دارد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

    ارد بزرگ : اندیشه و سخن ریش سفید ، برآیند صبوری ، مردمداری و سرد وگرم چشیدگی روزگار است

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    فردریش نیچه :از کدامین ستاره بر زمین افتادیم تا در اینجا یکدیگر را ملاقات کنیم.؟

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    شیللر : زمان برای هیچ کس نه متوقف می شود نه بر می گردد ونه اضافه می شود.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    ارد بزرگ : ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بلکه بایستگی است .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    اپیکتوس : اگر می خواهی خوب باشی باید اول معتقد باشی که بد هستی .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    اُرد بزرگ : استخوان بندی فریاد در هنگامه رستاخیز ، پاسخگویی به هزاران ستم بی صداست .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    اپیکتتوس : هرگز درباره چیزی نگو آن را از دست داده ام ، بلکه فقط بگو آن را پس داده ام .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    بزرگمهر :اگر پرسند کیستی باید هنرهای خویش را بشماری .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    اُرد بزرگ : الگوی انسانی شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتری در برابر شماست .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    پوپ : بهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن خطاهای ان است . نهر آبی که ناپاکیهای بستر خود را نمایش می دهد به ما می فهماند آب پاک و صاف است .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    ابراهام لینکلن : اگر نمی خواهی در حق تو داوری شود درباره دیگران داوری نکن

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    ارد بزرگ : اگر خرد را پیش نگیریم از کردارمان همیشه آزارده خاطریم .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    شوپنهاور : هر جدایی یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    پاتریک هانری : مرد بزرگ تنها به خود متکی است و جز از خود از هیچکس چیزی طلب نمی کند ولی مردان کوچک از دیگران توقع دارند .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

   آندره ژید : به نظر من ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و در صدد نباشیم آن را دوست بداریم .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    جبران خلیل جبران : تاسف ، ابرسیاهی است که آسمان ذهن آدمی را تیره می سازد در حالی که تاثیر جرائم را محو نمی کند .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    یحیی برمکی : اندیشه دریایی است که مروارید آن فلسفه و فرزانگی است .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    اُرد بزرگ : آن که نمی تواند از خواب خویش برای فراگیری دانش و آگاهی کم کند توانایی برتری و بزرگی ندارد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

    ونیسنت لمباردی : مهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخاستن است .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

   شوپنهاور : اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ، روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شوبم .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

   ویر : زندگی از سه جزء تشکیل شده است:آنچه بوده ، آنچه هست و آنچه خواهد بود.بیائید تا از گذشته برای حال استفاده کنیم و در حال چنان زندگی کنیم که زندگی آینده بهتر باشد. شکل دادن به زندگی وظیفه خودمان است به صورتی که آنرا بسازیم ، این بازسازی مایه زیبایی و یا مایه شرمساری ما می شود.

 

 

منبع:p30data.com

 

 

جدیدترین مطالب سایت