تصاویری از تزئین های زیبای پلو

تصاویری از تزئین های زیبای پلو

خانم ها و آقایانی که مایل هستند برنجشان را یک تزئین زیبا و شیک کنند از مدل های مجله تالاب استفاده نمایید.

 

تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل برگ

تصاویری از تزئین های زیبای پلو
تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل عدد هفت

تصاویری از تزئین های زیبای پلو
تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل بوته جقه

تصاویری از تزئین های زیبای پلو

تصاویری از تزئین های زیبای پلو
تزئین با پلو زعفرانی و زرشک

تصاویری از تزئین های زیبای پلو
تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی به شکل ماه و زرشک

تصاویری از تزئین های زیبای پلو
تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی و زرشک

تصاویری از تزئین های زیبای پلو
تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی به شکل ستاره و زرشک

تصاویری از تزئین های زیبای پلو
تزئین با پلو زعفرانی، ته چین و زرشک

تصاویری از تزئین های زیبای پلو

 

جدیدترین مطالب سایت