با توجه به تاریخ تولدمان زندگی عاشقانه ما چگونه است؟

با توجه به تاریخ تولدمان زندگی عاشقانه ما چگونه است؟

تاریخ تولدمان زندگی عاشقانه : بـه دنبال عشق هستید؟ اخترشناسان میگویند شماره شناسی میتواند بـه شـما در یافتن روابط عاشقانه پایدار کمک کند. ما دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب بـه شـما با توجه بـه تاریخ تولدتان درباره ي زندگی عشقیتان خواهیم گفت.

 

با توجه به تاریخ تولدمان زندگی عشقیمان چگونه است؟

مانند طالع بینی، اعداد شناسی میتواند چیزهای زیادی در مورد شخصیت و زندگی عاشقانه شـما بـه شـما بگوید. «دراین عمل باطنی، اعداد دارای انرژی‌هاي‌ خاصی هستند کـه میتوانند شـما را در تصمیم‌گیری‌هاي‌ سخت زندگی «مانند شماره‌هاي‌ فرشته» راهنمایی کنند یا الگوهای خاص و ویژگی‌هاي‌ شخصیتی را تشخیص دهند.»

 

شماره شناسی بر این اصل باستانی استوار اسـت کـه اعداد بلوک هاي‌ سازنده دنیای ما هستند. از دنباله ها و الگوهای مختلف اعدادی کـه در زندگی شـما تکرار می شوند، معنا میگیرد. بیشتر اعداد شناسی بر روی شماره مسیر زندگی بزرگ‌تر تمرکز می کند، اما استفاده از شماره زندگی عشقی شـما میتواند بینش بیشتری در مورد زبان عشق و بهترین شرکای عاشقانه شـما ارائه دهد.

 

برای این کـه شماره خودرا بفهمید ودر مورد ان بیشتر بدانید، بـه خواندن ادامه دهید تا از اخترشناسان در مورد آنچه کـه اعدادشناسی میتواند در مورد زندگی عاشقانه شـما بگوید بشنوید.

 

بیشتر بخوانید: بزرگترین افسانه متولدین هر ماه + خصوصیت

 

چگونه مسیر زندگی و اعداد زندگی عاشقانه خود را بفهمیم

با توجه به تاریخ تولدمان زندگی عاشقانه ما چگونه است؟

تاریخ تولدمان زندگی عاشقانه

 

«همه ی چیز در جهان بـه اعداد کاهش می‌یابد، از جمله طالع بینی». برای مثال، در طالع بینی، خانه چهارم نشان دهنده خانه، ریشه، خانواده و اصل و نسب اسـت. برای پیدا کردن شماره مسیر زندگی خود، با گرفتن مقدار عددی تاریخ تولد خود «MM/DD/YYYY» شروع کنید و همه ی اعداد رابا هم جمع کنید. بـه جمع کردن هر یک از این ارقام ادامه دهید تا در نهایت بـه عددی تک رقمی بین یک تا نه برسید.

 

برای پیدا کردن شماره زندگی عشقی خود، بـه سادگی اعداد روز تولد خودرا اضافه کنید. بـه عنوان مثال، اگر در 18 مه متولد شده اید، شماره شـما 9 اسـت، اگر در 10 جولای متولد شده اید، شماره شـما 1 اسـت. در حالی کـه شماره مسیر زندگی شـما مجموعه اصلی ارزش‌ها و ویژگی‌هاي‌ شخصیتی شـما را برجسته میکند، شماره زندگی عشقی شـما نشان میدهد کـه چگونه ان بخش‌هاي‌ خودرا در روابط بیان میکنید. 

 

زندگی عشقی شماره 1 «اول، دهم، نوزدهم و بیست و هشتم»

با توجه به تاریخ تولدمان زندگی عاشقانه ما چگونه است؟

عشق زندگی شماره 1 یک رهبر بـه تمام معنی کلمه اسـت. این افراد همیشه بـه دنبال چیزهای هیجان انگیز بعدی هستند و برای تقویت روابط خود بـه اشتیاق زیادی نیاز دارند. انها می توانند مغرور و حتی گاهی اوقات بیهوده باشند، بنابر این بـه شریکی نیاز دارند کـه انها را بـه ستاره نمایش تبدیل کند.

 

وقتی یک زندگی عشقی شماره 1 احساس می کند مورد احترام و مراقبت اسـت، ان پاداش ها را میلیونها بار بـه شـما برمی گرداند. این شخصی اسـت کـه وقتی شریک زندگی خودرا با سر بـه پا میکنند، روی یک پایه قرار میدهد.

 

زندگی عشقی شماره 2 «دوم، یازدهم، بیستم و بیست و نهم»

با توجه به تاریخ تولدمان زندگی عاشقانه ما چگونه است؟

افرادی کـه با زندگی عشقی شماره 2 متولد شده اند، در مورد روابط خود بسیار جدی هستند. انها دوست دارند بر روی ارزش هاي‌ مشترک تمرکز کنند ودر انچه از شریک زندگی خود انتظار دارند تزلزل ناپذیرند. بـه همین دلیل، ان‌ها تمایلی بـه قرار ملاقات چندانی ندارند، اما خودرا در شراکت‌هاي‌ متعهدانه بلندمدت می بینند.

 

امنیت عاطفی مهم ترین چیز برای یک عشق شماره 2 اسـت و آن ها تمام تلاش خودرا می کنند تا خاطرجمعی حاصل کنند کـه خود و خانواده شان همیشه در آسایش هستند.

 

زندگی عشقی شماره 3 «سوم، دوازدهم، بیست و یکم و 30 ام»

با توجه به تاریخ تولدمان زندگی عاشقانه ما چگونه است؟

Love Life شماره 3 دوست دارد در زمین بازی کند و همه ی چیز را سبک نگه دارد. انها سرگرم کننده و معاشقه هستند و می توانند بـه هر شخصی این احساس را بدهند کـه تنها فرد حاضر در اتاق هستند. بـه دلیل ماهیت آزادانه خود، انها دوست ندارند احساس گره خوردن کنند و قبل از این کـه بخواهند دریک رابطه باز شوند، بـه آزادی زیادی در رابطه نیاز دارند.

 

این افراد همچنین در مورد چیزهایی کـه در شریک زندگی خود جذاب میدانند، سلیقه‌هاي‌ بسیار التقاطی دارند، بنابر این محدود بـه قرار ملاقات با یک تیپ مجرد نیستند. یک چیز مسلم اسـت، وقتی با عشق زندگی شماره 3 قرار میگیرید هرگز حوصله خودرا نخواهید داشت.

 

زندگی عشقی شماره 4 «چهارم، سیزدهم، بیست و دوم و سی و یکم»

با توجه به تاریخ تولدمان زندگی عاشقانه ما چگونه است؟

عشق زندگی شماره 4 یک رمانتیک ناامید کننده اسـت. انها بسیار احساساتی هستند و از خودگذشتگی می کنند تا مطمئن شوند کـه اطرافیان احساس می کنند کـه از انها مراقبت میشود. با این حال، عاشق شدن با عشق شماره 4 برای افراد ضعیف نیست.

 

این افراد بـه همان اندازه از شریک زندگی خود انتظار دارند کـه میدهند و زمانی کـه بـه خواسته خود نمی‌رسند کمی بد خلق هستند. لازم اسـت کسی کـه بسیار ایمن باشد و با احساسات دیگران هماهنگ باشد، بتواند واقعاً انچه را کـه ارائه می دهد درک کند.

 

بیشتر بخوانید: گل مخصوص ماه تولد شما + بهترین گل برای علامت تولد شما 

 

زندگی عشقی شماره 5 «پنجم، چهاردهم و بیست و سوم»

با توجه به تاریخ تولدمان زندگی عاشقانه ما چگونه است؟

عشق زندگی شماره 5 زندگی مهمانی اسـت. این تیپ‌هاي‌ کاریزماتیک دارای انرژی مغناطیسی هستند کـه افراد جذب ان می شوند، بنابر این اگر متوجه شدید کـه عاشق ان‌ها شده‌اید، تعجب نکنید. ممکن اسـت در ابتدا کمی خود محور یا خودنمایی بـه نظر برسند، اما سخت کار می کنند تا مطمئن شوند کـه همیشه لبخند بر لب داشته باشید.

 

عشق زندگی شماره 5 دوست دارد موضوع محبت انها را خراب کند و آن ها را بـه رخ آن ها بکشد، بـه این معنی کـه وقتی قلب آن ها را تسخیر کردید هرگز احساس نادیده نخواهید گرفت.

 

زندگی عشقی شماره 6 «ششم، پانزدهم و بیست و چهارم»

با توجه به تاریخ تولدمان زندگی عاشقانه ما چگونه است؟

تاریخ تولدمان زندگی عاشقانه

 

عشق زندگی شماره 6 این جا نیست کـه بـه هم بریزد. عشق کار میـــخواهد و آن ها اهمیت وفاداری و فداکاری را می دانند. این افراد ممکن اسـت کمی دمدمی مزاج یا خاص باشند، اما این فقط بـه این دلیل اسـت کـه برای شناختن شریک زندگی خود وقت می گذارند ودر ازای ان هم همین را می‌خواهند.

 

وقتی با عشق شماره 6 زندگی می کنید، می توانید انتظار یک زندگی آرام را داشته باشید و آن ها همیشه برای مراقبت از افراد اطراف خود سخت کار خواهند کرد. اگر بـه دنبال شریکی هستید کـه بتواند مسافت را طی کند، ممکن اسـت این شخص مناسب شـما باشد.

 

زندگی عشقی شماره 7 «هفتم، شانزدهم و بیست و پنجم»

با توجه به تاریخ تولدمان زندگی عاشقانه ما چگونه است؟

عشق زندگی شماره 7 رمانتیک ترین از این دسته اسـت. ترکیبی عالی از تندخو و جدی اسـت، آن ها از انچه می‌خواهند بسیار آگاه هستند و نمیترسند انچه را کـه از طرف شریک زندگی خود نیاز دارند، بیان کنند.

 

از آنجایی کـه انها بسیار خودآگاه هستند، تمایل چندانی بـه قرار ملاقات ندارند. فقط افرادی کـه از همان ابتدا انتظارات فوق العاده بالای آن ها را برآورده می کنند، چشم کمال گرا انها را جلب می کنند. اما وقتی شریکی را پیدا می کنند کـه وی را برابر می بینند، مثل هیچکس دیگری وی را تشویق می کنند.

 

عشق زندگی شماره 8 «هشتم، هفدهم و بیست و ششم»

با توجه به تاریخ تولدمان زندگی عاشقانه ما چگونه است؟

کسانی کـه زندگی عاشقانه شماره 8 دارند، شدید و پیچیده هستند. مردم ممکن اسـت بـه اشتباه فکر کنند کـه اصلاً رمانتیک نیستند، اما صرفاً زمان زیادی می‌طلبد تا چیزها را از انها بیرون بیاورید. انها در واقع بـه طور باورنکردنی در خود ایمن هستند و از زمان و توجه خود فداکار هستند.

 

انها همچنین بسیار شهودی هستند و بهترینها را در شریک زندگی خود بـه نمایش می گذارند. اما این عاشقانه برای افراد ضعیف نیست. وقتی همه ی چیز با شماره 8 زندگی عشقی جدی شود، بسیار جدی میشود!

 

عشق زندگی شماره 9 «نهم، هجدهم و بیست و هفتم»

با توجه به تاریخ تولدمان زندگی عاشقانه ما چگونه است؟

تاریخ تولدمان زندگی عاشقانه

 

عشق زندگی شماره 9 بهترین دوست و عاشق اسـت کـه همه ی دریک جمع شده اند. انها خودرا خیلی جدی نمی‌گیرند و دوست دارند گزینه هاي‌ خودرا باز نگه دارند. آن ها متهم می شوند کـه بازیکن هستند، اما در واقع فقط سعی می کنند از خودشان لذت ببرند. وقتی با کسی ملاقات میکنند کـه جرقه‌هاي‌ آتش ان‌ها را می زند، برایشان آسان اسـت کـه تمام صدای پس‌زمینه را تنظیم کنند و کاملاً خودرا وقف شریک زندگی‌شان کنند.

 

آن ها یک رابطه آسان و سرگرم کننده رابا سفر و خندیدن زیاد ترجیح میدهند. بنابر این، اگر چه ممکن اسـت ان‌ها از ان دسته افرادی نباشند کـه در حومه شهر مستقر شوند، اما میتوانید منتظر یک عاشقانه هیجان‌انگیز و پرشور باشید.

 

بیشتر بخوانید: رایج ترین کابوس های شبانه شما بر اساس ماه تولدتان

 

در پایان

ازدواج یکی از مهم ترین و قدیمی‌ترین نهادهای بشری اسـت. هردو طرف باید هم دیگر را درک کنند و از یک دیگر مراقبت کنند تا ازدواج دوام بیاورد. شادی، اتحاد و شفقت از عناصر ضروری یک ازدواج شاد هستند. ازدواج یک رویداد مهم در زندگی اسـت. همچنین بـه عنوان مرحله تحول یک فرد شناخته می‌شود. بـه ازدواج اهمیت زیادی داده میشود، زیرا شامل آمدن دو نفر برای تشکیل یک خانواده موفق اسـت.

 

هر شماره دارای انرژی سیاره اي خاصی اسـت کـه بر زندگی ما تأثیر میگذارد. این همچنین تأثیر قابل توجهی بر زندگی عشقی، رابطه و ازدواج ما دارد. یادگیری اعداد شناسی میتواند چیزهای زیادی در مورد ویژگی هاي‌ شخصیتی، زندگی عاشقانه و شغل ما بگوید.

جدیدترین مطالب سایت
کلیپ دیدنی از فریب راحت مغز انسان (حتما ببینید)
کلیپ دیدنی از فریب راحت مغز انسان (حتما ببینید)