طالع بینی ماه مهر (طالع بینی ماهانه مهرماه)

طالع بینی ماه مهر (طالع بینی ماهانه مهرماه)

طالع بینی مهر ماه

طالع بینی ماه ها یکی از پرطرفدار ترین طالع بینی ها کـه هرماه برای متولدین 12 ماه در مجله تالاب قرار می‌گیرد. این ماه طالع بینی مهرماه را در این جا بخوانید.

 

– طالع بینی مهر ویژه متولدین فروردین :

تلاشهایتان موفقیت آمیز بوده و فداکاری شـما در کارها باعث رشد هویت تان می شود. پر از ایده هاي‌ جدید برای رشد شغلی خودتان هستید. یک سری سهل انگاری هم بـه دلیل شتاب در مکاتبات پیش می‌آید. مهارتهای اجرایی دراین ماه فعال هستند. تصمیم گیری هاي‌ حساس باید بـه درستی انجام شوند. زندگی زناشویی عادی اسـت و باید از بی حوصلگی با شریک زندگی تان پیشگیری کنید. 

 

رضایت شخصی تان افزایش پیدا میکند و هم زمان با ان زمان بیشتری را بـه چت و باهم بودن اختصاص می دهید. سفر های دور برای کسب تحصیلات عالی پیشبینی می شود. توسعه در امور خانواده پیش می‌آید. ظاهر فیزیکی و انرژی هاي‌ شـما رو بـه افزایش هستند. بـه این معنا کـه ممکن اسـت کمی چاق شوید و دچار اضافه وزن شوید پس مراقب رژیم غذایی تان باشید. 

 

– طالع بینی مهر ویژه متولدین اردیبهشت:

دراین ماه شرایطی پیش روری شماست کـه باید هر چه زودتر نسبت بـه ان اظهار نظر کنید ؛‌تردید و دودلی موجب بـه تعویق افتادن کارتان خواهد شد و این اصلاً بـه نفع شـما نیست.

میزبان دوست عزیزی خواهید بود کـه میتوانید با او درد دل کنید و با طرح مشکلات پیش رویتان از او کمک فکری بخواهید ؛ متأسفانه مدتی اسـت نسبت بـه گذر عمر بی توجه شده اید ؛ باید بـه این نکته توجه داشته باشید کـه امکان از گشت زمان نیست و باید از این اوقات حداکثر استفاده را ببرید.

دراین ماه پول قابل توجهی بـه دستتان میرسد کـه باید برای هزینه ان با برنامه ریزی پیش بروید ؛ بـه عنوان مثال سرمایه گذاری دریک کار تولیدی میتواند برایتان مثمر ثمر باشد ؛ جشن تولد عزیزی را پیش رو دارید کـه اصلاً فراموش کرده اید ؛ با تهیه هدیه اي هرچند ساده مهر و محبت خودتان را بـه وی نشان بدهید.

 

– طالع بینی مهر ویژه متولدین خرداد:

در ماه گذشته ممکن اسـت بر شـما لحظات موفقیت آمیز فراوان گذشته باشد ولی بنا بـه عللی، قدر ان لحظات را ندانسته اید. بـه نظر میرسد اکنون در اندیشه آنچه گذشته اسـت بـه سر می‌برید اما بـه هر حال باید توجه داشت کـه نه شـما و نه هیچ کس دیگری قدرت تثبیت کردن لحظات و نگه داشتین زمان را نداشته و ندارد.

در گذشته زندگی کردن بـه صلاح شـما نیست ؛ توصیه من بـه شـما این اسـت کـه دراین ماه از طریق ارتباط صمیمانه با خداوند دوباره شرایط خوبی را برای خود فراهم کنید و انچه را در پی ان هستید مجددا بـه دست آورید ؛ صیقل دادن دل و تزکیه باطن، کلید موفقیت شماست.

 

– طالع بینی مهر ویژه متولدین تیر:

این ماه نقشی کـه شـما در جهان بیرونی دارید باعث می شود بیشترین تمرکز خودرا روی کار و وظیفه تان بگذارید چرا کـه خورشید وارد دهمین خانه مسیر شغلی شـما می شود اما شاید شـما مایل نباشید کـه آزادی خودرا از دست بدهید، حتی اگر بدانید کـه در قبال اینکار موفقیت را بـه دست می‌آورید ودر نهایت، شـما مسئولیت خودرا بر مستقل بودن ترجیح میدهید، حتی اگر از تصمیم خود راضی و خشنود نباشید.

دلخور و خشمگین ماندن شـما فقط مشکلات را بیشتر می کند ؛ حتی اگر احساسات منفی خودرا بیان کرده و اجازه دهید کـه این احساس در شـما باقی بماند بعداً وادار خواهید شد کـه این نفرت و آزردگی را در خود از بین ببرید.

 

– طالع بینی مهر ویژه متولدین مرداد:

اینروزها، روزهای عجیبی برای شـما خواهد بود. انچه را کـه میخواهید، در محیط اطراف تان درمی یابید. ممکن اسـت اشتباهاتی از شـما سر بزند ولی حواستان باشد کـه در هر موقعیت جلوی اشتباه تان را بگیرید.

 

بـه ظاهر خوب افراد بسنده نکنید، بلکه باطن انها را دریابید. تلاش هاي‌ خودرا صرف کارهایی کنید کـه مفید باشد و بتوانید از حاصل انها بهره مند شوید. این‌که زندگی برای شـما تکراری شده، جمله اي بیهوده اسـت؛ چرا کـه عشق همواره زندگی را از یکنواختی خارج می کند. ممکن اسـت یک معامله پرسود انتظارتان را بکشد، از دستش ندهید. «او» خلاصه روزی می‌آید، البته همین روزها کـه نزدیک اسـت.

 

طالع بینی ماه مهر 1402 (طالع بینی ماهانه مهرماه)

بهترین طالع بینی هر ماه

 

– طالع بینی مهر ویژه متولدین شهریور:

می‌خواهی ،تمام آدمهای منفی زندگی ات را ببخشی و با نیکی کردن انها را بـه دوست تبدیل کنی.خرید وسایل جدید را بـه زودی شروع میکنی.می خواهي مسایل مالی رابا دید دیگری نگاه کنی،اما اهل حساب و کتاب نیستی.

 

اگر لازم اسـت از کسی کـه بتواند مشاوره هاي‌ خوبی بـه تو بدهد استفاده کن.هرگز برای دستیابی بـه اهدافت،قوانین را زیر پا نگذاشته اي و هر جایی میروی این حسن اخلاقت زبان زد خاص و عام اسـت.

 

افراد زیر دستت را مورد تحسین قرار بده،پس از مدتی خواهی دید کـه کارآیی انها بهتر خواهد شد. نیازهای ویژه اطرافیان و خانواده ات را درک کن.دراین ماه ،با استرس و عصبانیت برخورد نکن،زیرا نگرش هاي‌ مثبت خودرا از دست می‌دهی و احساسات منفی بر تو غلبه خواهند کرد.پیش داوری ها را کنار بگذار. کارهای اداری پیش آمده،کـه احتیاج بـه زمان دارند،..قدر ساعات خوشی را کـه با انها می گذرانی،بدان

 

– طالع بینی مهر ویژه متولدین مهر:

از کینه دست بردارید و بی خیال کدورت شوید. خنده را مانند گلی بر لب هایتان بنشانید کـه دوستی و نیکویی همانند پلی اسـت بـه دل دیگران. بـه آینه بنگرید و دل‌تان را همانند ان؛ صاف و بی غش کنید. بعد می‌بینید کـه آینه بـه شـما لبخند رضایت میزند.

 

زندگی فراز و نشیب هاي‌ زیادی دارد، بـه خود بیایید. گذشته را فراموش کنید و بـه آینده اي درخشان بنگرید، چون زندگی زیباست. در معامله مسکن همه ی موارد را درنظر بگیرید. او روزی از شـما کمکی خواست، اما شـما کاری نکردید، خب، حالا وقتش اسـت کـه جبران کنید، مگر چه اشکالی دارد… او همان‌ گونه چشم بـه راه شماست.

 

زمان، غنی ترین گنجینه هاست پس مراقب باشید زمان را از شـما نگیرند یا ان را از دست ندهید. با صداقت بـه زندگی تان گرما ببخشید و سعی کنید اشتباهات گذشته را تکرار نکنید. اگر قصد سفر دارید، بهتر اسـت ان را بـه بعد از انجام اموری کـه بـه شـما محول شده موکول کنید.

 

– طالع بینی مهر ویژه متولدین آبان:

این ماه باوجود این‌که می دانید باید کاری انجام دهید اما احتمالا بـه درستی نمیدانید کـه ان کار دقیقا چیست.ممکن اسـت این ماه تمرکزتان را از دست بدهید اما زیاد هم نگران این نیستید کـه نتوانید ان را دوباره بدست بیاورید ؛ بـه جای این‌که سعی کنید رویاهایتان را معقول جلوه دهید اجازه دهید انها بـه شـما نشان دهند کـه در دنیا چه کار باید بکنید.

 

دراین ماه مسئله این نیست کـه آیا اهداف جدیدتان تحقق مییابند یا نه! فقط اجازه دهید آن ها زندگی تان را بـه روش خودشان بسازند. شـما اغلب اجازه میدهید کـه فلسفه بافی بر شعور عادی تان برتری پیدا کند ولی اینکار میتواند این ماه شـما را بـه دردسر بیندازد.

 

– طالع بینی مهر ویژه متولدین آذر:

نیات بزرگ و مقاصد پرارزشی را در مدنظر دارید کـه انشاء الله بـه یکی یکی ان ها جامه عمل خواهید پوشانید بشرط ان کـه اولا «آغاز و میان و پایان» هر کار را خوب بسنجید و سبک و سنگین کنید و ثانیا از مشورت با کسانی کـه از شـما بصیرتر و خبیرتر هستند استفاده کنید. مدتی بـه فکر تغییر محیط زندگی افتاده کـه اگرچه سخت اسـت ولی شـما ان را انجام خواهید داد. از لحاظ محیط کاری نگرانی هائی دارید کـه قسمتی از این نگرانی ها بـه طرز «کار کردن» شـما مربوط می شود.

 

بـه کارتان و همکارانتان دلگرمی و خاطرجمعی بیشتری بدهید. اگر قصد سرمایه گذاری در هر موردی را دارید سعی کنید کـه فریب وعده ها و نویدهای سوء استفاده گران را نخورید و سرمایه خودرا از دست ندهید در نیمه دوم ماهی کـه شروع کرده اید احتمالا یک خبر خوش بـه شـما خواهد رسید. سفر کرده اي دارید کـه مقدمات سفر او فراهم شده و انشاءالله به زودی دیدار حاصل خواهد شد. مواظب سلامتی خودتان باشید حفظ برای این ماه شـما گفته اسـت .

 

– طالع بینی مهر ویژه متولدین دی:

شـما پیشرو هستید حتی اگر بسیار سنتی ودر برخی موارد بـه شیوه قدیمی و از مد افتاده باشید. اما هر شخصی و همیشه با شـما نبوده و رویکرد شـما اغلب دور اندیش بـه زندگی بوده اما بـه احتمال زیاد در حال تغییر.

 

با انرژی شگفت انگیزی کـه مشتری برای شـما بـه ارمغان می آورد شـما بـه دنبال وصل کردن کسی بـه خود هستید. و چگونه این شدنی اسـت؟ با یک سری ارتباطات تنگاتنگ و چشمگیری کـه بـه احتمال زیاد دراین ماه رخ می‌دهد. با این همه ی شـما بـه مقدار زیادی ارامش دست پیدا میکنید کـه خودرا آرامتر از همیشه در پوست خود خواهید یافت.

 

کسب و کار بلند مدت یا طرح پس انداز می تواند یک خبر ویژه برایتان باشد کـه باید بـه ان خيرمقدم بگویید. کسی سخاوتمندانه بـه سمت شـما می‌آید و باید وی را ملاقات کنید کـه زمان ان حوالی ۱۴ م ماه اسـت. پس کلاه خودرا سفت نگه دارید. اگر بـه دنبال سفر یا تعطیلات هستید بهتر اسـت ان را بـه ماه آینده موکول کنید.

 

– طالع بینی مهر ویژه متولدین بهمن:

چرا آن قدر با خودتان کلنجار می‌‌روید و مدام با دیگران برخورد نامناسب دارید. زندگی را سخت نگیرید کـه هرچه سخت‌گیر باشید، زندگی هم برای‌تان سخت خواهد گذشت. اهداف‌تان را گم کرده اید.

 

بازهم می‌‌توانید برای خود اهدافی تعیین کنید ودر جهت رسیدن بـه آن ها گام بردارید. کسالتی دارید کـه بـه امید خدا بـه زودی برطرف خواهد شد. فعلاً از این‌کـه چیزی را بـه زندگی خود اضافه یا کم کنید خودداری کنید کـه زمان مناسبی برای این تغییرات نیست. عده‌اي از خوش‌قلبی شـما می‌‌خواهند سوء استفاده کنند، بـه شدت مراقب باشید و با چشمانی باز بـه اطراف نگاه کنید و بی‌‌جهت بـه کسی خاطرجمعی نکنید.

 

برای تحقق آرزوی‌تان در تلاش هستید. دراین راهی کـه قدم گذاشته‌اید بـه سختی‌هایي برخورد می‌‌کنید کـه با تفکر و بدون عجله باید انها را از سر راه خود بردارید. برای برداشتن این موانع می‌‌توانید از خانواده و دوستان نزدیک‌تان کمک بگیرید ولی انها را زیاد از آرزویی کـه دارید مطلع نکنید. او همیشه بـه فکر شماست، شـما‌ چه‌‌طور؟

 

– طالع بینی مهر ویژه متولدین اسفند:

سرسختی شـما دراین دوره اوضاع را بدتر خواهد کرد. افکار منفی، اجازه ي تصمیم گیری درست بـه شـما را نمی‌دهد. طلاق در متولدین این ماه کمتر اتفاق میوفتد. سعی کنید اوضاع و شرایط بد زندگی را تغییر دهید. از نظر مالی شرایط بهتری نسبت بـه دوره هاي‌ قبل خواهید داشت.

 

هر چند کـه شغل خودرا از دست داده اید اما نباید نگران آینده باشید، شرایط اقتصادی بهتری در انتظار شـما اسـت. از نظر جسمی در شرایط خوبی بـه سر می‌برید و از بیماری اخیر اثری نیست.

 

برای خانواده بیش از حد توان در تلاش هستید. آینده ي فرزندان تان مهمتر از هر چیز دیگری اسـت. تمام تلاش خودرا می‌کنید، محیطی آرام در خانه داشته باشید. بـه تحصیلات فرزندان تان اهمیت زیادی می دهید. گاهی بیش از حد نگران انها هستید و این نگرانی باعث می شود، آزادی آن ها را سلب کنید. 

 

در پایان امیدواریم از این طالع بینی استفاده کرده باشید ؛ در پایین می‌توانید از دیگر طالع بینی هاي‌ ماه در پایین دیدن نمایید.

جدیدترین مطالب سایت