طالع بینی درخت ماه تولد

طالع بینی درخت ماه تولد

1 فروردين

 

درخت بلوط (شجاع)

 

طبعي قوي دارند، دلير و نيرومند هستند و در کارها بسيار سختگير و مستقل عمل مي کنند. حساس بوده و به تغيير علاقه اي ندارند. هميشه پايشان را روي زمين نگه مي دارند و اهل عمل هستند.

 

2 فروردين الي 11 فروردين

 

درخت فندق (غير عادي)

 

دلربا – بي صبر و بسيار فهيم هستند. مبارزي فعال براي جنبش هاي اجتماعي بوده محبوب و عاشقي دم دمي مزاج به حساب مي آيند. اين گروه شريکي بردبار و در قضاوت بسيار دقيق هستند.

 

12 فروردين الي 21 فروردين

 

درخت سماق کوهي (احساساتي)

 

پر از بشاشيت و خودخواه نيستند. جنب و جوش، ناآرامي و پيچيدگي ها را دوست دارند. هم وابسته و هم مستقل اند. سليقه خوبي داشته و هنرمندان احساساتي هستند. آنها مي توانند شريک خوبي براي زندگي باشند ولي متأسفانه قدرت بخشش آنها بسيار کم است.

 

22 فروردين الي 31 فروردين

 

درخت افرا (مستقل)

 

يک فرد معمولي نيستند. آنها پر از تخيل و ابتکارند ولي در عين حال خجالتي، محتاط و کم حرف هستند. اين گروه مغرور و داراي اعتماد به نفس بالايي هستند آنها تشنه تجربيات جديد بوده و در بعضي اوقات عصبي مي شوند. افراد اين دسته داراي پيچيدگي هاي فراوان بوده و از نعمت حافظه خوب برخوردار هستند. آنها به راحتي ياد مي گيرند که زندگي عشق پيچيده دارد ولي مي خواهند همواره تأثير گذار باشند.

 

1 ارديبهشت الي 10 ارديبهشت

 

درخت گردو (پر شور)

 

سخت گير عجيب و پر از تضاد بوده و اغلب خودخواه هستند. پرخاشجو و داراي عکس العمل هاي غير منتظره هستند. افراد اين گروه نجيب و داراي افقي گسترده اند که في البداهه عمل مي کنند. بلند پروازي آنها نامحدود بوده و هرگز انعطاف پذير نيستند. آنها شريکي دشوار و غير عادي بوده که اغلب دوستشان ندارند ولي همواره مورد تحسين قرار مي گيرند. بسيار حسود و احساساتي بوده و هرگز اهل مصالحه نيستند.

 

11 ارديبهشت الي 24 ارديبهشت

 

درخت سپيدار (بلاتکليف)

 

بسيار اهل تجمل به نظر مي رسند. خيلي اعتماد به نفس ندارند ولي وقتي لازم باشد از خود جرئت نشان مي دهند. آنها طالب محيطي گرم هستند. در انتخاب خود بسيار وسواس دارند و اغلب تنها هستند. اين گروه داراي طبعي هنرمندانه هستند و گرايشي به سمت فلسفه دارند. داراي سازماندهي خوبي است و در هر موقعيتي قابل اعتماد است و روابط را بسيار جدي مي گيرد.

 

25 ارديبهشت الي 3 خرداد

 

درخت شاه بلوط (صادق)

 

اين گروه سياستمداراني مادرزادي هستند. داراي توان بالا در قضاوت بوده و علاقه مند به تأثير گذاري بر روي ديگران هستند. اغلب فکر مي کنند که ديگران آنها را درک نمي کنند فقط يک بار عاشق مي شوند و براي پيدا کردن جفت خود دچار مشکلات زيادي مي شوند.

 

4 خرداد الي 13 خرداد

 

درخت زبان گنجشک (بلند پرواز)

 

پر نشاط و سر زنده و به ميزان بسيار زياد جذاب است. اين گروه از روي انگيزه آني و بدون فکر قبلي عمل مي کند، پافشاري در هر کاري از خصوصيات آنهاست. از انتظار واهمه اي ندارد. جاه طلب و باهوش و پر استعداد و علاقه مند به بازي با سرنوشت هستند اصولاً داراي تمايلات خودخواهانه و در عين حال بسيار قابل اعتماد و درستکار است آنها چون عاشقي محتاط اند که بعضي اوقات مغزش بر قلب حکم راني مي کند.

 

14 خرداد الي 23 خرداد

 

درخت آلش (خوش سليقه)

 

داراي زيبايي آرامش بخش بوده و همواره نگران وضع ظاهر خود هستند. خوش سليقه بوده و تا جايي که امکان دارد به خود سخت نمي گيرند همواره يک زندگي منظم و معقول را هدايت مي کنند. اين گروه به ندرت با احساسات خود خوشحال مي شوند و هميشه به دنبال مهرباني و آگاهي در يک شريک احساساتي هستند. اغل به مردم بدگمان بوده و هيچ وقت به تصميمات خود اعتماد ندارند. افراد اين دسته بسيار با وجدان هستند.

 

24 خرداد الي 2 تير

 

درخت انجير (حساس)

 

خيلي قوي و مستقل بوده و به تناقضات و حرف هاي نامربوط ميدان نمي دهند – زندگي را دوست دارند و همين طور خانواده – بچه ها و حيواناتشان را – شوخ طبع بوده و تنبلي و بطالت علاقه اي ندارند اين گروه داراي استعداد و هوش بالفطره هستند.

 

3 تير

 

درخت توس (الهام پذير)

 

با نشاط و خوش پوش مهربان و در عين حال متظاهر . افراط در هيچ کاري را دوست ندارند. از ابتذال متنفرند و زندگي در طبيعت و آرامش را دوست دارند. خيلي احساساتي نيستند. کمي بلند پرواز و پر از قوه تخيل هستند. از وجودي آرام و راضي کننده سود مي برند.

 

4 تير الي 13 تير

 

درخت سيب (عاشق)

 

اين افراد فريبنده، جذاب و سراسر پر از انرژي مثبت هستند. اهل خوش و بـِش، حادثه جو، حساس و هميشه عاشق اند. دوست دارند عاشق باشند و هميشه عاشقشان باشند. باوفا، زوجي پر محبت- بسيار بخشنده و پر استعداد و اصولاً براي امروز زندگي مي کنند – آنها فيلسوفاني با فکر آزاد هستند که داراي قوه تخيل بسيار بالا هستند.

 

14 تير الي 23 تير

 

درخت صنوبر (مرموز)

 

داراي سليقه اي غيرعادي و خوب بوده که تا حدي داراي گرايشات خودخواهانه هستند. اين افراد با نزديکان خود مدارا نموده و تا اندازه اي فروتن هستند. آنها خلاق، کله شق بوده و داراي دوستان بسيار زياد و بلند پروازي آنها بسيار زياد است اين دسته از مردم بسيار قابل اعتماد هستند.

 

24 تير الي 3 مرداد

 

درخت نارون (شريف)

 

داراي سرشتي مثبت بوده و با سليقه لباس مي پوشند علاقه اي به بخشيدن خطاهاي ديگران ندارند. همواره بشاش و علاقه اي به رهبري کردن دارند و دوست ندارند از کسي اطاعت کنند. شريکي صادق و مهربان اند که دوست دارند براي ديگران تصميم بگيرند – نجيب زاده – دست و دلباز و طبع خوبي براي شوخي دارند.

 

4 مرداد الي 13 مرداد

 

درخت سرو (با وفا)

 

قوي، عضلاني، سازگار و قانع به آنچه که زندگي به آنها مي دهد. خوشبين و خوشنود بوده و بسيار علاقه مند به پول و دانش هستند و از تنهايي متنفرند. عاشقي احساساتي اند که هرگز نمي توانند راضي گردند. بسيار مهربان بوده سرکش و بي دقتند و سريع خشمگين مي شوند.

 

14 مرداد الي 22 مرداد

درخت سپيدار (بلاتکليف)

بسيار اهل تجمل به نظر مي رسند. خيلي اعتماد به نفس ندارند ولي وقتي لازم باشد از خود جرئت نشان مي دهند. آنها طالب محيطي گرم هستند. در انتخاب خود بسيار وسواس دارند و اغلب تنها هستند. اين گروه داراي طبعي هنرمندانه هستند و به سمت فلسفه گرايش دارند. داراي سازماندهي خوبي است و در هر موقعيتي قابل اعتماد است و روابط را بسيار جدي مي گيرد.

 

 

23 مرداد الي 1 شهريور

 

درخت سدر (صميمي)

 

داراي زيبايي نادري هستند و مي دانند چگونه با محيط سازگار شوند – به تجملات علاقه دارند و از سلامتي خوبي برخوردارند. فردي خجالتي نهستند. غالباً ديگران را کمتر از خود مي بينند و داراي اعتماد به نفس بسيار بالايي هستند. مصمم و علاقه مند به گروه افرادي زبردست و داراي خوشبيني سالم هستند. همواره منتظر يک عشق واقعي اند و قادر به گرفتن تصميم هاي سريع هستند.

 

2 شهريور الي 11 شهريور

 

درخت کاج (منحصر به فرد)

 

به شراکت هاي موافق عشق مي ورزند. آنها مي دانند که زندگي را چگونه راحت بگيرند. بسيار فعال و طبيعت گرا هستند. اين گروه افرادي قابل اعتماد و اهل عمل هستند که به سادگي عاشق مي شوند ولي احساسات سريعاً او را مي سوزاند و تا زماني که ايده آل خود را نيابد همه چيز براي او نااميد کننده است. در روابط عاشقانه بايد مراقب قلب ساده و صميمي آنها بود که شکسته نشود.

 

 

12 شهريور الي 21 شهريور

 

درخت بيد مجنون (ماليخوليايي)

 

زيبا و پر از ماليخوليا. جذاب و بسيار وابسته به حس تلقين هستند. از هر چيز زيبا و پر سليقه ، خوششان مي آيد عاشق سفر بوده و مي توانند تحت تأثير قرار گيرند. آنها دم دمي مزاج صادق- خيالباف و بي قرارند ولي در عين حال پرتوقع و داراي بصيرتي بالا هستند. همواره رنج مي کشند ولي اغلب شريکي محکم پيدا مي کنند.

 

22 شهريور الي 31 شهريور

 

درخت ليموترش (دو دل)

 

آنچه را زندگي برايش مقرر ساخته خونسردانه مي پذيرد. از جنگيدن استرس و رنج کشيدن بيزار است و از تنبلي و بطالت خوشش نمي آيد. اين گروه اغلب ملايم و دل رحم بوده و براي دوستان خود بسيار وفادار هستند. با استعداد بوده ولي از پشتکار کمي برخوردار هستند و براي همين کمتر استعداد خود را به شکوفايي مي رسانند. اغلب در حال شکايت کردن بوده و از درجه حسادت بالايي برخوردارند.

 

1 مهر

 

درخت زيتون (خردمند)

 

عاشق خورشيد و گرما هستند. آنها افرادي معقول و متعادل بوده که از پرخاش و خشونت خود دوري مي کنند. بردبارند و بشاش و در صحنه هاي زندگي بسيار خونسرد رفتار مي کنند. اين گروه بسيار حساس بوده و فارغ از حسادت هستند. آنها عاشق مطالعه و شرکت کردن در جمع مردم خبره هستند.

 

2 مهر الي 11 مهر

 

درخت فندق (غيرعادي)

 

دلربا – بي صبر و خيلي فهيم هستند. مبارزي فعال براي جنبش هاي اجتماعي بوده محبوب و عاشقي دم دمي مزاج به حساب مي آيند. اين گروه شريکي بردبار و در قضاوت بسيار دقيق هستند.

 

12 مهر الي 21 مهر

 

درخت سماق کوهي (احساساتي)

 

پر از بشاشيت و داراي موهبت خودخواه نبودن هستند. جنب و جوش ناآرامي و پيچيدگي ها را دوست دارند. هم وابسته و هم مستقل اند. سليقه خوبي داشته و هنرمندان احساساتي هستند. آنها مي توانند شريک خوبي براي زندگي باشند که متأسفانه قدرت بخشش آنها بسيار کم است.

 

22 مهر الي 1 آبان

 

درخت افرا (مستقل)

 

يک فرد معمولي نهستند. آنها پر از تخيل و ابتکارند ولي در عين حال خجالتي و محتاط و کم حرف هستند. اين گروه مغرور و داراي اعتماد به نفس بالايي هستند آنها تشنه تجربيات جديد بوده که در بعضي اوقات عصبي مي شوند. افراد اين دسته داراي پيچيدگي هاي فراوان بوده و از نعمت حافظه خوب برخوردار هستند. آنها به راحتي ياد مي گيرند که زندگي عشق پيچيده دارد ولي مي خواهند همواره تأثير گذار باشند.

 

2 آبان الي 20 آبان

 

درخت گردو (پر شور)

 

سختگير عجيب و پر از تضاد بوده و اغلب خودخواه هستند. پرخاشجو داراي عکس العمل هاي غير منتظره هستند. افراد اين گروه نجيب و داراي افقي گسترده هستند که في البداهه عمل مي کنند. بلند پروازي آنها نامحدود بوده و هرگز انعطاف پذير نيستند. آنها شريکي دشوار و غيرعادي بوده که اغلب دوستشان ندارند ولي همواره مورد تحسين قرار مي گيرند. بسيار حسود و احساساتي بوده و هرگز اهل مصالحه نيستند.

 

21 آبان الي 30 آبان

 

درخت شاه بلوط (صادق)

 

اين گروه سياستمداراني مادرزادند داراي توان بالا در قضاوت بوده و علاقه مند به تأثير گذاري بر روي ديگران هستند. اغلب فکر مي کنند که ديگران آنها را درک نمي کنند فقط يک بار عاشق مي شوند و براي پيدا کردن جفت خود دچار مشکلات زيادي مي شوند.

 

1 آذر الي 10 آذر

 

درخت زبان گنجشک (بلند پرواز)

 

پر نشاط و سر زنده و به ميزان بسيار زياد جذاب است. اين گروه از روي انگيزه آني و بدون فکر قبلي عمل مي کند، پافشاري در هر کاري از خصوصيات آنهاست. از انتظار واهمه اي ندارد. جاه طلب و باهوش و پر استعداد و علاقه مند به بازي با سرنوشت هستند اصولاً داراي تمايلات خودخواهانه و در عين حال بسيار قابل اعتماد و درستکار است آنها چون عاشقي محتاط اند که بعضي اوقات مغزش بر قلب حکمراني مي کند.

 

11 آذر الي 20 آذر

 

درخت آلش (خوش سليقه)

 

داراي زيبايي آرامش بخش بوده و همواره نگران وضع ظاهر خود هستند. خوش سليقه بوده و تا جايي که امکان دارد به خود سخت نمي گيرند همواره يک زندگي منظم و معقول را هدايت مي کنند. اين گروه به ندرت با احساسات خود خوشحال مي شوند و هميشه به دنبال مهرباني و آگاهي در يک شريک احساساتي هستند. اغلب به مردم بد گمان بوده و هيچ وقت به تصميمات خود اعتماد ندارند. افراد اين دسته بسيار با وجدان هستند.

 

21 آذر الي 30 آذر

 

درخت انجير (حساس)

 

خيلي قوي و مستقل بوده و به تناقضات و حرف هاي نامربوط ميدان نمي دهند – زندگي را دوست دارند و همين طور خانواده – بچه ها و حيواناتشان را – شوخ طبع بوده و تنبلي و بطالت علاقه اي ندارند اين گروه داراي استعداد و هوش بالفطره هستند.

 

1 دي

 

درخت راش (خلاق)

 

داراي سليقه خوب و داراي قدرت سازماندهي بسيار بالايي در زندگي و شغل خود هستند. هميشه نگران وضعيت ظاهري خود هستند آنها رهبران خوبي هستند که غالباً ريسک هاي غير ضروري انجام نمي دهند. اين گروه به تناسب اندام خود از طريق رژيم، ورزش و غيره بسيار علاقه مندند.

 

2 دي الي 10 دي

 

درخت سيب (عاشق)

 

اين افراد فريبنده، جذاب و سرارسر پر از انرژي مثبت هستند. اهل خوش و بش حادثه جو حساس و هميشه عاشق اند. دوست دارند عاشق باشند و هميشه عاشقشان باشند. با وفا زوجي پر محبت- بسيار بخشنده و پر استعداد و اصولاً براي امروز زندگي مي کنند – آنها فيلسوفاني با فکر آزاد هستند که داراي قوه تخيل بسيار بالا هستند.

 

11 دي الي 21 دي

 

درخت صنوبر (مرموز)

 

داراي سليقه اي غير عادي و خوب بوده که تا حدي داراي گرايشات خودخواهانه هستند. اين افراد با نزديکان خود مدارا نموده و تا اندازه اي فروتن هستند. آنها خلاق، کله شق بوده و داراي دوستان بسيار زياد و بلند پروازي آنها بسيار زياد است اين دسته از مردم بسيار قابل اعتماد هستند.

 

22 دي الي 4 بهمن

 

درخت نارون (شريف)

 

داراي سرشتي مثبت بوده و با سليقه لباس مي پوشند علاقه اي به بخشيدن خطاهاي ديگران ندارند. همواره بشاش و علاقه اي به رهبري کردن دارند و دوست ندارند از کسي اطاعت کنند. شريکي صادق و مهربانند که دوست دارند براي ديگران تصميم بگيرند – نجيب زاده – دست و دلباز و طبع خوبي براي شوخي دارند.

 

5 بهمن الي 14 بهمن

 

درخت سرو (با وفا)

 

قوي، عضلاني سازگار و قانع به آنچه که زندگي به آنها مي دهد. خوشبين و خوشنود بوده و بسيار علاقه مند به پول و دانش هستند و از تنهايي متنفرند. عاشقي احساساتي اند که هرگز نمي توانند راضي گردند. بسيار مهربان بوده سرکش و بي دقت اند و سريع خشمگين مي شوند.

 

15 بهمن الي 19 بهمن

 

درخت سپيدار (بلاتکليف)

 

بسيار اهل تجمل به نظر مي رسند. خيلي اعتماد به نفس ندارند ولي وقتي لازم باشد از خود جرئت نشان مي دهند. آنها طالب محيطي گرم هستند. در انتخاب خود بسيار وسواس دارند و اغلب تنهاست. اين گروه داراي طبعي هنرمندانه هستند و گرايشي به سمت فلسفه دارند. داراي سازماندهي خوبي است و در هر موقعيتي قابل اعتماد است و روابط را بسيار جدي مي گيرد.

 

20 بهمن الي 29 بهمن

 

درخت سدر (صميمي)

 

داراي زيبايي نادري هستند و مي دانند چگونه با محيط سازگار شوند – به تجملات علاقه دارند و از سلامتي خوبي برخوردارند. فردي خجالتي نيستند. غالباً ديگران را کمتر از خود مي بينند و داراي اعتماد به نفس بسيار بالايي هستند. مصمم و علاقه مند به گروه افرادي زبردست و داراي خوشبيني سالم هستند. همواره منتظر يک عشق واقعي اند و قادر به گرفتن تصميم هاي سريع هستند.

 

30 بهمن الي 9 اسفند

 

درخت کاج (منحصر به فرد)

 

به شراکت هاي موافق عشق مي ورزند. آنها مي دانند که زندگي را چگونه راحت بگيرند. بسيار فعال و طبيعت گرا هستند. اين گروه افرادي قابل اعتماد و اهل عمل اند که به سادگي عاشق مي شوند ولي احساسات سريعاً او را مي سوزاند و تا زماني که ايده آل خود را نيابد همه چيز براي او نااميد کننده است. در روابط عاشقانه بايد مراقب قلب ساده و صميمي آنها بود که شکسته نشود.

 

10 اسفند الي 19 اسفند

 

درخت بيدمجنون (ماليخوليايي)

 

زيبا و پر از ماليخوليا. جذاب و بسيار وابسته به حس تلقين هستند. از هر چيز زيبا و پر سليقه خوششان مي آيد عاشق سفر بوده و مي توانند تحت تأثير قرار گيرند. آنها دم دمي مزاج، صادق- خيالباف و بي قرارند ولي در عين حال پرتوقع و داراي بصيرتي بالا هستند. همواره رنج مي کشند ولي اغلب شريکي محکم پيدا مي کنند.

 

23 الي 29 اسفند

 

درخت ليموترش (دو دل)

 

آنچه را زندگي برايش مقرر ساخته خونسردانه مي پذيرد. از جنگيدن استرس و رنج کشيدن بيزار است و از تنبلي و بطالت خوشش نمي آيد. اين گروه اغلب ملايم و دل رحم بوده و براي دوستان خود بسيار وفادار هستند. با استعداد بوده ولي از پشتکار کمي برخوردار هستند و براي همين کمتر استعداد خود را به شکوفايي مي رسانند. اغلب در حال شکايت کردن بوده و از درجه حسادت بالايي برخوردارند.

 

( اين مطلب تنها جنبه سرگرمي دارد )

 

جدیدترین مطالب سایت