معمای جالب فتیله ها و آزمایش سوختن

معمای جالب فتیله ها و آزمایش سوختن
معمای جالب فتیله ها و آزمایش سوختن
 
معما حل کنید و هوش و دقت خود را بسنجید.

2 فتیله داریم… یکی بلند و با عرض کم (فتیله شماره 1) و دیگری کوتاهتر و با قطر زیاد (فتیله شماره 2)  که هیچ کدام در عرض ها هم طراز نیستند ( منظور اینکه بعضی قسمتها عرض کمتر و بعضی قسمتها عرض بیشتر دارد یعنی ما نمی توانیم آنها را با برش دادن به قسمتهای مساوی تقسیم کنیم  ).

 

معمای جالب فتیله ها و آزمایش سوختن

معمای فتیله ها و آزمایش سوختن با جواب

 

ما می دانیم که هر کدام از فتیله ها پس از روشن شدن در مدت ( یک ساعت ) سوختن تمام می شوند .

آزمایش سوختن ؟؟؟

حال به ما گفته ان که با کمک این فتیله ها  و بدون استفاده از ساعت و یا هر وسیله دیگر نشان دهنده زمان ، و فقط با استفاده از کبریت   ، به مدت زمان یک ربع (15 دقیقه ) آزمایش سوختن را انجام دهیم .

منظور اینکه چطور زمان 15 دقیقه را با این فتیله ها انجام دهیم ؟

آیا شما می توانید چنین کاری را انجام دهید ؟

مسئله 100% جواب دارد …

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

جواب معمای فتیله ها و آزمایش سوختن:
ابتدا یکی از فتیله ها را از دو طرف روشن می کنیم  و دیگری را از یک طرف همزمان با ان روشن می کنیم .

وقتی که دو سر روشن فتیله به هم برسند نیمی از یک ساعت (نیم ساعت ) سپری شده است .

در این لحظه فتیله ای که یک طرف آنرا روشن کرده بودیم خاموش می کنیم .

بعد از این مرحله دوباره این فتیله را این بار از 2 طرف روشن می کنیم و آزمایش را شروع می کنیم .

زمانیکه 2 طرف روشن به هم رسیدند نصف نیم ساعت ( یک ربع ) سپری شده است .

منبع:mathgroup.blogfa.com

 

معما و تست هوش

معمای جالب قهوه خانه

معمای دره مرگ حل شد !

 

جدیدترین مطالب سایت