معمای جالب فاصله دو کاکتوس

معمای جالب فاصله دو کاکتوس

معمای جالب فاصله دو کاکتوس معمایی است که باید برای حل آن تفکر زیادی به خرج داد.

به تصویر بالا دقت کنید.

اگر خطوط نقطه‌چین از بالای هر کاکتوس به پایین کاکتوس دیگر کشیده شده باشند، محل تقاطع دو خط نقطه‌چین، ۵۰ سانتی‌متر از زمین فاصله خواهد داشت. با توجه به این توضیح فاصله کاکتوس‌ها (نقطه A تا نقطه B) از یکدیگر چقدر است؟

 

1: ۲۰۰ سانتی‌متر
2: هر فاصله‌ی بالای ۵۰ سانتی‌متر می‌تواند پاسخ سوال باشد.
3: ۵۰ سانتی‌متر
4: محل قرارگیری کاکتوس‌ها اهمیتی ندارد، فاصله‌ی محل تقاطع همواره ۵۰ سانتی متر است.

 

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

 

پاسخ معمای کاکتوس ها:
با توجه به تصویر و توضیحات بیان شده، پاسخ معما برابر با گزینه ۴ است.

 

معمای دره مرگ حل شد !

معمای جنجالی تاریخ تولد و پاسخ آن

معمای اشکال با جواب

معمای مکعب روبیک و حل آن

جدیدترین مطالب سایت