پیرترین دوقلوهای به هم چسبیده دنیا (عکس)

پیرترین دوقلوهای به هم چسبیده دنیا (عکس)

این مردان دوقلوی به هم چسبیده پیرترین دوقلوهای به هم چسبیده دنیا می باشند. این دو برادر که از ناحیه شکم به هم چسبیده هستند و تا کنون پزشکان نتوانستند آن ها را از هم جدا کنند . آنها با سختی های فراوان با خوشحالی و با رویایی همیشگی این که روزی از هم جدا می شوند زندگی می کنند ! این دو برادر دوقلود دراوهایو زندگی می کنند.

 

پیرترین دوقلوهای به هم چسبیده دنیا (عکس)

پیرترین دوقلوها

پیرترین دوقلوهای به هم چسبیده دنیا (عکس)

دوقلو های پیر

پیرترین دوقلوهای به هم چسبیده دنیا (عکس)

پیرترین دوقلوهای به هم چسبیده دنیا

پیرترین دوقلوهای به هم چسبیده دنیا (عکس)

 

این مرد بلندترین ناخن های دنیا را دارد + عکس

جان به لب شدن عروس توسط داماد شیطون (عکس)

اندام باورنکردنی دختری پس از کاهش وزن 350 کیلویی + عکس

جدیدترین مطالب سایت