علاقه عجیب یک جغد به سر مردم + تصاویر

علاقه عجیب یک جغد به سر مردم + تصاویر

 

یک جغد عجیب در یکی از شهرهای هلند با حرکات عجیب خود باعث مشهور شدن شده است . این جغد علاقه خاصی به سر مردم دارد !

 

جغد عجیب و غریب هلندی در شهر کوچک Noordeinde توانسته با کار های خود به مقدار قابل توجهی از شهرت دست پیدا کند. این جغد علاقه شدیدی دارد که بر روی سر مردم این شهر بنشیند و کمی با آنها هم سفر شود!

 

علاقه عجیب یک جغد به سر مردم + تصاویر

 

جغد عاشق

 

علاقه عجیب یک جغد به سر مردم + تصاویر

 

جغدی عاشق سر مردم

 

علاقه عجیب یک جغد به سر مردم + تصاویر

 

جغد مزاحم

 

علاقه عجیب یک جغد به سر مردم + تصاویر

 

جغد ترسناک

 

علاقه عجیب یک جغد به سر مردم + تصاویر

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

 

جدیدترین مطالب سایت