دلایل افریدن زن ها ! (طنز)

دلایل افریدن زن ها ! (طنز)

دلایل افریدن زن ها ..

 

*خدا ميدونست كه آدم يادش ميره آشغالا رو بيرون ببره

 

*خدا مي دونست ادم ،آدم بشو نيست

 

*خدا ميدونست كه مانند يك باغبون ، آدم براي پيدا كردن ابزارهاش نياز به كمك داره

 

* خدا نگران بود که آدم در باغ عدن گم بشه چون اهل پرسيدن آدرس نبود.

 

*خدا ميدونست يه روزي آدم نياز داره يک کسي کنترل تلويزيون رو بهش بده.

 

*خدا ميدونست که آدم هيچ وقت خودش وقت دکتر نميگيره!

 

*خدا ميدونست اگه برگ انجير آدم تموم بشه، هيچ وقت خودش براي خودش يکي ديگه نميخره. …

 

*خدا ميدونست كه آدم به كسي براي مقصر دونستش براي موضوع سيب يا هر چيز ديگري نياز داره

 

* همونطور كه درانجيل آمده است : براي يك مرد خوب نيست تنها بماند

 

و به عنوان دليل شمار ه يك

 

* خدا به آدم نگاه كرد و گفت : من بهتر از اين هم مي تونم خلق كنم….

 

تهیه و تنظیم : بخش سرگرمی تالاب

 

 

جدیدترین مطالب سایت