جمله های عاشقانه فروردین ماه

مجموعه : عاشقانه
جمله های عاشقانه فروردین ماه

جمله های عاشقانه فروردین ماه 

دست نخورده ترين احساساتم را

براى روز مباداى عشق تو در دلم احتكار كرده ام…

 

جمله های عاشقانه فروردین ماه 

 

آغوش گرمم باش…

بگذار فراموش کنم لحظه هايى را که در سرماى بى کسى لرزيدم

 

جمله های عاشقانه فروردین ماه 

 

تاریک باد…

خانه ی مردی که…

نمی جنگد برای زنی که دوستش دارد!

 

جمله های عاشقانه فروردین ماه 

 

تو میروی …

اما بدان چیزی عوض نمی شود

پای ما تا ابد گیر است …

من و تو

شریک جرم یک مشت خاطره ایم …

 

جمله های عاشقانه فروردین ماه 

 

سر به کدام راه بگذارم از این دلتنگی ؟

راه پیراهنت کاش …

 

جمله های عاشقانه فروردین ماه 

 

دل شوریده ام افتاده در بند/ بنالم با دل شوریده تا چند؟

من و یعقوب هر دو گریه کردیم/ من از فرزند مَردُم ، او ز فرزند

 

جمله های عاشقانه فروردین ماه 

 

هیچ اتفاقی در این عکس ها خوب نمی افتد

وقتی تو پشت دوربین ایستاده ای

 

جمله های عاشقانه فروردین ماه 

 

مهــربــان مــن …

هــر روز بـه خـورشیـد مـی سپـارمـت تـا مبـادا بـه سـایـه غـم گرفتـار شـوی …

 

جمله های عاشقانه فروردین ماه 

 

من از تمام دنیـــا …

فقط آن دایـــره ی مشکے چشمـــان تـــو را میخواهم ..،

وقتے که در شفافیتش ……..

بازتاب عکس خـــودم را میبینم …!!

 

جمله های عاشقانه فروردین ماه 

 

روزهای بعد از تو را هرگز نخواهم شمرد

تا همیشه بگویم : همین دیروز بود…

 

جمله های عاشقانه فروردین ماه 

 

تو … تکه ای از من نیستی ،

تمام منی …

نباشی تمام میشوم…

 

جمله های عاشقانه فروردین ماه 

 

خـــراب شــود

کــافه ای که عــطرت را سِـــرو می کنــد

” هنــوز “

 

جمله های عاشقانه فروردین ماه 

 

بالاتر از عشق عادت است …

هیچگاه کسی را که به تو عادت کرده ” رها نکن “

 

جمله های عاشقانه فروردین ماه 

 

بي “تو”

حتي “باران” هم

بوي تشنگي ميدهد….

 

جمله های عاشقانه فروردین ماه 

 

دنیای بدون تو

شباهت عجیبی با این غروب های لعنتی دارد

دلگـــــــــــــــــــــــــیر ، دلگـــــــــــــــــــــــــیر ، دلگـــــــــــــــــــــــــیر

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

جدیدترین مطالب سایت