زندگی زیبا (عکس)

مجموعه : عاشقانه
زندگی زیبا (عکس)

باید زندگی را آسان گرفت تا زیبا شود.

 

زندگی زیباست …

و هر روزش آغازی دوباره

برای استفاده از فرصت ها و جبران گذشته..

 

زندگی زیبا (عکس) 

زندگی زیباست

به سادگی و لطافت شبنمی نشسته بر برگی سبز …

و با اندکی زبری به زبری حاشیه های برگ  رُز ….

و اما با دور نمایی زیبا و فراموش نشدنی

با صحنه های رنگارنگ و دل نشینش …

بی سایه .. بی غم

 

 زندگی زیبا (عکس)

 

 

و با اندکی پستی و بلندی …

کسی چه می داند ؟

همیشه انگونه که میخواهیم نیست …

و هرچه میخواهیم به دست نمی آید …

هجران ها هم حکمتی دارند ..

 

 

اما زندگی همچنان زیباست ..

 

زندگی زیبا (عکس) 

می توان  خاطراتی خوب در ذهن حک کرد

و باقی را دور ریخت ….

یاد و خاطره زیبایی های زندگی تا پایان عمر نشاط و سرزندگی به دنبال دارد

 

 

پاییز را هم می توان زیبا دید

نگو خزان است و زردی ..

اتفاقات هم حکمت خاص خود را دارند ..

همانطور که شاخه های خشک مجموع صدای دل نشین ِ قدم هایمان رامی سازند…

خش خش برگ ها هم زیباست

اگر بخواهیم..

زندگی زیبا (عکس) 

 

مشکل همیشه هست . نگاه ماست که به آن قیمت و تخفیف می دهد

باید دید و نگرش عوض شود

نگاه کردن از قابی دیگر به زندگی هم جذابیت و سودمندی اثر بخشی را

برایمان به ارمغان می آورد

این راهی ست برای غلبه بر مشکلات و نهایت پیروزی و شادکامی

 

 

گاه باید مسیر خود را عوض کنیم

همیشه یک راه پاسخگو نیست

جرئت انتخاب روشی جدید را داشته باشیم

شاید اینگونه پیروز شدیم …

راه های حل مشکلات زیاد است و

همه کلیدی به دستمان خواهند داد

زندگی زیبا (عکس) 

 

و البته به شرط آن که ریسمان امید و هدفهایمان

گسیخته نشود …

 

بپذیریم که مسئول اعمالمان خودمان هستیم

و خالق ِ یکتا,  بی حساب و کتاب ما را رها نخواهد کرد

و نظاره گر و دست گیر ما ست

تنهایمان نمیگذارد

چه در سختی

و چه شادی

 

و بدانیم هرچه انجام میدهیم ثبت خواهد شد ..

زندگی زیبا (عکس) 

 

و خوبی و نیکی کردن را فراموش نکنیم..

 

آری اینگونه است رسیدن به اوج ..

باید بخواهیم

نهراسیم

بتوانیم

ببینیم

تلاش کنیم

فردا را بخواهیم

 از گذشته به جز تجربیاتش ما بقی را دور ریزیم

 

زندگی زیبا (عکس) 

آری

زندگی با همه سختی ها و مشکلاتش

باز هم زیباست

رنگارنگ و شیرین

همچون …

 

مطالب مرتبط: