تعدادی از ضرب المثل های آلمانی

مجموعه : ضرب المثل ها
تعدادی از ضرب المثل های آلمانی

ضرب المثل آلمانی : یک دروغ تبدیل به راست می شود وقتی که انسان باورش کنید.

 

ضرب المثل آلمانی : بهترین توبه، خودداری از گناه است.

 

ضرب المثل آلمانی : اگر می خواهی قوی باشی نقاط ضعف خود را بدان.

 

ضرب المثل آلمانی : بسیاری از افراد در موقعی که برنده می شوند می بازند و بسیاری دیگر وقتی که می بازند، برنده می شوند.

 

ضرب المثل آلمانی : خالی ترین ظرفها، بلندترین صداها را می دهد.

 

ضرب المثل آلمانی : برای مرد گرسنه ساعت هر چند بخواهد باشد هنگام ظهر است.

 

ضرب المثل آلمانی : هر چه قفس تنگ تر باشد، آزادی شیرین تر خواهد بود.

 

تعدادی از ضرب المثل های آلمانی

 

ضرب المثل آلمانی : گاهی دروغ همان کار را می کند که یک چوب کبریت با انبار باروت می کند .

 

ضرب المثل آلمانی : بهتر است دوباره سؤال کنی تا اینکه یکبار راه اشتباه بروی .

 

ضرب المثل آلمانی : زمان دوای خشم است.

 

ضرب المثل آلمانی : عشقی که توأم با حسادت نباشد دروغی است .

 

ضرب المثل آلمانی : در برابر آن کس که عسل روی زبان دارد ، از کیف پولت محافظت کن .

 

ضرب المثل آلمانی : روزیکه صبر در باغ زندگیست بروید به چیدن میوۀ پیروزی امیدوار باشید .

 

ضرب المثل آلمانی :  تملق سم شیرین است .

 

ضرب المثل آلمانی : به امید شانس نشستن همان و در بستر مرگ خوابیدن همان.

 

ضرب المثل آلمانی : سند پاره می شود ، ولی قول پاره نمی شود .

 

ضرب المثل آلمانی : کمی لیاقت ، جوهر توانایی در موفقیت است .

 

ضرب المثل آلمانی : زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبۀ خرابه هم زندگی می کنند .

 

ضرب المثل آلمانی : کسیکه در خود آتش ندارد نمی تواند دیگران را گرم کند .

 

ضرب المثل آلمانی : افتادن در گل و لای ننگ نیست ، ننگ در این است که در همانجا بمانی .

 

ضرب المثل آلمانی : بدون دوستان به سر بردن بدتر از داشتن دشمنان است.

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

منبع:finglish.blogfa.com

جدیدترین مطالب سایت