ساختمان نامه های عشق در آلمان + تصاویر

ساختمان نامه های عشق در آلمان + تصاویر

این ساختمان زیبا ایده هنرمند آلمانی است که از نامه های عاشقانه ساخته شده است. HA Schult هنرمندی آلمانی است که آثار خود را با استفاده از مواد دورریختنی در ابعاد بزرگ می سازد تا هنر مفهومی خود را را در زندگی روزمره وارد کند و توجه همگان را به مصرف گرایی جامعه غرب جلب کند.

 

او در سال 2001 فراخوانی برای جمع آوری نامه های عاشقانه داد، و پس از مدتی بیش از 150/000 نامه عاشقانه دریافت کرد. و از 35 هزارتای آن، برای پوشاندن ساختمان اداره پست برلین، استفاده کرد. هدف این هنرمند آلمانی، یادآوری حس شیرین نوشتن و دریافت کردن نامه های عاشقانه، پیش از اختراع ایمیل است.

 

ساختمان نامه های عشق در آلمان + تصاویر

ساختمان عشق

ساختمان نامه های عشق در آلمان + تصاویر

ساختمان نامه عشاق

ساختمان نامه های عشق در آلمان + تصاویر

عکس های ساختمان عشق

ساختمان نامه های عشق در آلمان + تصاویر

ساختمان زیبا

ساختمان نامه های عشق در آلمان + تصاویر

برلین

ساختمان نامه های عشق در آلمان + تصاویر

نامه عشق

ساختمان نامه های عشق در آلمان + تصاویر

 

اقدام زیبای پیرمرد ایرانی، ساخت پل رایگان (عکس)

ماجرای جالب دو دختر که باهم دوست شدند

مراسم عجیب زشت کردن عروس در بلغارستان (عکس)

کار زیبای مهماندار جذاب هواپیما در کمک به مرد معلول (عکس)

جدیدترین مطالب سایت