مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 29 فروردین 1397

تعبیر خواب آرایشگاه | تعبير خواب آرایشگاه به روايت لیلا برایت

تعبیر خواب آرایشگاه | تعبير خواب آرایشگاه به روايت لیلا برایت

اگر در خواب ببینید به آرایشگاه میروید یا در آرایشگاه آرایش میکنید و مو هاي خودرا کوتاه یا صورتتان را آرایش میکنید تعبیر آن چیست؟

تعبير خواب آرایشگاه به روايت آنلی بیتون

* دیدن آرایشگاه در خواب، علامت آن است که بادقت و تلاش خود به پیروزی دست خواهید یافت.

* اگر دختری خواب آرایشگاه ببیند، علامت آن است که بر ثروت او اندگی افزوده خواهد شد.

* دیدن آرایشگر در خواب، برای یک زن علامت آن است که از طرف خانواده به موقع سرزنش خواهد شد .

* اگر زنی خواب ببیند موهایش را در آرایشگاه رنگ می‌کند، علامت آن است که دشمنان می کوشند به آبروی او خدشه وارد سازند، اما او با احتیاط از دام آن ها می گریزد.

* اگر زنی خواب ببیند موهایش را آرایشگری درست می‌کند، علامت آن است که با هر وسیله اي سعی میکند نظر مردم رابه خواسته هاي‌ خود جلب کند و به جستجوی کارهایی جزیی خواهد رفت.

* دیدن آرایشگاه در خواب، نشانگر آن است که اگر کمى دقت و تلاش کنید، پیروزى‏هاى بزرگى در زندگى نصیب شما خواهد شد.


حتماً بخوانید:  تعبیر خواب


تعبير خواب آرایشگاه درکتاب سرزمین رویاها

– به آرایشگاه میروید: در حال حاضر موفق نیستید ولی در آینده به سبب کاری که میکنید به موفقیت و شهرت میرسید.
– با یک دوست به آرایشگاه میروید: دوستان بشما حسد میبرند.
– فقط به موهایتان مدل میدهید: به سفر خواهید رفت.
– موهایتان را طلایی می کنید: از کارهایتان پشیمان خواهید شد
– موهاینان را سیاه می کنید: یک راز کشف میشود.

– موهاینان را حنایی می کنید: یک دوست را از دست می دهید.
– موهایتان را بلوطی می کنید: موفقیت شما به تاخیر میوفتد
– رنگ موهایتان را از بین می برید « دکلره میکنید »: درآمد بسیار خوبی خواهید داشت.
– دخترتان رابه آرایشگاه می برید: خبر های خوش از راه دور می رسد.

– سلمانی برای شما یک کلاه گیس می سازد: یک خطر در نزدیکی شماست.
– شما آرایشگر هستید: موفقیت بزرگی نصیبتان می‌شود.
– موهایتان را بوسیله آرایشگر کوتاه می کنید: در معامله اي سودهای بزرگ نصیبتان می‌شود.
– آرایشگر ریشتان را می تراشد: ضرر مالی.

تعبیر خواب آرایشگاه | تعبير خواب آرایشگاه به روايت لیلا برایت

تعبير خواب آرایشگاه به روايت لیلا برایت

اگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصلاح هستید، دلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت و ضررى بزرگ خواهید شد.

اصلاح کردن در آرایشگاه

لیلا برایت میگوید: اگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصلاح هستید، دلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت و ضرری بزرگ خواهید شد.

دیدن رفتن به آرایشگاه در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

به آرایشگاه میروید: در حال حاضر موفق نیستید ولی در آینده به سبب کاری که میکنید به موفقیت و شهرت میرسید.

با یک دوست به آرایشگاه میروید: دوستان بشما حسد میبرند.

فقط به موهایتان مدل می دهید: به سفر خواهید رفت.

دخترتان رابه آرایشگاه می برید: خبر های خوش از راه دور

سلمانی برای شما یک کلاه گیس می‌سازد: یک خطر در نزدیکی شماست.

گروه سرگرمی تالاب

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت