مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 15 مهر 1397

تعبیر خواب اسباب بازی | تعبیر خواب انواع اسباب بازی

تعبیر خواب اسباب بازی | تعبیر خواب انواع اسباب بازی

تعبیر خواب اسباب بازی

تعبیر خواب جالب در مورد اسباب بازی را می توانید با تعبیر های مختلف در اینجا بخوانید.

اسباب بازی در خواب نشانه چه چیزی میباشد ؟

– تعبیر خواب اسباب بازی منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب طناب بازي مي کنيد خوابتان بشما مي گويد از کاري که توفيق حاصل نکرده ايد منصرف شويد و تکرار نکنيد چون هر قدر بدويد باز در جاي اوليه خواهيد بودو جز خستگي چيزي براي شما باقي نمي گذارد.

اسباب بازي های مکانيکي عموما نيرنگ و فريب هستند چه کسي بشما بدهد و چه شما به کسي هديه کنيد.

اگر خودرا در يک فروشگاه اسباب بازي ديديد در آينده نزديک عده ای گرد شما را مي گيرند که مي خواهند شما رابه انجام کاري وا دارند که ان عمل سود بخش نيست.

اگر در خواب عروسکي داريد گوياي ان است که به قدر کفايت براي انجام کار مهمي که پيش روي شما قرار گرفته نه اعتقاد داريد و نه اراده .

اگر عروسک به کسي مي دهيد خواب شما مي گويد به نيرنگ و فريب متوسل مي شويد و کاري مي کنيد که براي شما مي تواند دل خوش کننده باشد اما براي ديگري بي محتوا و پوچ است.

اگر دختر جواني هستيد ودر خواب عروسک ديديد نشان ان است که عشقي در مسير زندگي شما پيدا مي شود و چنانچه زن جواني هستيد صاحب فرزند مي شويد يا ضمير نا خودآگاه تان ضرورت وجود يک فرزند را تذکر مي دهد.

اسباب بازيهاي ديگر با توجه به نوع ان ها مي توانند تعبير و معاني مختاف داشته باشد. اسب بازيچه چوبي خودکامگي و غرور است که موجب تخفيف شان شما مي شود.

آتيانوس مي گفت در دختران و پسران جوان اشتياق به ازدواج و تشکيل کانون خانوادگي به صورت اسباب بازي و به خصوص عروسک در خواب تجسم مي يابد.حيوانات بخصوص حشرات مدل و بازيچه که غالبا از پلاستيک ساخته مي شود رنجي است که از نيش زبان مردم مي بريد.

– تعبیر خواب دیدن اسباب بازی از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

اگر در خواب ببینید که اسباب بازی ها رابه کسی می‌دهید، بیانگر این است شما رابه نیکی می شناسند.

اگر در خواب ببینید در حال بازی کردن در قلعه بادی در خوابتان بیانگر نبود ثبات در زندگی تان است. شما در زندگی تان تمرکز ندارید.

اگر در خواب ببینید در حال بازی کردن با اسباب بازی در خوابتان نمادی از کودکی، خوشی در داخل خانه و هارمونی است. شما ممکن است به دنبال اسانی و امنیت خانه باشید. بیانگر نگرش بازیگوش و روش های‌ بچه گانه ي شماست.

تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما با احساس کسی بازی می‌کنید خصوصا اگر شما در خوابتان با این فرد بازی می‌کنید.

– تعبیر خواب جعبه اسباب بازی

تفسیر کارل گوستاو یونگ:

 دیدن جعبه اسباب بازی در خوابتان بیانگر این است که شما روش های‌ کودکانه تان را پشت سر می‌گذارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید از مسائل حل نشده در دوران کودکی تان سر در آورید.

– تعبیر خواب اسباب بازی شکسته

تفسیر کارل گوستاو یونگ:

دیدن یا بازی کردن با اسباب بازی شکسته در خوابتان بیانگر این است که تلاش می‌کنید از یک موقعیت منفی، بهترینش را استخراج کنید.

اگر شما یا کسی یک اسباب بازی را می شکنید، بیانگر نبود لذت، هارمونی یا امنیت در زندگی تان است. شما دیگر ان مقدار لذتی که از جنبه ای از زندگی تان می بردید را نمیبرید. نوع اسباب بازی و اهمیتش را درنظر گیرید

منبع: کتاب فرهنگ تفسیر رویا
از شما دعوت می شود از دیگر تعبیر خواب های سایت تالاب در قسمت پایین دیدن نمایید. انواع تعبیر خواب خود را در سایت تالاب بخوانید.
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت