مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 18 اردیبهشت 1403

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آبنبات | تعبير خواب آبنبات

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آبنبات | تعبير خواب آبنبات

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آبنبات در خواب | تعبير خواب آبنبات

تعبیر خواب آبنبات،تعبیر آبنبات در خواب،تعبیر دیدن آبنبات در خواب,خواب دیدن آبنبات،تعبیر خواب،دیدن آبنبات در خواب،آبنبات،تعبیر خواب خوردن آبنبات,تعبیر خواب آب نبات

تعبیر خواب آبنبات

تعبير خواب آبنبات به روايت آنلی بیتون
1ـ اگر خواب ببینید آبنبات درست می كنید، نشانه آن است كه به كاری صنعتی و سود آور دست خواهید زد.
2ـ اگر خواب ببینید آبنبات می‌خورید، علامت آن است كه پیرو جوان به تفاهم میرسند و تفریحات دسته جمعی در راه است.
3ـ اگر خواب ببینید آبنبات ترش مزه اي میخورید ، دلالت بر آن دارد كه بیمار خواهید شد و از افراد قابل اعتماد زیان و رنج خواهید دید.
4ـ اگر خواب ببینید جعبه اي آبنبات از كسی می‌گیرید ، علامت آن است كه مورد احترام و ستایش دیگران قرار خواهید گرفت و خوشبخت خواهید شد.
5ـ اگر خواب ببینید جعبه اي آبنبات برای كسی میفرستید ، نشانه آن است كه به كسی پیشنهاد غیر اخلاقی میدهید و با مخالفت او روبه‌رو می‌شوید.

تعبير خواب آبنبات به روايت هانس کورت

اگر ببینید که آب نبات درست مى کنید، علامت آن است که دست بکار بسیار بزرگ و سودآورى خواهید زد.
اگر ببینید که آب نبات مى خورید، نشانگر یک تفریح و گردش دسته جمعى مى باشد.
برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت