خوردن عجیب مارهای زهردار بصورت زنده (عکس)

مجموعه : عجیب ترین ها
خوردن عجیب مارهای زهردار بصورت زنده (عکس)

در آفریقا خوردن مارهای سمی بصورت زنده زنده رواج پیدا کرده است و این باعث تعجب و ترس دیگران شده است.

 

در کشور آفریقا خوردن مار به صورت زنده زنده توسط برخی مردم رایج و مرسوم است. در این کشور مار های خطرناک و زهردار توسط انسان ها بلعیده می شود.

 

به گزارش تالاب : مردمی در آفریقا زندگی می کنند که بسیار پر دل و جرات هستند و مار زنده را خیلی راحت می خورند. یک جادوگر در آفریقای جنوبی بزودی باید در دادگاه پاسخگوی اقداماتش باشد.

 

او در جلساتش مار زنده به افراد می خورانده و به آنها می قبولانده درحال خوردن شکلات هستند یا اینکه فردی را مجبور به خوردن پارچه بنفش می کرد. این فرد مدعی بوده قادر به انجام معجزه است و می توانسته روی پشت افراد در حالیکه در خلسه بوده اند راه برود.

 

خوردن عجیب مارهای زهردار بصورت زنده (عکس)

خوردن مارهای زهردار زنده در آفریقا

خوردن عجیب مارهای زهردار بصورت زنده (عکس)

خوردن مارهای زهردار زنده در آفریقا

خوردن عجیب مارهای زهردار بصورت زنده (عکس)

خوردن مارهای زهردار زنده در آفریقا

خوردن عجیب مارهای زهردار بصورت زنده (عکس)

خوردن مارهای زهردار زنده در آفریقا

خوردن عجیب مارهای زهردار بصورت زنده (عکس)

خوردن مارهای زهردار زنده در آفریقا

 

جدیدترین مطالب سایت