تغذیه ای مناسب پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونا

مجموعه : تغذیه سالم
تغذیه ای مناسب پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونا

پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونا

سه مرکز مهم پخش ویروس کرونا در ایران به ترتیب

۱)بیمارستانها ۲)پمپ بنزینها ۳)سوپرمارکتها هستند.

 

تغذیه ای مناسب پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونا

🚨هشدار،از مخلوط كردن ضدعفوني كننده ها جدا بپرهيزيد !❌

 

جدیدترین مطالب سایت